Naslovnica Crna Gora i EU Uspješne EU priče Koristi od pristupanja EU, kada je u pitanju poglavlje Porezi, imaće sve...

Koristi od pristupanja EU, kada je u pitanju poglavlje Porezi, imaće sve sfere društva

Svaka država članica EU odgovorna je za upravljanje vlastitom poreskom politikom, koja je temeljno
obilježje nacionalnog suvereniteta.

U oblasti poreza i dalje se primjenjuje konsenzualno odlučivanje među državama članicama. Ipak, postoje
neka zajednička pravila koja, u duhu nenarušavanja tržišne utakmice, propisuju minimalne poreske stope (PDV, akcize).

Poglavlje Porezi podijeljeno je na četiri potpoglavlja: indirektno oporezivanje; direktno oporezivanje; administrativna saradnja i uzajamna pomoć; operativni kapaciteti i kompjuterizacija.

Pravna tekovina EU u dijelu o indirektnom oporezivanju se, prije svega, odnosi na usklađeno zakonodavstvo u području poreza na dodatu vrijednost i akciza. Minimalna stopa PDV -a u EU iznosi 15% i važi za većinu roba i usluga.

Razlike postoje među pojedinim državama članicama i kreću se od 17% u Luksemburgu, do 27% u Mađarskoj.

U oblasti akciza, pravna tekovina obuhvata usklađeno zakonodavstvo o energentima, duvanskim proizvodima i alkoholnim pićima.

U području direktnih poreza, pravna tekovina obrađuje određene aspekte poreza na dobit i poreza na povećanje kapitala.

Cilj je izbjeći narušavanje prekograničnih ekonomskih aktivnosti između preduzeća unutar Unije.

Zakonodavstvo Unije u području administrativne saradnje i uzajamne pomoći između poreskih i carinskih
tijela zemalja članica nudi rješenja u vezi razmjene informacija, kako bi se, s jedne strane, onemogućilo nezakonito i zakonito izbjegavanje plaćanja poreza, a s druge, omogućilo prikupljanje podataka o poreskim subjektima, kako automatizmom, tako i na zahtjev.

Tok pregovora u poglavlju – Porezi

Crna Gora je 23. oktobra 2013. i dobila kompletan Izvještaj sa skrininga za ovo poglavlje u kojem je iznesena opšta ocjena zadovoljavajuće usklađenosti domaćeg zakonodavstva s pravnom tekovinom EU.

Litvansko Predsjedništvo je 17. oktobra 2013. uputilo Crnoj Gori poziv za dostavljanje Pregovaračke pozicije.

Vlada je 12. juna 2014. usvojila Pregovaračku poziciju za Poreze i dan kasnije je zvanično uputila EK.

Crna Gora u daljem toku pregovora treba da nastavi s usklađivanjem nacionalnog zakonodavstava s relevantnim EU propisima, da se fokusira na dodatno jačanje administrativnih kapaciteta i da osnuje Centralnu kancelariju za vezu i Centralnu kancelariju za akcize.

Kada je u pitanju kompjuterizacija, imperativ je uspostavljanje neophodnih IT sistema za razmjenu informacija s državama članicama EU, što će, u finansijskom smislu biti i naš najveći izazov.

Značaj pregovora u poglavlju – Porezi

Koristi od pristupanja EU, kada je u pitanju ovo poglavlje, imaće sve sfere društva.

Crna Gora će biti u obavezi da uskladi svoje zakonodavstvo u oblasti razmjene poreskih informacija s nadležnim institucijama EU, što će doprinijeti efikasnijoj kontroli naplate i smanjenju izbjegavanja plaćanja i utaje poreza i dovesti do značajnog povećanja budžetskih prihoda i smanjenja nezaposlenosti.

Crnogorski građani moći će da se zapošljavaju u drugim zemljama članicama EU, pri čemu će uživati iste poreske olakšice koje ima i matični radnik.

Budući da je, prema propisima EU, bolnička i medicinska njega oslobođena od plaćanja PDV -a za građane EU, crnogorski građani će od dana pristupanja moći da se liječe u EU po nižim cijenama.

Jedna od prednosti je i činjenica da nakon pristupanja Crne Gore EU, crnogorski državljanin više neće biti u obavezi plaćanja PDV -a na polovni automobil uvezen iz neke od zemalja članica EU.

Kada su u pitanju crnogorske kompanije, prednosti poslovanja unutar EU u smislu oporezivanja odnose
se na niže administrativne troškove za preduzetnike (ukidanje carinskih barijera); manje birokratije (eUprava, smanjenje administrativnih i statističkih formalnosti koje izvršavaju poslovni subjekti, posebno mala i srednja preduzeća); transparentno i bezbjedno poslovanje za preduzetnike u svim državama članicama (besplatna provjera validnosti PDV identifikacionih brojeva).

Zakonodavstvo Crne Gore je u velikoj mjeri usklađeno s pravnom tekovinom u području Poreza, pa, osim za nekoliko izuzetaka, može biti u potpunosti usklađeno s pravnom tekovinom EU za relativno kratko vrijeme.

Oblast za koju će biti potrebno više vremena obuhvata IT sisteme Poreske uprave, kojima bi se obezbijedila komunikacija i razmjena podataka između Poreske uprave Crne Gore i Generalne direkcije za poreze i carine.

Prema iskustvima zemalja koje su nedavno okončale proces razvijanja IT sistema, najteži, najdugotrajniji i najskuplji je Sistem za razmjenu informacija o PDV -u (VIES ).

Za njegov razvoj je potreban vremenski period od pet godina i oko 8 miliona eura.

Đorđe Janković, sekretar radne grupe

Tekst je objavljen u magazinu Diplomarius koji izdaje Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore

Saopštenja

Poziv za iskazivanje interesovanja za učešće u ocjenjivanju predloga projekata

0
Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, kao Ugovorno tijelo, raspisalo je poziv za iskazivanje interesovanja za učešće u ocjenjivanju predloga projekata primljenih u okviru...

MEP potpisalo ugovore o finansiranju projekata 13 nevladinih organizacija

0
Trinaest projekata nevladinih organizacija biće podržano sa 76,868 hiljada eura od strane Ministarstva evropskih poslova. Tim povodom, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, potpisala je...

Za šest mjeseci usvojen veliki broj zakonskih i strateških dokumenata koji Crnu Goru približavaju...

0
„Tokom prve polovine 2024. godine, donijet je veliki broj zakonskih i strateških dokumenata kojima se crnogorski propisi u velikoj mjeri približavaju evropskim. Na taj...

Održan info dan projekta EmBRACE: Prilika za saradnju preduzeća iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine...

0
U Podgorici je održan info dan povodom predstavljanja projekta EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness) usmjerenog na podsticanje saradnje mikro i malih preduzeća...

U završnoj fazi pregovora će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva

0
Nakon dobijenog pozitivnog IBARa Crna Gora ulazi u završnu fazu pregovora, u kojoj će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva, poručio je...