Naslovnica Info Press info Kostić: U sprovođenju reformi, važna je ekspertska i finansijska podrška EU

Kostić: U sprovođenju reformi, važna je ekspertska i finansijska podrška EU

Ministarstvo zdravlja opredijeljeno je da strukturnom reformom zdravstvenog sistema obezbijedi dostupnu, efikasnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu građanima, a u sprovođenju reformi, važna je ekspertska i finansijska podrška Evropske unije (EU), ocijenio je sekretar tog resora Zoran Kostić.

Ministarstva zdravlja Crne Gore organizovalo je Internacionalni workshop, na temu “Permanentno prikupljanje i analiza podataka u jadranskoj prekograničnoj mobilnosti u zdravstvenoj zaštiti i njezi”, koji održan prethodna dva dana.

Na skupu, koji je, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, organizovan u sklopu projekta “Adriatic model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite”, koji finansira Evropska komisija, učestvovali su predstavnici osam država Italije, Grčke, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Kostić je, otvarajući skup, naveo da Ministarstvo zdravlja nastoji da zdravstveni sistem uredi i organizuje tako da pacijent dobije kvalitetnu, pravovremenu i efikasnu zdravstvenu uslugu i da je u tom smislu, Vlada Crne Gore usvojila i pripremila niz strateških dokumenata i zakona i donijela nove projekcije, kroz dokument „Strukturne reforme u zdravstvenom sistemu sa Akcionim planom za njihovu realizaciju 2015-2017. godine“.

„Većina zakonskih akata usklađena je sa normativom EU, a Ministarstvo zdravlja je opredijeljeno da strukturnom reformom zdravstvenog sistema obezbijedi dostupnu, efikasnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svojim građanima. U sprovođenju reformskih procesa od neprocjenjive važnosti je eksperstka i finansijska podrška EU, kroz IPA projekte, koji se realizuju u Crnoj Gori“, ocijenio je Kostić.

On je kazao da Ministarstvo zdravlja sprovodi dugoročne projektne zadatke, koje finansira EU, kroz IPA projekte – evropski program namijenjen pružanju pomoći državama kandidatima za članstvo u toj organizaciji, kako bi usvojile njene standarde i nacionalno zakonodavsvo uskladile sa njenim zakonodavstvom.

„Ministarstvo zdravlja do sada je realizovalo niz aktivnosti u sklopu projekta “Adriatic model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite”, precizirao je Kostić.

On je naveo da je taj resor u narednom periodu obavezan da organizuje tematske internacionalne i nacionalne radionice i okrugle stolove, obezbijedi prisustvo internacionalnim događajima i sastancima u državi, sprovodi aktivnosti na implementaciji radnih paketa, u prvom redu nabavke medicinske i IT opreme, u skladu sa specifikacijama partnera na projektu, kao i da angažuje eksperte i dodatno administrativno-tehničko osoblje, shodno planiranim aktivnostima na projektu.

Direktorica Specijalne bolnice za plućne bolesti Brezovik Gordana Reljić kazala je da je cilj projekta “Adriatic model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite” da se osigura mobilnost pacijenata, kao i ljekarskog kadra i usluga.

Ona je navela da je planirano da se dio sredstava utroši za stvaranje tehničkih preduslova za mobilnost pacijenata (opremanje istitucija koje prihvataju pacijente ili vrše njihov transport – hitna pomoć, aerodromi, luke), kao i stvaranje komunikacionog softvera između.

Projekat, prema njenim riječima, obuhvata programe akreditacije zdravstvenih ustanova, mapiranje institucija i mapiranje seta zdravstvenih usluga neophodnih za brzo i efikasno pružanje prve pomoći građanima koji borave u Crnoj Gori.

„Benefiti koji će se dobiti realizacijom projekta su bolja informisanost o vrsti i broju usluga kao i pružaocima zdravstvene zaštite u svakoj od država učesnika projekta, zatim bolja informisanost o kadrovima, specijalizacijama, standardima pružanja usluga na nivou zdravstvene institucije u zemlji, kao i državama učesnicima projekta generalno“, smatra Reljić.

Ona je kazala da će projekat doprinijeti povećanoj efikasnosti i dostupnosti pojedinih servisa, analiza i pregled medicinskih podataka, kao i edukaciji zaposlenog osoblja, standardizaciji procesa, i mogućnosti implementacije primjera dobre prakse.

Direktor Doma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić naglasio je da je u početnoj fazi razvoja informacionog sistema, prepoznata potreba izgradnje integralnog informacionog sistema zdravstva i definisanja platforme na kojoj bi se i privatni davaoci usluga uključivali u sistem i „dijelili“ informacije sa naglaskom na interkonekciju sa sličnim sistemima u državi i inostranstvu.

„U ovom trenutku, postojeći informacioni sistem, softverski podržava procese rada u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori, koji su u potpunosti međusobno integrisani, što obezbjeđuje elektronsko fakturisanje, međusobnu elektronsku komunikaciju i veoma kvalitetne baze – bazu upotrebe ljekova i baze pruženih usluga, kao i elektronski medicinski karton pacijenta“, rekao je Kavarić.

On je pojasnio da je stvorena mogućnost elektronske razmjene podataka sa Institutom za javno zdravlje i slanje statističkih podataka.

“Informacioni sistem primarnog nivoa zdravstvene zaštite u potpunosti je integrisan sa informacionim sistemom Fonda za zdravstveno osiguranje i zdravstvenom ustanovom „Apoteke Crne Gore Montefarm“ i u toku je informatičko povezivanje sa zdravstvenim ustanovama na drugom i trećem nivou zdravstvene zaštite”, zaključio je Kavarić.

Učesnici iz država članica projekta prezentovali su postignute rezultate u proteklom periodu iz različitih oblasti zdravstva i drugih sektora koji su povezani sa zdravstvom, kao i planirane aktivnosti.

Planirane aktivnosti, kako je saopšteno, odnose se na mapiranje institucija, koje će se nalaziti na zajedničkoj mapi, sa osnovnim podacima o kapacitetima i uslugama koje pacijenti mogu da dobiju, zatim na akreditaciju zdravstvenih ustanova i standardizaciju usluga, koje moraju da budu usklađene sa EU standardima.

Izvor: MINA

Saopštenja

Crna Gora otvorena da iskustva i ekspertizu iz pregovaračkog procesa podijeli sa makedonskom administracijom

0
Crna Gora  i Sjeverna Makedonija baštine tradicionalno prijateljske odnose i sadržajnu saradnju. Sjeverna Makedonija cijeni dostignuća Crne Gore i otvorenost da iskustva i ekspertizu...

Predstavnici MEP-a učestvovali na Regionalnoj konferenciji o pripremi nacionalne verzije pravne tekovine EU

0
Predstavnici Ministarstva evropskih poslova učestvovali su u Regionalnoj konferenciji o pripremi nacionalne verzije pravne tekovine Evropske unije održanoj u Beogradu 26. septembra povodom Evropskog...

Online kviz za osnovce povodom Evropskog dana jezika

0
Sektor za informisanje javnosti o EU i procesu pristupanja EU Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore nastavlja sa obilježavanjem Evropskog dana jezika – 26. septembra. Tim...

Reforme u EU obezbijedile bi Crnoj Gori lakši put do članstva

0
Reforma Evropske unije (EU) pružila bi Crnoj Gori novu perspektivu i dašak entuzijazma da će Unija biti spremna u srednjem roku za prijem novih...

Oglas za nacionalnu kontaktnu osobu u Ministarstvu evropskih poslova u okviru Interreg Euro-MED i...

0
Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore, u svojstvu Nacionalnog tijela u okviru Interreg Euro-MED programa i Nacionalne URBACT tačke u okviru URBACT IV programa, poziva...