Naslovnica Info Press info Kostić: U sprovođenju reformi, važna je ekspertska i finansijska podrška EU

Kostić: U sprovođenju reformi, važna je ekspertska i finansijska podrška EU

Ministarstvo zdravlja opredijeljeno je da strukturnom reformom zdravstvenog sistema obezbijedi dostupnu, efikasnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu građanima, a u sprovođenju reformi, važna je ekspertska i finansijska podrška Evropske unije (EU), ocijenio je sekretar tog resora Zoran Kostić.

Ministarstva zdravlja Crne Gore organizovalo je Internacionalni workshop, na temu “Permanentno prikupljanje i analiza podataka u jadranskoj prekograničnoj mobilnosti u zdravstvenoj zaštiti i njezi”, koji održan prethodna dva dana.

Na skupu, koji je, kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, organizovan u sklopu projekta “Adriatic model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite”, koji finansira Evropska komisija, učestvovali su predstavnici osam država Italije, Grčke, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Kostić je, otvarajući skup, naveo da Ministarstvo zdravlja nastoji da zdravstveni sistem uredi i organizuje tako da pacijent dobije kvalitetnu, pravovremenu i efikasnu zdravstvenu uslugu i da je u tom smislu, Vlada Crne Gore usvojila i pripremila niz strateških dokumenata i zakona i donijela nove projekcije, kroz dokument „Strukturne reforme u zdravstvenom sistemu sa Akcionim planom za njihovu realizaciju 2015-2017. godine“.

„Većina zakonskih akata usklađena je sa normativom EU, a Ministarstvo zdravlja je opredijeljeno da strukturnom reformom zdravstvenog sistema obezbijedi dostupnu, efikasnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu svojim građanima. U sprovođenju reformskih procesa od neprocjenjive važnosti je eksperstka i finansijska podrška EU, kroz IPA projekte, koji se realizuju u Crnoj Gori“, ocijenio je Kostić.

On je kazao da Ministarstvo zdravlja sprovodi dugoročne projektne zadatke, koje finansira EU, kroz IPA projekte – evropski program namijenjen pružanju pomoći državama kandidatima za članstvo u toj organizaciji, kako bi usvojile njene standarde i nacionalno zakonodavsvo uskladile sa njenim zakonodavstvom.

„Ministarstvo zdravlja do sada je realizovalo niz aktivnosti u sklopu projekta “Adriatic model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite”, precizirao je Kostić.

On je naveo da je taj resor u narednom periodu obavezan da organizuje tematske internacionalne i nacionalne radionice i okrugle stolove, obezbijedi prisustvo internacionalnim događajima i sastancima u državi, sprovodi aktivnosti na implementaciji radnih paketa, u prvom redu nabavke medicinske i IT opreme, u skladu sa specifikacijama partnera na projektu, kao i da angažuje eksperte i dodatno administrativno-tehničko osoblje, shodno planiranim aktivnostima na projektu.

Direktorica Specijalne bolnice za plućne bolesti Brezovik Gordana Reljić kazala je da je cilj projekta “Adriatic model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite” da se osigura mobilnost pacijenata, kao i ljekarskog kadra i usluga.

Ona je navela da je planirano da se dio sredstava utroši za stvaranje tehničkih preduslova za mobilnost pacijenata (opremanje istitucija koje prihvataju pacijente ili vrše njihov transport – hitna pomoć, aerodromi, luke), kao i stvaranje komunikacionog softvera između.

Projekat, prema njenim riječima, obuhvata programe akreditacije zdravstvenih ustanova, mapiranje institucija i mapiranje seta zdravstvenih usluga neophodnih za brzo i efikasno pružanje prve pomoći građanima koji borave u Crnoj Gori.

„Benefiti koji će se dobiti realizacijom projekta su bolja informisanost o vrsti i broju usluga kao i pružaocima zdravstvene zaštite u svakoj od država učesnika projekta, zatim bolja informisanost o kadrovima, specijalizacijama, standardima pružanja usluga na nivou zdravstvene institucije u zemlji, kao i državama učesnicima projekta generalno“, smatra Reljić.

Ona je kazala da će projekat doprinijeti povećanoj efikasnosti i dostupnosti pojedinih servisa, analiza i pregled medicinskih podataka, kao i edukaciji zaposlenog osoblja, standardizaciji procesa, i mogućnosti implementacije primjera dobre prakse.

Direktor Doma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić naglasio je da je u početnoj fazi razvoja informacionog sistema, prepoznata potreba izgradnje integralnog informacionog sistema zdravstva i definisanja platforme na kojoj bi se i privatni davaoci usluga uključivali u sistem i „dijelili“ informacije sa naglaskom na interkonekciju sa sličnim sistemima u državi i inostranstvu.

„U ovom trenutku, postojeći informacioni sistem, softverski podržava procese rada u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori, koji su u potpunosti međusobno integrisani, što obezbjeđuje elektronsko fakturisanje, međusobnu elektronsku komunikaciju i veoma kvalitetne baze – bazu upotrebe ljekova i baze pruženih usluga, kao i elektronski medicinski karton pacijenta“, rekao je Kavarić.

On je pojasnio da je stvorena mogućnost elektronske razmjene podataka sa Institutom za javno zdravlje i slanje statističkih podataka.

“Informacioni sistem primarnog nivoa zdravstvene zaštite u potpunosti je integrisan sa informacionim sistemom Fonda za zdravstveno osiguranje i zdravstvenom ustanovom „Apoteke Crne Gore Montefarm“ i u toku je informatičko povezivanje sa zdravstvenim ustanovama na drugom i trećem nivou zdravstvene zaštite”, zaključio je Kavarić.

Učesnici iz država članica projekta prezentovali su postignute rezultate u proteklom periodu iz različitih oblasti zdravstva i drugih sektora koji su povezani sa zdravstvom, kao i planirane aktivnosti.

Planirane aktivnosti, kako je saopšteno, odnose se na mapiranje institucija, koje će se nalaziti na zajedničkoj mapi, sa osnovnim podacima o kapacitetima i uslugama koje pacijenti mogu da dobiju, zatim na akreditaciju zdravstvenih ustanova i standardizaciju usluga, koje moraju da budu usklađene sa EU standardima.

Izvor: MINA

Saopštenja

Vladavina prava, socijalna politika i zaštita životne sredine u fokusu saradnje Vlade i UNDP

0
UNDP i Ministarstvo evropskih poslova će nastaviti da njeguju uspješnu saradnju kroz jačanje administrativnih kapaciteta u kontekstu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, poruka je...

Marović i Kurtezi: Crna Gora će nastaviti da podržava Albaniju na putu prema EU

0
„Naše države imaju zajednički vanjskopolitički prioritet – članstvo u EU. Želimo da vidimo da naši susjedni napreduju na tom putu i zbog toga će...

Otvorena Evropska kuća u Podgorici

0
U Podgorici je svečano otvorena Evropska kuća, nekadašnji EU info centar, koji je renoviran, modernizovan i prilagođen novim potrebama šire zajednice, koja je posvećena...

Austrija se zalaže da politika proširenja ostane visoko na agendi EU

0
Austrija nedvosmisleno podržava Crnu Goru na evropskom putu i zalaže da se politika proširenja održi visoko na agendi Evropske unije, poručeno je sa sastanka...

Bugarska važan partner na putu Crne Gore ka EU

0
Bugarska je važan partner Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a nadamo se da će ta podrška biti još snažnija sada...