Naslovnica Info Press info Kovačević: Po nalazu EK, naša je obaveza da krenemo u izradu novog...

Kovačević: Po nalazu EK, naša je obaveza da krenemo u izradu novog zakona o volonterizmu

Volonterski rad daje neprocjenjivi doprinos društvu, jer je povezan sa aktivniim građanstvom, ocijenila je ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević, i najavila za početak naredne godine izradu novog zakona o volonterizmu.

Kovačević je na regionalnoj konferenciji „Volontiranje i zakonski okvir – dobre prakse i EU standardi“, rekla da je Zakon o volonterskom radu posljednji put izmijenjen ove godine, čime je preciznije definisano šta čini sadržinu volonterskog rada.

Ona je kazala da je, nakon izvještaja Evropske komisije (EK), dogovoreno organizovanje dvije konferencije – oko socijalnog preduzetništva i oko volontiranja.

„Po nalazu EK, naša je obaveza da početkom 2016. godine krenemo u izradu novog zakona o volonterizmu“, rekla je Kovačević.

12376165 708973435870327 188187593253370159 n

Prema njenim riječima, volonterski rad daje neprocjenjivi doprinos društvu, jer je povezan sa aktivnim građanstvom, koje predstavlja ključni osnov demokratije na lokalnom i nacionalnom nivou.

„Volonterizam predstavlja jedan od najboljih primjera aktivnog učešća i osnovni je činilac aktivnog građanstva“, naglasila je Kovačević.

Kako je navela, volonterizam može imati značajnu ulogu u smanjenju nezaposlenosti mladih i dugoročno nezaposlenih osoba.

„Volonteri stiču važna iskustva i znanja koja se traže na tržištu rada, grade mrežu kontakata i imaju mogućnost da se oprobaju u raličitim socijalnim uslugama, da nauče da donose prave odluke, rješavaju probleme, da se prilagođavaju raznim kulturama i da demonstriraju osjećaj za pravdu“, kazala je Kovačević.

Šef TACSO kancelarije u Crnoj Gori, Goran Đurović, kazao je da zakonska i institucionana rješenja za razvoj volonterizma u pojedinim zemjama regiona, pa i u Crnoj Gori, još nijesu dovoljno podsticajna.

11148608 708972835870387 6716791068425906484 n

„Pristup razvoju volonterizma iz perspektive radno-pravnih odnosa, jedan je od ključnih problema“, smatra Đurović.

On je pojasnio da se zakonskim rješenjima u toj oblasti dominantno regulišu način i uslovi obavljanja volonterskog kao besplatnog oblika rada, umjesto da se uredi volontiranje kao način partiipacije građana i podrške građanina i civilnog sektora razvoju zajednice.

„Zakonska rješenja su više usmjerena na zabrane i birokratizaciju načina učešća građanina u volontiranju“, kazao je Đurović.

Kako je naveo, umjesto napora da se tvrdo regulišu svi oblici volontiranja i insistiranju na kažnjavanju prekršioca, bolje je da se zakonskim rješenjima pristupi sa namjerom afirmisanja volontiranja.

12342563 708973519203652 7368881873155159262 n

„Ponekad smo suočeni sa paradoksima da zakon, na primjer, zabranjuje zaposlenima da se i maloljetnicima ispod 15 godina da volontiraju, čak i u slučajevima da volontersku akciju organiizuje škola ili je u funkciji obrazovanja djece, dok s druge strane država, odnosno obrazovne ustanove, imaju razvijene fakultativne i obavezne izborne sdržaje pod nazivom Volonterski i humanitarni rad, koji predviđaju praktično volontiranje“, kazao je Đurović.

Prema njegovim riječima, postavlja se ključno pitanje pred donosioce odluka – da li se želi razvijati kultura davanja, odnosno angažovanja svih društvenih potencijala za dobrobit zajednice i njen razvoj, ili samo sprječavati moguće zloupotrebe.

„Ukoliko se zakonom stvaraju dodatna finansijska opterećenja, i NVO stavljaju u još nepovoljniju ulogu (obavezno zdravstveno osiguranje, boravišne dozvole stranim volonterima), onda se više može govoriti o barijerama, nego o podsticajima“, zaključio je Đurović.

Izvršni direktor Asocijacije za demokratski prosperitet Zid, Igor Milošević, kazao je da ta organizacija već 15 godina figurira kao nacionalni volonterski servis u Crnoj Gori.

On je podsjetio da je prije 13 godina u Kotoru održana regionalna konferencija o razvoju volonterizma.

12345439 708973352537002 5619552754141812106 n

„Od ove godine, volonterizam moramo da nazovemo novim imenom i da promovišemo novi koncept. Volontiranje je dobrovoljni aktivizam u zajednici“, kazao je Milošević, i dodao da se nada da će to pomoći uređivačima politika da kvalitenije regulišu to pitanje.

On je kazao da se postavlja pitanje ko je krivac što je danas volontiranje krivično djelo u nekim zemljama regiona, kao što je to slučaj u Makedoniji.

„Ili što je kaznena politika u ovoj oblasti takva da ugrožava funkcionisanje civilnog sektora“, dodao je Milošević.

On je kazao da u civilnom sektoru nijesu očekivali da su zemlje u regionu spremne da jednu tako značajnu vrijednost, koja podstiče mnoge druge, „toliko zlonamjerno stave u funkciju devijantnog funkcionisanja sistema“.

U Crnoj Gori su, kako je naveo, napravljeni određeni pomaci u oblasti volonterizma, koji ohrabruju.

„Ono što destimuliše je činjenica da od dana donošenja Zakona, svaki naredni korak donosioca odluka obeshrabruje volontiranje i stimuliše njegovu neadekvatnu upotrebu“, smatra Milošević.

On je upozorio da je u većini zemalja zapadnog Balkana, institucionalni oblik pogrešno postavljen.

„U većini država nadležnost nad ovom temom ima ministarstvo rada. Mislim da je to pogrešno, i da taj segment javne politike mora da preuzme ministarstvo koje je nadležno za participaciju, za građane, za civilni sektor“, naglasio je Milošević.

12341362 708973502536987 8393456651644410395 n

Kako je kazao, da bi se razvijalo volontiranje, ono mora da se stimuliše, strategijom i zakonskim aktima.

„U Crnoj Gori je urađena kompletna studija u čijoj su izradi učestvovala ministarstva rada i prosvjete. Ona je spremmna da se prihvati, ukoliko se jednog dana izvadi iz fioke“, dodao je Milošević.

Šefica regionalne TACSO kancelarije iz Sarajeva, Jasenka Perović, kazala je da je volonterizam važno pitanje u cijelom regionu.

„Ono još više dobija na značaju, jer je Evropska unija razvila dokument Smjernice EU za podršku razvoju civilnog društva u periodu 2014-2020. Taj dokument prati nekoliko parametara vezanih za razvoj civilnog društva“, rekla je Perović.

Prema njenim riječima, u dijelu koji se tiče zakonskog okvira, volonterizam je jedan od parametara koji se prati.

„EU će koristiti te smjernice za praćenje napretka zemalja u regionu, po svim parametrima koji su sadržani u dokumentu, samim tim i zakonski okvir povezan sa volonterizmom. Ova konferencija samim tim dobija na značaju, jer pokreće ova pitanja na adekvatan način“, kazala je Perović.

Konferenciju „Volontiranje i zakonski okvir – dobre prakse i EU standardi“ organizovala je TACSO Kancelarija u Crnoj Gori.

Izvor: MINA

Saopštenja

Vladavina prava, socijalna politika i zaštita životne sredine u fokusu saradnje Vlade i UNDP

0
UNDP i Ministarstvo evropskih poslova će nastaviti da njeguju uspješnu saradnju kroz jačanje administrativnih kapaciteta u kontekstu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, poruka je...

Marović i Kurtezi: Crna Gora će nastaviti da podržava Albaniju na putu prema EU

0
„Naše države imaju zajednički vanjskopolitički prioritet – članstvo u EU. Želimo da vidimo da naši susjedni napreduju na tom putu i zbog toga će...

Otvorena Evropska kuća u Podgorici

0
U Podgorici je svečano otvorena Evropska kuća, nekadašnji EU info centar, koji je renoviran, modernizovan i prilagođen novim potrebama šire zajednice, koja je posvećena...

Austrija se zalaže da politika proširenja ostane visoko na agendi EU

0
Austrija nedvosmisleno podržava Crnu Goru na evropskom putu i zalaže da se politika proširenja održi visoko na agendi Evropske unije, poručeno je sa sastanka...

Bugarska važan partner na putu Crne Gore ka EU

0
Bugarska je važan partner Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a nadamo se da će ta podrška biti još snažnija sada...