Naslovnica Info Press info Lideri EU usvojili zaključke o migracijama

Lideri EU usvojili zaključke o migracijama

Evropski savjet danas je usvojio zaključke o migracijama.

4. Kao odgovor na migracijsku krizu sa kojom je Evropska unija suočena cilj mora biti brzo zaustavljanje migracijskih tokova, zaštita spoljnih granica, smanjenje nezakonitih migracija i zaštita integriteta šengenskog prostora. U sklopu ovakvog sveobuhvatnog pristupa, Evropski savjet je na osnovu detaljnih izvještaja predsjedništva i Komisije ocijenio stanje sprovođenja smjernica o kojima je dogovor postignut u decembru.

5. Evropski savjet pozdravlja odluku NATO-a da pomogne u sprovođenju izviđanja, praćenja i nadzora nezakonitih prelazaka na Egejskom moru i poziva sve članove NATO-a da aktivno podrže tu mjeru. EU, a naročito FRONTEX, trebalo bi da blisko sarađuje sa NATO-om.

6. Prioritet je i dalje potpuno i brzo sprovođenje akcionog plana EU i Turske kako bi se zaustavili migracijski tokovi i kako bi se riješilo pitanje mreža trgovaca ljudima i krijumčara. Turska je preduzela korake u sprovođenju akcionog plana posebno u odnosu na pristup sirijskih izbjeglica turskom tržištu rada i razmjenu podataka sa EU. Međutim, i dalje postoji ogroman priliv migranata koji iz Turske stižu u Grčku. Mora biti postignuto znatno i održivo smanjenje broja nezakonitih ulazaka iz Turske u EU. U vezi sa tim su potrebni dalji, odlučni napori i na turskoj strani kako bi se osigurala djelotvorno sprovođenje akcionog plana. Evropski savjet pozdravlja dogovor postignut o Instrumentu za izbjeglice u Turskoj i poziva Komisiju i države članice da brzo sprovedu prioritetne projekte. Savjet pozdravlja i napredak u pripremi kredibilnog dobrovoljnog humanitarnog programa prihvata sa Turskom.

7. Osim toga,

a) potrebna je puna podrška EU i država članica kako bi se osiguralo djelotvorno vraćanje i readmisija i izradili sveobuhvatni i prilagođeni planovi sa relevantnim trećim zemljama. Evropski savjet poziva Komisiju, visoku predstavnicu i države članice da prate i rješavaju sve činioce koji mogu da podstaknu migracijske tokove;

b) trebalo bi nastaviti i pojačati sprovođenje i operativne aktivnosti koje se nadovezuju na samit u Valeti, a naročito dogovoreni spisak 16 prioritetnih mjera;

c) i dalje bi trebalo pružati humanitarnu pomoć sirijskim izbjeglicama i zemljama koje se graniče sa Sirijom. Radi se o hitnoj i globalnoj odgovornosti. U tom kontekstu Evropski savjet pozdravlja ishod konferencije za podršku Siriji i regionu održane u Londonu 4. februara i poziva Komisiju, države članice i sve druge zemlje koje učestvuju da brzo ispune svoje obaveze;

d) neprestani priliv nezakonitih migranata duž zapadnobalkanske rute i dalje je ozbiljno pitanje za koje je potrebno dalje usklađeno djelovanje, pa je potrebno prekinuti pristup propuštanja i nekoordinirane mjere duž rute, uzimajući u obzir humanitarne posljedice za pogođene države članice. Važno je ostati u pripravnosti i kada je u pitanju mogući razvoj događaja na drugim rutama kako bi se preduzele brže i usklađene mjere;

e) Savjet je 12. februara 2016. usvojilo Preporuku. Važno je ponovo uspostaviti normalno funkcionisanje šengenskog prostora uz odgovarajuću podršku državama članicama koje su suočene sa teškom situacijom. Treba ponovo uspostaviti stanje u kom sve članice Šengena u potpunosti primenjuju Zakonik o šengenskim granicama i na spoljnim granicama zabraniti ulazak državljanima trećih zemalja koji ne ispunjavaju uslove ulaska ili koji nisu podnijeli zahtjev za azil, iako su imali mogućnost da to urade, uzimajući pritom u obzir specifičnosti morskih granica. Sve navedeno treba sprovesti i u okviru primjene plana EU i Turske;

f) uz pomoć EU, postepeno napreduju i uspostavljanje i rad centara za prihvat i registraciju u pogledu identifikacije, registracije, uzimanja otisaka prstiju i bezbjednosne provjere osoba i putnih isprava; preostaje međutim još mnogo posla; konkretno, treba omogućiti potpuno funkcionisanje centara za prihvat i registraciju kako bi se osigurala stopostotna identifikacija i registracija svih ulazaka (uključujući sistemske bezbjednosne provjere u evropskoj bazi podataka, naročito baze Šengenskog informacionog sistema, u skladu sa zakonima EU), kako bi proces premještanja bio u potpunosti sproveden, sekundarni tokovi nezakonitih migranata i tražitelja azila zaustavljeni i kako bi se obezbjedili prihvatni objekti potrebni za smještaj migranata u humanim uslovima dok se njihova situacija ne riješi. Tražioci azila nemaju pravo da biraju državu članicu u kojoj traže azil;

g) za poboljšane humanitarnog stanja migranata duž zapadnobalkanske rute potrebno je hitno djelovanje korišćenjem svih dostupnih nacionalnih i sredstava EU. Evropski savjet smatra da je potrebno pružati humanitarnu pomoć unutar EU, u saradnji sa organizacijama kao što je UNHCR, kako bi se pružila podrška zemljama koje se suočavaju sa velikim brojem izbjeglica i migranata, vodeći se iskustvom Odeljenja EU za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu. Evropski savjet pozdravlja namjeru Komisije da što prije iznese konkretne prijedloge;

h) potrebno je brzo sprovođenje svih elemenata o kojima je u decembru postignut dogovor, uključujući odluke o premiještanju i mjere kojima se osigurava vraćanje i readmisija. Kada je u pitanju “evropska granična i obalska straža”, rad na prijedlogu bi trebalo ubrzati sa ciljem da se postigne politički dogovor tokom trajanja holandskog predsjedništva, da bi novi sistem što prije postao operativan;

i) Evropski savjet poziva Evropsku investicionu banku da, u saradnji sa Evropskom komisijom, brzo razradi ideje o načinima na koje bi mogla da doprinese odgovoru EU.

8. Sveobuhvatna strategija dogovorena u decembru će donijeti rezultate samo ako se zajedničkim snagama sprovedu svi njeni elementi i ako institucije i države članice rade zajedno i usklađeno. Istovremeno je potrebno ostvariti napredak u pogledu reforme postojećeg okvira EU kako bi se osigurala humana i djelotvorna politika azila. U tu svrhu će nakon današnje detaljne rasprave biti pojačane pripreme za sveobuhvatnu raspravu na sljedećem sastanku Evropskog savjeta u martu, na kom se na osnovu temeljne procjene moraju utvrditi dodatne smjernice i donijeti dalje odluke.

Ovdje mozete pronaći Zaključke o migracijama usvojene 17. Decembra 2015

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

Saopštenja

Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji Crne Gore

0
Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji predstavlja najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom prvog kvartala 2024. godine. Bilten možete preuzeti ovdje.

Intervju ministarke Gorčević za portal Gradski.me

0
Ključno je da shvatimo da je potrebno da prevaziđemo razlike i udružimo snage kako bi uspješno priveli kraju usvajanje zakona koji su dio mjerila...

Zenović: Očekujemo pozitivne izvještaje za poglavlja 23 i 24

0
U poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava tri segmenta iz tri privremena mjerila najvjerovatnije neće biti realizovana do juna, ali to neće biti...

Produžen konkurs za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore

0
U oviru obilježavanja Mjeseca Evrope, Ministarstvo evropskih poslova produžava svoj tradicionalni konkurs za najbolje priče o evropskoj integraciji Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske...

Crna Gora u evropskoj kampanji o zdravlju bilja #PlantHealth4Life

0
#PlantHealth4Life je višegodišnja multinacionalna kampanja osmišljena na zahtjev Evropske komisije koja je zasnovana na dubinskoj analizi percepcija i ponašanja vezanih za zdravlje biljaka širom...