Naslovnica Info Press info Lista predstavnica NVO predloženih za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru između Crne...

Lista predstavnica NVO predloženih za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru između Crne Gore i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta

U skladu sa odredbom člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list CG”, broj 41/18), Kancelarija za evropske integracije objavljuje

Listu predstavnica nevladinih organizacija koje su predložene za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru između Crne Gore i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta

Na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kandidatkinje NVO za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru (ZKO) između Crne Gore i Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESK) od 5. XI 2020. godine, na adresu Kancelarije za evropske integracije blagovremeno je upućena validna dokumentacija za sledeće kandidatkinje:

1. Marina Vujačić, predložena od strane:

 • Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore
 • Organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Plužine
 • Kvir Montenegro
 • Organizacije slijepih za Pljevlja i Žabljak
 •  35 mm
 •  Udruženja za podršku osobama sa invaliditetom – Bijelo Polje
 •  Asocijacije Spektra
 •  Romske organizacije mladih „Koračajte sa nama – Phiren amenca’’
 •  SAVEZA SLIJEPIH CRNE GORE
 •  ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA PODGORICU, DANILOVGRAD I KOLAŠIN
 •  ORGANIZACIJE SLIJEPIH ZA BIJELO POLJE I MOJKOVAC
 •  LGBT FORUM PROGRES
 •  UDRUŽENJA MULTIPLE SKLEROZE CRNE GORE
 •  LGBTIQ SOCIJALNI CENTAR

2. Milica Kovač – Orlandić, predložena od strane

 • SOCEN – Sociološkog centra Crne Gore

3. Gordana Đurović, predložena od strane

 •  Crnogorske panevropske unije
 • Atlantskog saveza Crne Gore
 • CEDEM-a
 • Građanske alijanse
 • NVO Mladiinfo
 • Inicijative mladih za ljudska prava.

U skladu sa članom 9 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, starješina Kancelarije za evropske integracije će donijeti akt o izboru dvije kandidatkinje za članstvo u ZKO.

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Saopštenja

Francuska podržava kredibilnu evropsku perspektivu Crne Gore

0
„Nakon tri dana intenzivnih sastanaka sa zvaničnicima Francuske, na temu evropske perspektive Crne Gore, dobili smo snažne poruke podrške geostrateškoj orijentaciji Crne Gore, snažnom...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 14...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

2,6 miliona eura za korisnike Poziva u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora –...

0
Vrijedne prekogranične inicijative koje Crna Gora i Republika Albanija zajednički realizuju od 2008. godine, kroz Program koji finansira Evropska unija, ukazuju na uspješnost sveukupnog...

Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka EU

0
Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka Evropskoj uniji i opredijeljena je da podrži suštinsku reformu vladavine prava i pripremu zemlje za kompleksne obaveze...

Svečanost povodom uručivanja sertifikata korisnicima projekata Drugog poziva u okviru Programa Crna Gora-Albanija

0
Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije i Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći...