Naslovnica Info Press info Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu radnih grupa za 33...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu radnih grupa za 33 pregovaračka poglavlja

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), a u vezi s Odlukom o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji („Službeni list CG“, br. 9/12, 15/14, 19/17, 33/18, 48/18, 55/21 i 27/22), Ministarstvo evropskih poslova objavljuje

LISTU PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA

koji su predloženi za člana/icu radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja i to: 1 – Sloboda kretanja robe, 2 – Sloboda kretanja radnika, 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Sloboda kretanja kapitala, 5 – Javne nabavke, 6 – Privredno pravo, 7 – Pravo intelektualne svojine, 8 – Konkurencija, 9 – Finansijske usluge, 10 – Informatičko društvo i mediji, 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 – Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni nadzor, 13 – Ribarstvo, 14 – Saobraćajna politika, 15 – Energetika, 16 – Porezi, 17 – Ekonomska i monetarna unija, 18 – Statistika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 21 – Trans-evropske mreže, 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, 23 – Pravosuđe i temeljna prava, 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, 25 – Nauka i istraživanje, 26 – Obrazovanje i kultura, 27 – Životna sredina i klimatske promjene, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija, 30 – Vanjski odnosi, 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika, 32 – Finansijski nadzor i 33 – Finansijske i budžetske odredbe

Na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u 33 pregovaračka poglavlja i to: 1 – Sloboda kretanja robe, 2 – Sloboda kretanja radnika, 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Sloboda kretanja kapitala, 5 – Javne nabavke, 6 – Privredno pravo, 7 – Pravo intelektualne svojine, 8 – Konkurencija, 9 – Finansijske usluge, 10 – Informatičko društvo i mediji, 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 – Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni nadzor, 13 – Ribarstvo, 14 – Saobraćajna politika, 15 – Energetika, 16 – Porezi, 17 – Ekonomska i monetarna unija, 18 – Statistika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 21 – Trans-evropske mreže, 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, 23 – Pravosuđe i temeljna prava, 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, 25 – Nauka i istraživanje, 26 – Obrazovanje i kultura, 27 – Životna sredina i klimatske promjene, 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, 29 – Carinska unija, 30 – Vanjski odnosi, 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika, 32 – Finansijski nadzor i 33 – Finansijske i budžetske odredbe, koji je Ministarstvo evropskih poslova objavilo 7. jula 2022, predloženi su sljedeći predstavnici nevladinih organizacija:

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 5 – Javne nabavke predložena je sljedeća predstavnica nevladinog udruženja:

 • Ana Đurnić, predstavnica NVU „Institut alternativa“.

Navedeno nevladino udruženje blagovremeno je dostavilo uredan i potpun predlog u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložilo predstavnicu koja ispunjava kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

Kandidaturu Ane Đurnić podržalo je sljedeće nevladino udruženje:

 • NVU „Institut alternativa“.

* * *

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 10 – Informatičko društvo i mediji predložen je sljedeći predstavnik nevladinog udruženja:

1)   Vladimir Simonović, predstavnik NVU „Centar za monitoring – CEMI“.

Navedeno nevladino udruženje blagovremeno je dostavilo uredan i potpun predlog u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložilo predstavnika koji ispunjava kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

Kandidaturu Vladimira Simonovića podržalo je sljedeće nevladino udruženje:

 • NVU „Centar za monitoring – CEMI“.

* * *

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj predložen je sljedeći predstavnik nevladine organizacije:

1)   dr Elvis Lekić, predstavnik NVO „Razvoj Vranj“.

Navedena nevladina organizacija blagovremeno je dostavila uredan i potpun predlog u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložila predstavnika koji ispunjava kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

Kandidaturu Elvisa Lekića podržala je sljedeća nevladina organizacija:

 • NVO „Razvoj Vranj“.

* * *

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 15 – Energetika predložena je sljedeća predstavnica nevladine organizacije:

 • Diana Milev Čavor, predstavnica NVO „Eko-tim“.

Navedena nevladina organizacija blagovremeno je dostavila uredan i potpun predlog u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložila predstavnicu koja ispunjava kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

Kandidaturu Diane Milev Čavor podržale su sljedeće nevladine organizacije:

 • NVO „Eko-tim“;
 • NVO „Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida“;
 • NVO „Ekološko udruženje mladih Zeleni centar“;
 • NVO „Da zaživi selo“;
 • NVO „Ekspedicija“;
 • NVO „Legalis“.

* * *

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 16 – Porezi predložena je sljedeća predstavnica nevladinog udruženja:

 • Milena Radović, predstavnica NVU „Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj – IPER“.

Navedeno nevladino udruženje blagovremeno je dostavilo uredan i potpun predlog u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložilo predstavnicu koja ispunjava kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

Kandidaturu Milene Radović podržalo je sljedeće nevladino udruženje:

 • NVU „Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj – IPER“.

* * *

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 18 – Statistika predloženi su sljedeći predstavnici nevladinih organizacija:

 • John Maximillian Barac, predstavnik NVO „LGBTIQ Socijalni centar“ i NVO „LGBT Forum Progres“;
 • Ivana Vujović, predstavnica NVO „Juventas“.

Navedene nevladine organizacije blagovremeno su dostavile uredan i potpun predlog u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložili predstavnika/cu koji/a ispunjava kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

Kandidaturu John Maximillian Barac-a podržale su sljedeće nevladine organizacije:

 • NVO „LGBTIQ Socijalni centar“;
 • NVO „LGBT Forum Progres“.

Kandidaturu Ivane Vujović podržala je sljedeća nevladina organizacija:

 • NVO „Juventas“.

* * *

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, predloženi su sljedeći predstavnici nevladinih organizacija:

 • Lepa Žunjić, predstavnica NVU „Roditelji“;
 • Sanda Rakočević, predstavnica NVU „Zid“.

Navedene nevladine organizacije blagovremeno su dostavile uredan i potpun predlog u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložili predstavnika/cu koji/a ispunjava kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

Kandidaturu Lepe Žunjić podržalo je sljedeće nevladino udruženje:

 • NVU „Roditelji“.

Kandidaturu Sande Rakočević podržale su sljedeće nevladine organizacije:

 • NVU „Zid“;
 • NVO „35mm“;
 • NVO „Sistem“;
 • NVU „Inicijativa mladih za ljudska prava“;
 • NVO „Građanska alijansa“;
 • NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica“.

* * *

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika predložena je sljedeća predstavnica nevladinog udruženja:

 • Dragana Radević, predstavnica NVU „Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj – IPER“.

Navedeno nevladino udruženje blagovremeno je dostavilo uredan i potpun predlog u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložilo predstavnicu koja ispunjava kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

Kandidaturu Dragane Radević podržalo je sljedeće nevladino udruženje:

 • NVU „Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj – IPER“.

* * *

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, predložen je sljedeći predstavnik nevladinog udruženja:

 • Igor Milošević, predstavnik NVU „Akcija za demokratski prosperitet – ZID“.

Navedeno nevladino udruženje blagovremeno je dostavilo uredan i potpun predlog u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložilo predstavnika koji ispunjava kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

Kandidaturu Igora Miloševića podržale su sljedeće nevladine organizacije:

 • NVO „SOS – Podgorica“;
 • NVO „35 mm“;
 • NVO „Centar za demokratsku tranziciju – CDT“;
 • NVU „ADP – Zid“;
 • NVO „Građanska Alijansa“;
 • NVO „Sistem“;
 • NVO „Inicijativa mladih za ljudska prava“.

* * *

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava predloženi su sljedeći predstavnici nevladinih organizacija:

 • Marija Vesković, predstavnica NVO „Akcija za ljudska prava“;
 • Mehdina Kašić Šutković, predstavnica NF „Građanska alijansa“;
 • Ognjen Mitrović, predstavnik NVO „Centar za monitoring i istraživanje (CEMI)“;
 • Ana Đurnić, NVU ,,Institut alternativa”.

Navedene nevladine organizacije blagovremeno su dostavile uredan i potpun predlog u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložili predstavnika/cu koji/a ispunjava kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

Kandidaturu Marije Vesković podržale su sljedeće nevladine organizacije:

 • NVO „Akcija za ljudska prava“;
 • NVO „Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS)“;
 • NVU „LGBT Forum Progres“;
 • NVO „Sigurna ženska kuća“;
 • NVO „LGBTIQ Socijalni Centar“;
 • NVO „Centar za građanske slobode (CEGAS)“;
 • NVO „Asocijacija Spektra“;
 • NVO „Juventas“;
 • NVU „Roditelji“;
 • NVO „Centar za ženska prava“.

Kandidaturu Mehdine Kašić Šutković podržale su sljedeće nevladine organizacije:

 • NF „Građanska alijansa“;
 • NVO ,,Koračajte sa nama – Phiren amenca’’;
 • NVO „Evropska asocijacija za pravo i finansije (EALF)“;
 • NVO ,,Inicijativa mladih za ljudska prava’’;
 • NVU ,,Asocijacija za demokratski prosperitet (ZID)’’.

Kandidaturu Ognjena Mitrovića podržala je sljedeća nevladina organizacija:

 • NVO „Centar za monitoring i istraživanje (CEMI)“.

Kandidaturu Ane Đurnić podržala je sljedeća nevladina organizacija:

 • NVU ,,Institut alternativa”.

* * *

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost predloženi su sljedeći predstavnici nevladinih organizacija:

 • Miloš Mitrović, predstavnik NF „Građanska alijansa“;
 • Dragana Jaćimović, NVU ,,Institut alternativa”.
 • Ivana Vujović, predstavnica NVO „Juventas“;

Navedene nevladine organizacije blagovremeno su dostavile uredan i potpun predlog u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložili predstavnika/cu koji/a ispunjava kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

Kandidaturu Miloša Mitrovića podržale su sljedeće nevladine organizacije:

 • NF „Građanska alijansa“;
 • NVO ,,Koračajte sa nama – Phiren amenca’’;
 • NVU ,,Asocijacija za demokratski prosperitet (ZID)’’;
 • NVO ,,Inicijativa mladih za ljudska prava’’.

Kandidaturu Dragane Jaćimović podržalo je sljedeće nevladino udruženje:

 • NVU ,,Institut alternativa”.

Kandidaturu Ivane Vujović podržala je sljedeća nevladina organizacija:

 • NVO „Juventas“.

* * *

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 25 – Nauka i istraživanje predložen je sljedeći predstavnik nevladine organizacije:

1)   dr Elvis Lekić, predstavnik NVO „Razvoj Vranj“.

Navedena nevladina organizacija blagovremeno je dostavila uredan i potpun predlog u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložila predstavnika koji ispunjava kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

Kandidaturu Elvisa Lekića podržala je sljedeća nevladina organizacija:

 • NVO „Razvoj Vranj“.

* * *

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura predložena je sljedeća predstavnica nevladinog udruženja:

1)   Kristina Mihailović, predstavnica NVU „Roditelji“.

Navedeno nevladino udruženje blagovremeno je dostavilo uredan i potpun predlog u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložilo predstavnicu koja ispunjava kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

Kandidaturu Kristine Mihailović podržalo je sljedeće nevladino udruženje:

 • NVU „Roditelji“.

* * *

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene, predloženi su sljedeći predstavnici nevladinih organizacija:

 • Jelena Marojević Galić, predstavnica NVU „Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida“;
 • Azra Vuković, predstavnica NVO „Zeleni dom – Green home“;
 • Danijela Veličković, predstavnica NVO „Ronilački klub Tim ajkula“.

Navedene nevladine organizacije blagovremeno su dostavile uredan i potpun predlog u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložili predstavnika/cu koji/a ispunjava kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

Kandidaturu Jelene Marojević Galić podržale su  sljedeće nevladine organizacije:

 • NVU „Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida“;
 • NVO „Župa u srcu“;
 • NVO „Eko-tim“;
 • NVO „Organizacija kod“;
 • NVO „Da zaživi selo“;
 • NVO „ Centar za zaštitu i proučavanje ptica“;
 • NVO „Društvo Dr Martin Schneider – Jacoby Association – MSJA“;
 • NVO „ Program za životnu sedinu – EnvPro“.

Kandidaturu Azre Vuković podržale su sljedeće nevladine organizacije:

 • NVO „Zeleni dom – Green home – Podgorica“;
 • NVO „Natura – Kolašin“;
 • NVO „Za bezbjednost saobraćaja Stop Berane“;
 • NVO „Wildlife Montenegro – Kotor“;
 • NU „Crna Gora bez smeća – Zero waste Montenegro – Podgorica“;
 • NU „Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM – Podgorica“;
 • NVO „UL Info – Ulcinj“;
 • NU „Crnogorski drvni klaster – Podgorica“;
 • NU „Centar za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju Univerziteta Donja Gorica – Podgorica“;
 • NVO „Udruženje ljubitelja Gorice i prirode – Podgorica“;
 • NU „EXPEDITIO – Kotor“;
 • NVO „RDA – UBA – Ulcinj“;
 • NVO „Zeleni korak – Ulcinj “;
 • NVO „Društvo mladih ekologa Nikšić“;
 • NU „Centar ekoloških inicijativa – Berane“;
 • NVO „Bošnjačko društvo culture Avlija – Rožaje“.

Kandidaturu Danijele Veličković podržala je sljedeća nevladina organizacija:

 • NVO „Ronilački klub Tim ajkula“.

* * *

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja, predloženi su sljedeći predstavnici nevladinih organizacija:

 • Željko Tomović, predstavnik NVO „Centar za zaštitu potrošača – CEZAP“;
 • dr Mišo Pejković, predstavnik NVO „CAZAS“.

Navedene nevladine organizacije blagovremeno su dostavile uredan i potpun predlog u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložili predstavnika koji ispunjava kriterijume iz člana 5 pomenute Uredbe.

Kandidaturu Željka Tomovića podržalo je sljedeće nevladino udruženje:

 • NVU „Centar za zaštitu potrošača – CEZAP“.

Kandidaturu Miše Pejkovića podržale su sljedeće nevladine organizacije:

 • NVO „CAZAS“;
 • NVO „Hepatitis Crna Gora“;
 • NVO „Juventas“;
 • NVO „Mreža za afirmaciju društvenog odgovornog poslovanja – MADOP“;
 • NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica“;
 • NU „Romska organizacija mladih Koračajte sa nama – Phiren Amenca“;
 • NVO „35mm“;
 • NU „Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro“;
 • NU „Udruženje zaštite na radu Crne Gore“;
 • NVU „Roditelji“;
 • NU „Sistem“;
 • NVO „Centar za omladinsku edukaciju“.

* * *

Spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge u skladu sa Javnim pozivom:

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine i Radnoj grupi za poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura predložena je sljedeća predstavnica nevladinog udruženja:

 • Sandra Milićević, predstavnica NVU „Prva multikulturna ženska organizacija u Crnoj Gori Dijalogom do sloge“.

Navedeno nevladino udruženje blagovremeno je dostavilo predlog, međutim dostavljena dokumentacija nije bila uredna i potpuna u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, te se kandidatura ne prihvata.

Za članstvo u Radnoj grupi za poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje,  Radnoj grupi za poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene i Radnoj grupi za poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja predložen je sljedeći predstavnik nevladine organizacije:

 • dr Elvis Lekić, predstavnik NVO „Razvoj Vranj“.

Navedena nevladina organizacija blagovremeno je dostavila predlog, međutim dostavljena dokumentacija nije bila uredna i potpuna u skladu sa članom 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija na način da kandidat, odnosno nevladina organizacija koja ga je kandidovala nema adekvatno iskustvo u oblasti pregovaračkih poglavlja 19, 27 i 28, te se kandidatura ne prihvata.

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Saopštenja

Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji Crne Gore

0
Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji predstavlja najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom prvog kvartala 2024. godine. Bilten možete preuzeti ovdje.

Intervju ministarke Gorčević za portal Gradski.me

0
Ključno je da shvatimo da je potrebno da prevaziđemo razlike i udružimo snage kako bi uspješno priveli kraju usvajanje zakona koji su dio mjerila...

Zenović: Očekujemo pozitivne izvještaje za poglavlja 23 i 24

0
U poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava tri segmenta iz tri privremena mjerila najvjerovatnije neće biti realizovana do juna, ali to neće biti...

Produžen konkurs za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore

0
U oviru obilježavanja Mjeseca Evrope, Ministarstvo evropskih poslova produžava svoj tradicionalni konkurs za najbolje priče o evropskoj integraciji Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske...

Crna Gora u evropskoj kampanji o zdravlju bilja #PlantHealth4Life

0
#PlantHealth4Life je višegodišnja multinacionalna kampanja osmišljena na zahtjev Evropske komisije koja je zasnovana na dubinskoj analizi percepcija i ponašanja vezanih za zdravlje biljaka širom...