Naslovnica Crna Gora i EU NVO i EU Lista predstavnika NVO koji su se prijavili za članstvo u Operativnom tijelu...

Lista predstavnika NVO koji su se prijavili za članstvo u Operativnom tijelu za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019-2022 godine

Generalni sekretarijat Vlade, u skladu sa članom 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” broj 41/18), objavljuje

LISTU PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA, SA NAZIVOM NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE SU IH PREDLOŽILE, A KOJE ISPUNJAVAJU USLOVE IZ ČLANA 4 UREDBE ZA ČLANA OPERATIVNOG TIJELA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE INFORMISANJA JAVNOSTI O PRISTUPANJU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI 2019 – 2022. GODINA

1. Teodora Lađić, Crnogorska panevrovska unija (CPEU)
– Crnogorska panevrovska unija (CPEU)
– Građanska alijansa
– Inicijatica mladih za ljudska prava
– Mladiinfo Montenegro
– NVO Socen (Sociološki centar Crne Gore)

2. Anđela Radovanović, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
– Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore
– NVO Aktivna zona
– Kvir Montenegro
– Forum MNE
– NVO COSMO – Crnogorska organizacija za samostalnost i mobilnost
– NVO 35 mm
– NVO Asocijacija SPEKTRA
– LGBTIQ Socijalni Centar
– LGBT Forum Progres
– NVO Juventas
– Savez slijepih Crne Gore
– Centar za omladinsku edukaciju

3. Željko Đukić, NVO Multimedijal Montenegro
– NVO Multimedijal Montenegro

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

Čekaju se šefovi za još šest radnih grupa

0
Pregovaračka struktura Crne Gore sa EU nadograđuje se postupno, prateći institucionalno uređenje resornih ministarstava, kaže Zorka Kordić. Pregovaračka struktura Crne Gore sa Evropskom unijom je...

Potpisan Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta UCG i Kancelarije za evropske integracije

0
Danas je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore održan sastanak na kojem je potpisan Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta UCG i Kancelarije za...

Javni poziv za NVO za predlaganje članova za radnu grupu za pregovaračko poglavlje 21...

0
Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast...

Javni poziv za NVO za predlaganje članova za radnu grupu za pregovaračko poglavlje 15...

0
Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast...

Javni poziv za NVO za predlaganje članova za radnu grupu za pregovaračko poglavlje 14...

0
Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast...