Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Miločer: Saradnja u procesu evropske integracije snaži evropsku perspektivu regiona

Miločer: Saradnja u procesu evropske integracije snaži evropsku perspektivu regiona

U Miločeru je danas završena dvodnevna bilateralna radionica Crne Gore i Srbije na temu „Pregovori o poglavlju 23: Iskustva Crne Gore i Srbije“. Radionicu su organizovali Ministarstvo pravde Srbije, Ministarstvo pravde i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, uz podršku Programa za pravne i pravosudne reforme u Srbiji i Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), a učestvovali su članovi pregovaračke strukture dvije države.

Dvodnevna radionica je organizovana u okviru plenarne sesije i pet tematskih radnih sesija koje su bile posvećene sljedećim oblastima: nezavisnost, kvalitet i odgovornost pravosuđa; efikasnost pravosuđa; prevencija i represija korupcije i osnovna prava.

Cilj bilateralne radionice je bila razmjena iskustava i naučenih lekcija u pravcu jačanja operativnog nivoa pregovaračkih struktura, daljeg intenziviranja saradnje i poboljšanja rezultata u ovoj oblasti. S obzirom na značajno iskustvo i rezultate ostvarene u ovom poglavlju, predstavnici crnogorske strane su srpske kolege detaljno upoznali s realizovanim, tekućim i planiranim aktivnostima u okviru ovog poglavlja. U fokusu razgovora je bila priprema Akcionog plana za 23. poglavlje, kao i reformske aktivnosti na zaokruživanju zakonodavnog okvira, izgradnji i snaženju institucija i jačanju kadra za preuzimanje evropskih obaveza.

 
Na plenarnoj sesiji, kao i u radu tematskih sesija su učestvovali Svetlana Rajković, šef Pregovaračkog tima Crne Gore za poglavlja 23 i 24 i generalna direktorka Direkcije za međunarodnu pravnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu pravde Crne Gore, Branka Lakočević, šef Radne grupe za Poglavlje 23 Crne Gore i generalna direktorka Direkcije za pravosuđe Crne Gore u Ministarstvu pravde Crne Gore, Čedomir Backović, rukovodilac Pregovaračke grupe Republike Srbije za Poglavlje 23 i pomoćnik ministra za evropske integracije i međunarodne projekte u Ministarstvu pravde Republike Srbije, i Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde Republike Srbije.

U okviru radionice je organizovana i panel diskusija za medije: “Poglavlje 23: koji su predstojeći koraci za Srbiju i šta Srbija može da nauči iz iskustva Crne Gore?”. Na panelu su, osim uvodničara iz plenarne sesije, govorili i državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović i šefica tima Vlade Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji Tanja Miščević.

Glavni pregovarač ambasador Pejović je istakao važnost saradnje u procesu pristupanja EU i podvukao spremnost Crne Gore da znanje i iskustvo iz pregovora s EU podijeli sa susjedima.

Ambasador Pejović je naglasio da sve zemlje na putu prema EU imaju iste obaveze i zadatke i da saradnja u procesu pristupanja doprinosi da evropske obaveze ispunjavamo brže, efikasnije i lakše. On je posebno naglasio značaj saradnje u kontekstu snaženja zajedničke evropske perspektive, poboljšanja imidža i razvojnih šansi cijelog regiona.

Šefica tima Vlade Srbije za pregovore o pristupanju EU Tanja Miščević je istakla da na evropskom putu treba vrednovati pojedinačne napore i ostvarene rezultate svake države. Naglasila je značaj saradnje u procesu pregovora, međusobne razmjene znanja i iskustva, kao i mogućnosti podjele posla u cilju lakšeg dostizanja standarda kojima stremimo.

Koordinatorka GIZ programa za pravne i pravosudne reforme Ljubica Pavlović je istakla da će GIZ i u narednom periodu nastaviti da podržava pregovarački proces s EU u objema zemljama, u regionalnim, bilateralnim ili nacionalnim okvirima. U tom pravcu GIZ je spreman da podrži inicijative za saradnju u raznim oblastima, a naročito one usmjerene na jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta država za pregovore u poglavlju 23.

Saopštenja

Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za  pregovaračko poglavlje 29...

0
Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, broj 118/20) i kadrovske promjene do kojih je,...

Crna Gora je zasluženo  regionalni predvodnik u evropskim integracijama

0
„Crna Gora, kao mala država, članica NATO-a, sa potpunom usklađenošću sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i svim otvorenim poglavljima, zasluženo nosi titulu...

Crna Gora podržava Albaniju na putu ka EU

0
„Crna Gora će nastaviti da podržava napredak Albanije na putu ka Uniji, naročito imajući u vidu  da otvaranje pristupnih pregovora s ovom zemljom može...

Za napredak u pregovorima potreban konstruktivan dijalog svih parlamentarnih činilaca

0
„Raduje me činjenica da pregovarački proces sa EU nastavljamo da vodimo u partnerskoj, kontinuiranoj i efikasnoj saradnji sa Skupštinom, čija je uloga od posebnog značaja...

Region ima kapacitet da bude kredibilan partner EU

0
"Regionalna saradnja je sredstvo za izgradnju povjerenja i pomaže državama da uče jedne od drugih i prođu bolne reforme. Kroz saradnju, region pokazuje kapacitet da...