Naslovnica Info Press info Mišković: Cilj jedinstveni informacioni prostor

Mišković: Cilj jedinstveni informacioni prostor

Jedinstveni infromacioni prostor i stimulisanje razvoja servisa kojim se želi ponuditi siguran prisup online sadržajima, neki su od ciljeva koje Crna Gora treba da postigne na putu evropskih integracija, ocijenila je šef radne grupe za Poglavlje 10, Ružica Mišković.

Mišković je u intervjuu agenciji MINA kazala da je osim jedinstvenog infromacionog prostora koji se ogleda u promociji otvorenog i konkurentnog tržišta za informatičko društvo i medije, cilj i nacionalni okvir interoperabilnosti, kroz kompatibilnost i saradnju sistema, procesa i ljudskih resursa.

“Nakon formiranja radne grupe za Poglavlje 10 – Informatičko društvo i mediji, u novembru 2012. godine, Crna Gora je saglasno pregovaračkoj dinamici prošla fazu eksplanatornog i bilateralnog analitičkog pregleda”, saopštila je Mišković.

Evropska komisija je, kako je podsjetila, u Izvještaju o analitičkom pregledu dostavljenom u aprilu 2013. godine, konstatovala da je Crna Gora spremna da otvori pregovore u Poglavlju 10, nakon čega se pristupilo izradi Pregovaračke pozicije.

“Pozicijom su definisane realizovane i planirane aktivnosti u pregovaračkom procesu i taj dokument je usvojila Vlada”, dodala je Mišković.

U cilju usaglašavanja s pravnom tekovinom EU, uz usvojen set zakona iz oblasti informatičkog društva i medija, pristupilo se i izmjenama i dopunama zakonskih rješenja.

Mišković je rekla da su donešeni, ili su u izradi, podzakonski akti za implementaciju zakona iz oblasti elektronskih komunikacija, elektronske uprave i informacione bezbjednosti.

“Relizovano je niz projekata, od kojih izdavajamo izgradnju Disaster Recovery centra i formiranje Nacionalnog tima za reagovanje u vanrednim situacijama (CIRT). Kontinuirano se radi na jačanju lokalnih CIRT timova”, navela je Mišković.

Prema njenim riječima, aktivnosti Nacionalnog CIRT-a Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije su intenzivirane kroz učešće u projektima koji imaju za cilj poboljšanje ukupne informacione bezbjednost u Crnoj Gori, kroz bržu dostupnost obrazovnih resursa za poboljšanje računarskih vještina i znanja u svakom segmentu društva.

»U vezi sa zaključcima EK, u cilju potpunog usaglašavanja s pravnom tekovinom EU, pristupiće se izmjenama i dopunama zakonskih rješenja, a takođe će se ići u pravcu daljeg kontinuiranog jačanja i unapređenja administrativnih kapaciteta«, saopštila je Mišković.

Crna Gora će, kako je dodala, nastaviti angažovanje i u inicijativama za jugositočnu Evropu, uz aktivno učešće na značajnim događajima iz oblasti informatičkog društva, kroz praćenje tehnološkog napretka radi dalje realizacije aktivnosti na ispunjavanju obaveza saglasno ciljevima definisanim Agendom Plus za elektronsku jugoistočnu Evropu, kao i Strategijom 2020 za jugoistočnu Evropu.

Na pitanje da li je Crna Gora spremna da odgovori na postavljene ciljeve na putu evropskih integracija, Mišković je odgovorila da je, kada je krajem 2010. godine prvi put prezentovana Digitalna agenda za Evopu (DAE), već tada bilo jasno da su postavljeni ambiciozni ciljevi u oblasti informatičkog društva, koje treba ispuniti do naredne godine.

«Uz obaveze definisane ovim dokumentom, saglasno ubrzanom razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT), uz aktivnu politiku pristupanja EU, nametnula se potreba izrade nove Strategije razvoja informacionog društva, koju je Vlada CG donijela za period od 2012. do naredne godine », podsjetila je Mišković.

Strategijom je definisano da treba ostvariti preduslove i definisati pravce daljeg i ubrzanog razvoja ICT sektora i širokopojasnog pristupa internetu (broadband), povećati zainteresovanost i obezbijediti investicije u ICT sektor i broadband i stvoriti uslove za veću konkurenciju na tržištu elektronskih komunikacija.

Tim dokumentom je takođe definisano da treba obezbijediti dostupnost za širokopojasni pristup internetu, podsticati krajnje korisnike, građane i poslovne subjekte na korišćenje ICT usluga koje se pružaju u svakodnevnom životu i poslovanju, kao i obezbijediti primjenu najsavremenijih tehnoloških rješenje.

“Crna Gora kontinuirano radi na ispunjavanju ovih zadataka, u skladu sa svojim administrativnim kapacitetima i drugim raspoloživim resursima”, rekla je Mišković.

Ona je podsjetila da je na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, krajem marta prošle godine Crna Gora otvorila pregovaračko poglavlje 10.

“Ocijenjeno je da je Crna Gora prihvatila pravnu regulativu EU za poglavlje Infromatičko društvo i mediji i da je spremna da je implementira do dana pristupanja«, kazala je Mišković.

Takođe je, kako je dodala, ocijenjeno da je Crna Gora dostigla dobar nivo usaglašavanja s pravnom tekovinom EU za oblast elektronskih komunikacija, usluga informatičkog društva i audiovizelne politike.

“Opredijeljena da bude dio jedinstvenog informacionog prostora Evrope, Crna Gora će na putu razvoja informatičkog društva i putu evropskih integracija uvoditi inovacije i ulagati u obrazovanje i istraživanja u oblasti ICT-a”, saopštila je Mišković.

Ona je ocijenila da je u narednom periodu potrebno smanjiti digitalni jaz, odnosno učiniti internet dostupnim svim građanima Crne Gore, kao i proširiti broj servisa na portalu e-uprave, po principu “sve na jednom mjestu”.

“Takođe, potrebno je unaprijediti interoperabilnost u cilju stvaranja savremenijih uslova za razmjenu informacija i podataka između organa državne uprave, koji će građanima omogućiti jednostavnije i brže obavljanje javnih usluga elektronskim putem”, rekla je Mišković.

Prema njenim riječima, informisanje javnosti je jedna od ključnih aktivnosti u pregovaračkom procesu koji je Crna Gora započela prija tri godine.

“Zadaci i obaveze su sve zahtjevniji i dinamičniji i svjesni smo da je pred nama još puno izazova, posebno imajući u vidu rapidne promjene koje sobom nosi tehnološki napredak”, zaključila je Mišković.

Saopštenja

Gorčević u Petnjici i Beranama: Bićemo glas svih opština na putu ka EU

0
„Iako ulazimo u završnu fazu pregovaračkog procesa, pred nama je još dosta posla na sprovođenju zahtjevnih reformi. Ministarstvo evropskih poslova će biti podrška opštinama,...

Pljevlja obilježavaju Dan planete Zemlje u okviru projekta “EU4ME: Osnaživanje opština za evropsko angažovanje”

0
U okviru projekta ,,EU4ME: Osnaživanje opština za evropsko angažovanje“, Opština Pljevlja planira da u sklopu aktivnosti podržanih projektom obilježi 22. april -  Dan planete Zemlje. Dan planete Zemlje obilježava...

Zenović – Miler: Dovršiti aktivnosti za IBAR, a onda zatvoriti spremna poglavlja

0
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović se tokom posjete Briselu sastao sa šefom Jedinice D2 za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu...

Evropski dan u Petnjici i Beranama

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević,  boraviće sa saradnicima u ponedjeljak, 22. aprila 2024. godine u radnoj posjeti  opštinama Petnjica i Berane. Posjeta je dio projekta...

Zenović sa članovima COELA-e: CG je spremna za narednu fazu pregovora i može da...

0
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović i ambasador Petar Marković, šef Misije Crne Gore pri EU, sastali su se danas u...