Naslovnica Info Intervjui Mrvaljević: Evropski fondovi su na usluzi, samo treba zasukati rukave

Mrvaljević: Evropski fondovi su na usluzi, samo treba zasukati rukave

Tim za upravljanje projektima opštine Danilovgrad do sadaje učestvovao u kreiranju, apliciranju i/ili implementaciji 106 projekata, od čegaje stručna podrška pružena organizacijama civilnog društva za 88 projekata, te organima lokalne uprave i j avnim ustanovama i preduzećima čijije osnivač opština za 18 projekata.

Svi ovi projekti su podnešeni za finansiranje kod domaćih i međunarodnih donatora, a znatan dio njih je i finansiran.

Opštini Danilovgrad OEBS i Zajednica opština Crne Gore dodijelili su prvu nagradu za

„Najbolju praksu u lokalnim samupravama u Crnoj Gori 2011.“ za uspostavljanje funkcionalnog okvira za pripremu i upravljanje projektima koje finansira Evropska unija. Za ove uspjehe velikim dijelom zaslužan je i šef Tima za upravljanje projektima u danilovgradskoj opštini Darko Mrvaljević, koji je nedavno dobio i ulogu glavnog koordinatora Mreže projekt menadžera zajednice crnogorskih opština.

Uspjesi

“Trudimo se da se evropskim partnerima nametnemo ozbiljnošću, profesionalizmom i poštovanjem striktnih evropskih pravila i procedura. U tom naumu imamo podršku mnogih, od Delegacije EU u Crnoj Gori, Vlade, Zajednice opština, ali i kolega iz drugih opština”, naglašava u razgovoru za Pobjedu Mrvaljević.

O uspješnoj saradnji dovoljno govori i podatak da je na teritoriji Danilovgrada do sada Evropska unija, u saradnji sa državnim organima i lokalnom upravom, kroz bespovratna sredstva, uložila gotovo 11 miliona eura, što je omogućilo realizaciju projekata ukupne vrijednosti 24,7 miliona eura.

“Među njima posebno treba izdvojiti unapređenje upravljanja otpadom, vrijednosti oko milion eura, kada smo nabavili specijalna vozila i opremu za odvoz sitnog i krupnog otpada, izgradili upravnu zgradu Komunalnog preduzeća i objekat Reciklažnog dvorišta, zatim projekat korišćenja geotermalne energije za grijanje i hlađenje u zgradi Centra za kulturu u saradnji sa 14 partnera iz osam zemalja, vrijednosti oko 300.000 eura, gdje smo, pored termo-tehničkih instalacija, rekonstruisali prizemlje, zamijenili elektro instalacije, adaptirali bioskopsku salu. Tu je i projekat revitalizacije Sinjajevine, vrijednosti 290.000 eura, koji partnerski vodi opština Mojkovac, gdje je u toku izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju više od 50 kilometara puteva, kao i studija zaštite, valorizacije i promocije tog područja”, naglašava Mrvaljević i dodaje da su svi ovi projekti značajni za unapređenje kvaliteta života građana, kao i implementaciju evropskih standarda u mnogim oblastima.

Šansa

Sagovornik Pobjede ističe da o spremnosti opštine Danilovgrad da profesionalno pristupa EU fondovima govori i podatak da imaju 22 gotova projekta za apliciranje na konkurse IPA fondova, čiju objavu očekuju tokom ove i naredne godine.

Evropski fondovi, objašnjava on, mogućnost su i šansa, ali i izazov za crnogorsku javnu upravu i naglašava da je na svima nama da budemo „kadri i naredni“ tom izazovu u narednom periodu.

“Treba zasukati rukave da bi se ostvario željeni cilj. Crna Gora je u prethodnoj finansijskoj perspektivi (budžet EU) od 2007. do 2013. godine imala na raspolaganju IPA sredstva u iznosu od 235 miliona eura, koja su uspješno utrošena u velikom procentu. Uspješnost trošenja EU sredstava i očigledni napredak na tom planu pokazuje i povećanje za aktuelnu finansijsku perspektivu od 2014. do 2020. godine, s obzirom na to da će našoj državi iz IPA fondova biti na raspolaganju 270,5 miliona eura. Ovo nijesu jedina evropska bespovratna sredstva i tu treba dodati još programe bilateralne, trilateralne i multilateralne prekogranične saradnje i druge programe Unije. Kako se zna količina raspoloživog novca, postavlja se jednostavno pitanje: da li smo spremni da iskoristimo pruženu šansu? Do sada su Vlada, Zajednica opština i lokalne uprave uložile veliki napor da se stvore i unaprijede kapaciteti na svim nivoima javne uprave, prije svega kadrovski. Često puta uz podršku, kako finansijsku tako i tehničku, Evropske unije. Kao rezultat takvog rada, na lokalnom nivou su u svim opštinama formirani timovi za pripremu i realizaciju EU projekata, dok je na nivou Zajednice opština formirana Mreža opštinskih projekt menadžera. Vjerujemo da će Mreža, kao platforma za razmjenu znanja, ideja i iskustava, sa ulogom pružanja logističke i tehničke podrške lokalnim upravama u pripremi i realizaciji EU projekata značajno unaprijediti apsorpcione kapacitete u narednom periodu. Svjesni smo činjenice da kvalitetne kadrove, sa adekvatnim znanjem i iskustvom, nije lako zadržati, što predstavlja dodatni izazov za lokalne uprave”, priča Mrvaljević.

Ukazuje i na moguće probleme sa kojima se mogu suočiti lokalne samouprave u Crnoj Gori zbog takozvanog predfinansiranja projekata EU.

“U velikom dijelu programa EU, lokalne samouprave moraju da obezbijede 90 odsto sredstava, odnosno da iz sopstvenog budžeta finansiraju projektne aktivnosti do refundacije od EU koja traje i do godinu dana u redovnoj proceduri”, pojašnjava on.

Kako se radi o programima koji podržavaju realizaciju projekata u oblastima koje su strateški važne za lokalne samouprave, a time i Crnu Goru u procesu evropskih integracija i implementaciji EU standarda, opštine su pokrenule inicijativu za uspostavljanje mehanizma koji bi riješio ovaj gorući problem, o čemu se vode intenzivni razgovori saVladom.

Projekti moraju biti spremni

Darko Mrvaljević objašnjava da je kreiranje ukupnih kapaciteta za adekvatnu pripremu, apliciranje i realizaciju projekata iz EU fondova, imperativ evropskih integracija na lokalnom nivou.

“Naročito imajući u vidu da se 70 odsto evropske regulative direktno sprovodi u lokalnim zajednicama, ali i iskustva nekih novih članica EU, koje upravo zbog nedostatka pripremljenih projekata i kadrovskih kapaciteta nijesu uspjele da iskoriste značajno veća sredstva koja su im bila na raspolaganju po ulasku u EU naglasio je Mrvaljević.

Izvor: Pobjeda

Saopštenja

U Briselu održani Dani makroregionalnih strategija i morskih basena

0
Dani makroregionalnih strategija i morskih basena održani su 12. i 13. juna u Briselu pod sloganom „Strategije za saradnju'“, uz učešće delegacije Ministarstva evropskih...

Crna Gora ujedinjena oko zajedničkog cilja – članstva u EU

0
Crna Gora je ujedinjena oko zajedničkog cilja – članstva u Evropskoj uniji, što se pokazalo konsenzusom u Vladi, ali i gotovo jednoglasnim izglasavanjem IBAR...

Evropski izbori osigurali kontinuitet za podršku Crnoj Gori na putu prema članstvu u EU

0
Nedavno završeni evropski izbori, na osnovu čijih rezultata će biti izabrani čelnici EU institucija u sljedećem petogodišnjem mandatu, osigurali su kontinuitet Evropskog parlamenta u...

Vlada pokreće program obuka „Ready for EU“ za pripemu držanih službenika za rad u...

0
Imajući u vidu ubrzanje pregovaračkog procesa i sve izvjesnije pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, Ministarstvo evropskih poslova uz podršku Ministarstva javne uprave, Uprave za...

Crna Gora preuzela predsjedavanje programom Interreg Euro-MED

0
Na desetom sastanku Odbora za nadgledanje programa Interreg Euro-MED, koji je održan 12. juna u Valeti na Malti, Crna Gora je zvanično preuzela predsjedavanje...