Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Nauka je tvoja prilika za doprinos Crnoj Gori

Nauka je tvoja prilika za doprinos Crnoj Gori

Kada god čujem da su mladi ljudi klonuli duhom, nije mi svejedno, jer sam barem ja jedna od onih koji nijesu dozvolili da ih bilo šta lomi samo zato što je to trend ili se takav stav prenosi među mladima. Ne, vi ste svoj trend! Imate ideje, smatrate da su odlična prilika da se neke stvari poboljšaju? Pustite glas. Uostalom, kako će drugačije neko znati da imate nešto da kažete?

Ako ste kreativni, inovativni i imate iskrenu želju da svijet, kao i naša država, bude bolje mjesto za život, onda će vas zanimati ono što sadrže Smjernice Strategije pametne specijalizacije. Ovdje je fokus na nauci i onome što grupa odlučnih pojedinaca može da uradi za našu lijepu Crnu Goru (iako ima puno drugih oblasti za doprinos). Kao što i sami znate i tome svjedočite, svijet sve više napreduje, pa samim tim, ako želimo da sjedimo za tim „stolom“, treba da ispratimo pravila igre. Globalizacija ima svoje izazove.

Smjernice Strategije pametne specijalizacije važe za period 2018-2024. Zašto je to bitno? Zato što podrazumijeva brojne aktivnosti koje će se preduzimati, a u kojima možete učestvovati i vi!

Pa tako, kada Ministarstvo nauke (http://www.mna.gov.me/ministarstvo) objavi neki poziv, potrudite se da obratite pažnju. Samo neke od vizija u Smjernicama su u okviru ekonomskog, istraživačkog i inovacionog potencijala, a usmjerene na ključne ciljeve: zdraviju Crnu Goru, održivu Crnu Goru, modernizovanu i digitalizovanu Crnu Goru. Kroz ove modele i usmjerenja, usklađujemo se s evropskim standardima (Strategija Evropa 2020, Digitalna agenda 2020, Strategija za jedinstveno digitalno tržište i EU inoviranu Industrijsku politiku), što uključuje razvoj zasnovan na znanju, očuvanju životne sredine, visokom nivou zaposlenosti, produktivnosti i socijalnoj koheziji.

Ako vam nije u opisu posla ili nijeste baš toliko zainteresovani za ovu oblast, onda budite informisani o tome šta podrazumijevaju strateški ciljevi S3 specijalizacije.

Zdravija Crna Gora: predstavlja srž biomedicinskog razvoja kroz nove tehnologije, proizvodnju ljekova, ljekovitog bilja i organske hrane uz pružanje zdravstvenih usluga (inovativni i standardni terapeutski i rehabilitacioni programi), s glavnim ciljem privlačenja posebne grupe pacijenata i istraživača iz regiona i šire.

Održiva Crna Gora: afirmiše ustavno uređenje Crne Gore kao ekološke države. S tim u vezi, fokus je na ekološkoj, odgovornoj i efikasnoj ekonomiji s aspekta korišćenja i očuvanja prirodnih resursa i međugeneracijskog blagostanja, što uključuje upotrebu i razvoj prirodnih resursa, kao i savjesno očuvanje prostora u državi, s ciljem da bude valorizovan. Takođe, odnosi se na razvoj saobraćajne infrastrukture i sanacija ekoloških „crnih tačaka“ koje će se oslanjati na inovativna rješenja i nove tehnologije za potpunije korišćenje i ponovnu upotrebu otpada na principima cirkularne ekonomije, stvarajući tako preduslove za održiv razvoj.

Modernizovana i digitalizovana Crna Gora: Informaciono-komunikacione tehnologije (ICT) su vrlo važne za digitalizaciju, a presudne za ekonomiju (razvoj trgovine, korišćenje kapitala, jačanje nacionalne konkurentnosti).

Nešto što je od izuzetnog značaja za Crnu Goru je regionalni projekat koji pokriva sva tri cilja – Međunarodni institut za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope (SEEIIST, http://seeiist.eu) – „Hadronska kancer terapija sa istraživanjima iz biomedicine pomoću protona i težih jona“. Realizacijom ovog projekta bi se uveliko unaprijedila saradnja nauke, tehnologije i privrede u regionu, ali i omogućio najsavremeniji metod liječenja velikog broja kancera.

Ne možete baš reći da ovo nije značajno za jednu lijepu, malu zemlju kao što je naša Crna Gora. Sve što treba je da posvećeni ljudi, koji imaju realne i kreativne vizije, imaju želju i upornost da iste sprovedu u djelo, od čega će baš svi imati koristi.

Toliko u ovom tekstu. U nekom drugom, biće neka druga tema koja osnažuje evropsku Crnu Goru.

IMG 20181025 185647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piše: Vanja Banović

samostalna savjetnica III, Sektor za pristupanje EU i pravnu tekovinu EU

Kontakt osoba za pregovaračka poglavlja 7, 25, 26 i 30

Kancelarija za evropske integracije

Saopštenja

Crna Gora napreduje u okviru poglavlja 20

0
„Crna Gora je, na nedavno održanom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze, dobila pohvale od strane Evropske komisije za sprovođenje Industrijske politike...

Kako EU procjenjuje ekonomsko upravljanje kod država članica i država kandidata

0
Evropska unija, osim što procjenjuje ekonomsko upravljanje kod država koje su u pregovorima o pristupanju EU, radi i godišnju evaluaciju ekonomskog upravljanja kod država...

Obrazovana nova Komisija za evropske integracije

0
S ciljem efikasnijeg praćenja sprovođenja obaveza iz pregovaračkog procesa i primjene klasterskog pristupa u kontekstu revidirane metodologije pristupanja, Vlada Crne Gore je na današnjoj...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 25...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

Crnogorske institucije intenzivno rade na ispunjenju obaveza iz poglavlja 33 –  Finansijske u budžetske...

0
Crnogorske institucije intenzivno rade na usvajanju evropskih standarda i jačanju administrativnih kapaciteta za uvođenje i primjenu proceduralnih pravila EU za planiranje, naplatu, kontrolu i...