Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Nova Komisija za evropske integracije razmatrala Izvještaj EK

Nova Komisija za evropske integracije razmatrala Izvještaj EK

„Posljednji izvještaj Evropske komisije, kao i naše interne procjene i pripremljeni dinamički planovi za poglavlja 23 i 24, te mape puta za ostala pregovaračka poglavlja jasan su putokaz u kom pravcu i kojom dinamikom sve tri grane vlasti, uz stručnu i tehničku podršku pregovaračke strukture, treba da rade u narednom periodu kako bismo zaokružili ovaj proces i pripremili Crnu Goru da bude sljedeća članica EU“, kazala je glavna pregovaračica, Zorka Kordić na sastanku Komisije za evropske integracije.

Danas je održan konstitutivni sastanak nove Komisije na kom su razmatrane ocjene iz Izvještaja EK, praćenje realizacije  i dinamika pripreme novog Programa pristupanja Crne Gore EU za period 2022 – 2023, te Plana prevođenja pravne tekovine EU.

Glavna pregovaračica je istakla da će uloga novoformirane Komisije biti od posebnog značaja za efikasnije adresiranje i praćenje sprovođenja svih obaveza iz pregovaračkog procesa u kontekstu primjene revidirane metodologije.

Naglasila da će pored  jasnog mandata kvalitetnog planiranja i efikasnije realizacije svih obaveza iz Programa pristupanja, Komisija sluziti kao široki konsultativni forum za sva pitanja iz procesa pristupanja Crne Gore EU.

Na sastanku je dogovoreno da se detaljno analiziraju svi segmenti Izvještaja EK za 2021. koji će služiti kao polazna tačka budućeg planiranja PPCG, a utvrđen je i hodogram ključnih aktivnosti do kraja ove godine.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Saopštenja

Potrebno uložiti dodatne napore za usklađivanje s pravnom tekovinom EU do kraja 2023

0
„Poglavlje 1- Sloboda kretanja robe pokriva jednu od četiri osnovne slobode na kojima počiva EU i u tom dijelu je potrebno da svi relevantni...

Kordić u Briselu: Strateška vanjskopolitička orijentacija Crne Gore jasna

0
„Strateška vanjskopolitička orijentacija Crne Gore jasna i zasnovana na punoj usklađenosti sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU“, kazala je glavna pregovaračica, Zorka Kordić. Ona je...

Iskoristiti podršku država članica za ubrzanje procesa pristupanja

0
“Crna Gora konkretnim rezultatima pokazuje da je njeno mjesto u EU. U narednom periodu je važno intenzivirati reformske procese u državi i iskoristiti podršku...

Sprovođenje evropske agende je goruće pitanje crnogorskog društva

0
„Proces proširenja se mora osnažiti, kako u državama Zapadnog Balkana, tako i unutar same EU, na način da postane opipljiviji za građane i poslovnu...

U centru svih predloga politika građani i kreiranje usluga koje će im efikasno koristiti

0
Reforma javne uprave značajna je za evropsku perspektivu, profesionalna, racionalna i odgovorna javna uprave obezbijediće i visok kvalitet usluga građanima, koji su u centru...