Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Nova pregovaračka struktura u skladu sa revidiranom metodologijom, radna grupa 23 u...

Nova pregovaračka struktura u skladu sa revidiranom metodologijom, radna grupa 23 u punom sastavu

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o napretku u poglavljima po  klasterskom pristupu, s ciljem definisanja mjera rane integracije i stanja pregovora iz prizme 6 tematskih cjelina, kao i informaciju o obrazovanju radnih grupa za programiranje Instrumenta pretpristupne podrške EU za period 2021-2027 koje je pripremila Kancelarija za evropske integracije.

Takođe, Vlada je, u skladu sa ranijim zakljucima Kolegijuma za pregovore, razmotrila predloge za optimalno funkcionisanje Radne grupe za vodjenje pregovora u 23. poglavlju – Pravda, sloboda i bezbjednost i zadužila Kancelariju za evropske integracije da pripremi odgovarajući predlog Odluke o radnoj grupi, na čelu sa novoimenoanim državnim sekretarom u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Bojanom Božovićem.

Glavna pregovaračica, Zorka Kordić je istakla da je nakon održane političke međuvladine konferencije između Crne Gore i EU, Kancelarija za evropske integracije sačinila preliminarnu analizu napretka u poglavljima uz primjenu klasterskog pristupa koja može poslužiti kao osnova za dalji rad pregovaračke strukture i identifikovanje što većeg obima mjera rane integracije. Imajući u vidu novi momenat u pregovaračkom procesu koji oblikuje nova metodologija, Kancelarija za evropske integracije je predložila da, pored 33 šefa radnih grupa koji čine operativno jezgro procesa,  buduća nova pregovaračka struktura bude strukturirana na način da Pregovaračka grupa bude koncipirana po klasterima za koja će biti zaduženi pregovarači.

Iako je maja 2020. godine, Crna Gora prihvatila revidiranu metodologiju pregovora s EU kao političku inicijativu koja se uklapa u postojeći pregovarački okvir između Crne Gore i EU iz 2012, i želi da na svom primjeru pokaže da ona daje rezultate, naša država se nalazi u jedinstvenoj poziciji jedine kandidatkinje za članstvo sa otvorenim svim poglavljima pravne tekovine EU, za koju su klasteri neprimjenjivi u smislu otvaranja poglavlja, ali imaju dodatnu vrijednost identifikovanja mjera rane integracije prije samog članstva u EU, a i sa aspekta boljeg korištenja sredstava IPA.

Vlada je na današnjoj sjednici razmotrila i usvojila Informaciju o potrebi obrazovanja radnih grupa za programiranje Instrumenta pretpristupne podrške EU za period 2021-2027 (IPA III).

Nacionalna IPA koordinatorka Kordić je ukazala da će se u okviru programiranja finansijske perspektive IPA III, za Instrument pretpristupne podrške EU za period 2021-2027 izdvojiti 14,162 milijardi eura za sve države korisnice IPA podrške.Kako bi se kvalitetno pripremili za korišćenje sredstava, Kancelarija za evropske integracije je predložila formiranje međuresorskih radnih grupa za programiranje i resorna ministarstva koja bi koordinirala radnim grupama za četiri oblasti podrške: Vladavina prava, temeljna prava i demokratija; Dobro upravljanje, usklađivanje sa pravnom tekovinom, strateško komuniciranje i dobrosusjedski odnosi; Zelena agenda i održivo povezivanje; Konkurentnost i inkluzivni rast.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

Gorčević razgovarala sa ambasadorima Slovenije i Španije

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević imala je danas odvojene sastanke sa ambasadorkom Slovenije i ambasadorom Španije u Crnoj Gori, Bernardom Gradišnik i  Raúlom Bartoloméom...

Uspješna saradnja Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije u okviru poglavlja 24

0
„Crna Gora i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uspješno sarađuju u oblasti integrisanog upravljanja granicom, borbi protiv ilegalnih migracija, organizovanog i prekograničnog kriminala, doprinoseći,...

Gorčević razgovarala sa Meken: Nastavak podrške Ujedinjenog Kraljevstva u dostizanju najviših evropskih standarda

0
Ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević, razgovarala je danas sa britanskom ambasadorkom, Don Meken. Ministarka Gorčević je zahvalila ambasadorki Meken na izuzetnoj podršci te države u...

Vlada najavila redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu

0
Vlada će uspostaviti redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu, najavila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na danas održanom prvom sastanku sa predstavnicima nevladinog...

Saradnja Vlade i Savjeta Evrope važna na putu ka članstvu u EU

0
„Vlade Crne Gore i Kancelarije Savjeta Evrope bilježe odličnu saradnju na sprovođenju projekata i aktivnosti usmjerenih na dalju demokratizaciju i razvoj društva. Nastavak podrške...