Naslovnica Info Press info Nova Vlada zagovara evropski, ekološki i demokratski sistem vrijednosti

Nova Vlada zagovara evropski, ekološki i demokratski sistem vrijednosti

„U susret Rezoluciji Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, izuzetno cijenimo sugestije i preporuke koje mogu doprinijeti napretku Crne Gore u procesu evropske integracije, a samim tim i dobijanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24, što je svakako jedan od prioriteta nove Vlade“, istakla je potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova, Jovana Marović.

Ona se danas sastala sa delegacijom članova Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta i tom prilikom poručila da je podrška Evropskog parlamenta od velikog značaja za sprovođenje reformi i demokratizaciju društva na putu Crne Gore ka EU.

Marović je poručila da nova Vlada zagovara evropski, ekološki i demokratski sistem vrijednosti, te da će sve aktivnosti biti usmjerene na izgradnju strukture koja neće biti zavisna od političkih promjena, već profesionalna i usmjerena na dostizanje standarda života ekvivalentnog onom u krugu porodice evropskih država.

Kada su u pitanju reforme u oblasti vladavine prava, jasno je ukazala da postoji volja za političkim dijalogom i da su pokrenute konsultacije kako bi se postigao najširi mogući konsenzus oko ključnih prioriteta u ovoj oblasti.

„To što u Vladi imamo političke partije različitih programskih opredjeljenja a koje kao vezivno tkivo spaja proces evropske integracije jasno ukazuje na stepen posvećenosti svih aktera ovom najvažnijem spoljnopolitičkom cilju“, istakla je Marović.

Ona je takođe upoznala sagovornike sa najvažnijim prioritetima na putu ka EU, koji između ostalog podrazumijevaju ubrzanje reformi u oblasti vladavine prava, odnosno ključna imenovanja u sudstvu i tužilaštvu, reforme izbornog sistema kao i reformu javne uprave u cilju izgradnje moderne administracije koja će biti sposobna da odgovori obavezama koje proističu iz članstva Crne Gore u EU. U tom smislu, naglasila je da je podrška Parlamenta i ostalih aktera u društvu od značaja za sve reformske aktivnosti u procesu integracije.

Predsjednik Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, Dejvid Mekalister je naglasio da Crna Gora može da računa na punu podršku Evropskog parlamenta uprkos svim izazovima, te da poseban fokus treba staviti na kontinuirano sprovođenje reformi. „Od suštinskog značaja je jasna politička volja i konsenzus o najvažnijim pitanjima na evropskom putu, imajući u vidu da je Crna Gora najnaprednija država u regionu kada je u pitanju proces pregovora“, kazao je Mekalister.

On je iskazao uvjerenje da će Crna Gora postati  članica Evropske unije i prenio da će Evropski parlament nastaviti da pruža podršku u ostvarenju tog cilja.

Potpredsjednica Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, Željana Zovko je ukazala na značaj očuvanja institucionalne memorije u ovom procesu, imajući u vidu da je sada potrebno dati novi zamah sprovođenju reformskih aktivnosti. Takođe, ukazala je i na važnost zaštite kulturnog nasljeđa, te iskazala uvjerenje da će nova Vlada i u toj oblasti pokazati veliki stepen razumijevanja za očuvanje multikulturalnosti Crne Gore.

Tomas Vajc, izvjestilac u sjenci za Albaniju i Crnu Goru je ponovio nedvosmislenu podršku evropskom putu Crne Gore, i naglasio važnost dovršetka započetih institucionalnih i izbornih reformi,  istakavši da će te Evropski parlament kroz svoju ekspertsku i savjetodavnu podršku nastaviti da hrabri i pomaže napredak Crne Gore.

Sagovornici su takođe razmijenili mišljenja o važnosti boljeg i efektivnijeg programiranja IPA III fondova, i saglasili se da ja poseban fokus potrebno staviti na uvezivanje napretka u oblasti vladavine prava sa programiranjem, ali i na povećanje vidljivosti dostupnosti i korišćenja fondova koji u krajnjem doprinose  vladavini prava, reformi državne uprave, reformi privrede i opštoj dobrobiti svih građana i građanki.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

U Ulcinju promocija zaštićenih morskih područja

0
Ministarstvo evropskih poslova i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma organizuju u srijedu, 6. jula 2022. godine promociju Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR)...

Marović i Grubišić: Ostvariti mjerljive rezultate iz vladavine prava

0
Hrvatska ostaje značajan partner Crnoj Gori u procesu evropske integracije u narednom periodu, poručeno je na sastanku potpredsjednice Vlade i ministarke evropskih poslova, Jovane Marović sa ambasadorom...

Marović sa Ajhorst: Crna Gora fokusirana na realizaciju prioriteta u oblasti vladavine prava

0
„Crna Gora je svjesna političkog momenta i stoga maksimalno fokusirana na realizaciju prioriteta u oblasti vladavine prava, bez prečica, uz očekivanje da će EU...

Razgovor predsjednika i članova Vlade sa studentima crnogorskih univerziteta

0
Povodom Desete godišnjice pristupnih pregovora s EU, Generalni sekretarijat Vlade i Ministarstvo evropskih poslova, organizuju razgovor predsjednika i članova Vlade sa studentima crnogorskih univerziteta pod...

Vlada usvojila Drugi prilog Izvještaju EK

0
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Drugi prilog Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2022. godinu. Prilog Izvještaju se, u skladu sa utvrđenom praksom,...