Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Obaveze u poglavlju 9 se privode kraju, nezavisna procjena potvrdila stabilnost bankarskog...

Obaveze u poglavlju 9 se privode kraju, nezavisna procjena potvrdila stabilnost bankarskog sektora Crne Gore

„Posao je skoro priveden kraju u poglavlju 9 – Finansijske usluge, i očekujemo da do kraja naredne godine ili eventualno ukoliko bude priliva nove regulative za harmonizaciju, do kraja 2023.  okončamo aktivnosti u ovom poglavlju“, istakla je šefica Radne grupe za poglavlje 9 – Finansijske usluge Ana Vlahović na danas održanoj  konstitutivnoj sjednici Radne grupe za to poglavlje.

Vlahović je podsjetila da je Evropska komisija u ovogodišnjem Izvještaju za Crnu Goru konstatovala da je u okviru poglavlja Finansijske usluge ostvarena umjerena spremnost i postignut određeni napredak.

Ona je izrazila zadovoljstvo činjenicom da je u periodu od marta 2020. do septembra 2021. godine, po prvi put, u Crnoj Gori izvršena eksterna, nezavisna procjena kvaliteta aktive svih banaka na crnogorskom tržištu, što je tokom prethodnih godina bila preporuka Evropske komisije.

„Rezultati procjene su potvrdili stabilnost bankarskog sektora Crne Gore, zadovoljavajući kvalitet aktive i adekvatnost kapitala domaćeg bankarskog sistema“, kazala je Vlahović.

Kako je pojasnila, time je Centralna banka već realizovala jednu od dvije preporuke iz aktuelnog  Izvještaja EK za Crnu Goru u 2021. godini,  koje su date za naredni izvještajni period.

Na konstutivnoj sjednici je usvojen Poslovnik o radu Radne grupe i dogovorena dinamika rada na pripremi Programa pristupanja Crne Gore EU 2022-2023, kao i revidiranja Mape puta za ispunjenje završnih mjerila u poglavlju 9 – Finansijske usluge.

Istaknuto je da će prioritet supervizorskih i regulatornih institucija u oblasti finansijskih usluga – Centralne banke Crne Gore, Agencije za nadzor osiguranja i Komisije za tržište kapitala, u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta, a time i ispunjenja petog završnog mjerila, u narednom periodu biti dobijanje statusa posmatrača pri evropskim nadležnim tijelima – EBA, EIOPA i ESMA.

Radna grupa za ovo poglavlje je formirana Odlukom Vlade 16. septembra 2021. i broji 15 članova.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

Uspješna saradnja Crne Gore i Međunarodne organizacije za migracije u okviru poglavlja 24

0
„Crna Gora i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uspješno sarađuju u oblasti integrisanog upravljanja granicom, borbi protiv ilegalnih migracija, organizovanog i prekograničnog kriminala, doprinoseći,...

Gorčević razgovarala sa Meken: Nastavak podrške Ujedinjenog Kraljevstva u dostizanju najviših evropskih standarda

0
Ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević, razgovarala je danas sa britanskom ambasadorkom, Don Meken. Ministarka Gorčević je zahvalila ambasadorki Meken na izuzetnoj podršci te države u...

Vlada najavila redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu

0
Vlada će uspostaviti redovne konsultacije sa civilnim sektorom o pregovaračkom procesu, najavila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na danas održanom prvom sastanku sa predstavnicima nevladinog...

Saradnja Vlade i Savjeta Evrope važna na putu ka članstvu u EU

0
„Vlade Crne Gore i Kancelarije Savjeta Evrope bilježe odličnu saradnju na sprovođenju projekata i aktivnosti usmjerenih na dalju demokratizaciju i razvoj društva. Nastavak podrške...

Objavljen Prvi poziv u okviru Instrumenta za podršku razvoju projekata

0
Program Dunavskog regiona objavio je Prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Instrumenta za podršku razvoju projekata (Seed Money Facility), koji će biti...