Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Objavljivanje Izvještaja pravi trenutak da svi sagledaju svoju ulogu u procesu

Objavljivanje Izvještaja pravi trenutak da svi sagledaju svoju ulogu u procesu

Evropska komisija je u ovogodišnjem Izvještaju dala precizne i detaljne smjernice za što kvalitetnije ispunjavanje obaveza iz pristupanja Evropskoj uniji i pravi je trenutak da svaki član crnogorskog društva sagleda svoju ulogu u procesu evropske integracije i svojim radom doprinese dostizanju članstva u EU, poručio je glavni pregovarač Aleksandar Drljević.

Glavni pregovarač je danas, uz članove Pregovaračke grupe, predstavnicima crngorskih medija predstavio nalaze Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori. Radni doručak sa novinarima povodom predstavljanja Izvještaja EK za Crnu Goru organizovao je Generalni sekretarijat Vlade, u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer.

brifing 5

Drljević je podsjetio je da ovogodišnji izvještaj EK daje ocjenu ostvarenog napretka, kako u dijelu ispunjavanja političkih i ekonomskih kriterijuma za članstvo u EU, tako i u pogledu sposobnosti preuzimanja obaveza iz članstva u 33 pregovaračka poglavlja.

„EK je evidentirala ostvarene rezultate i napredak Crne Gore u procesu pristupanja, ali i dala precizne i detaljne smjernice u pravcu nastavka što kvalitetnijeg ispunjavanja obaveza iz pristupnog perioda, s naglaskom na oblasti u kojima je potrebno uložiti dodatne napore kako bi efekti reformi dali željene rezultate“, rekao je Drljević.

Istakao je da su u većini pregovaračkih poglavlja prepoznati rezultati i napredak ostvaren tokom izvještajnog perioda, dodajući da je crnogorska strana spremna za otvaranje posljednjeg, 8. poglavlja, dobijanje mjerila za zatvaranje poglavlja 23 i 24, kao i privremeno zatvaranje više poglavlja u kojima je ispunjenjem postavljenih završnih mjerila ostvarena unutrašnja spremnost.

„Ocjene iz Izvještaja će nam služiti kao smjernice za dalji reformski rad čiji je krajnji cilj dostizanje evropskog kvaliteta života u Crnoj Gori. Objavljivanje Izvještaja EK predstavlja pravi trenutak za sve članove našeg društva, da sagledaju svoju ulogu u procesu evropske integracije i svojim posvećenim radom doprinesu dostizanju članstva Crne Gore u EU“, poručio je glavni pregovarač.

Novinare je zanimalo kako će se institucije odnositi prema preporukama sadržanim u Izvještaju, kao i komentar pregovarača na ocjene o slobodi izražavanja i planu za prevazilaženje svih izazova istaknutih u Izvještaju kad je u pitanju profesionalizam i efikasnost pravosuđa.

brifing 4

Pregovarač za poglavlja 23 i 24, Marijana Laković, zadovoljna je napretkom u višegodišnjoj reformi pravosuđa, ističući da su Nacrtom strategije za reformu pravosuđa planirane mjere koje su u skladu sa preporukama EK kad je ta oblast u pitanju.

„Kad je u pitanju sloboda izražavanja, Vlada je u izvještajnom periodu uložila napore u cilju unapređenja stanja, između ostalog izmjenama seta medijskih zakona čije se usvajanje očekuje do kraja ove godine. Posvećenost policije kao i pravosudnih institucija ogleda se u činjenici da od četiri napada na novinare tri su okončana pravosnažnim osuđujućim presudama, dok se nadamo se, brzo očekuje sudski epilog napada na novinarku Oliveru Lakić. EK je u izvještaju istakla i slabost medijske samoregulacije. To pitanje nije na Vladi, već na vama, predstavnicima medijske zajednice, a Vlada će pružiti punu podršku u rješavanju ovog pitanja, bez ikakvog miješanja u nezavisnost samoregulacije“, poručila je Laković.

Glavni pregovarač je, odgovarajući na pitanje o trajanju procesa pregovora, rekao da je zadovoljan urađenim, ali da je nezahvalno prognozirati datum učlanjenja države u EU.

brifing 3

„Čeka nas još mnogo posla do učlanjenja. Nama je važno da perspektiva članstva postoji, a sam datum pristupanja zavisiće ne samo od nas, već i od situacije u EU i njenim članicama. Svjesni smo da se razna dešavanja, poput Bregzita, migrantske krize i unutrašnje konsolidacije u EU, odražavaju na politiku proširenja. Na dešavanja u Uniji ne možemo uticati, ali možemo nastaviti sa našim reformskim aktivnostima i usmjeriti sve naše kapacitete u tom pravcu”, zaključio je Drljević.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Glavni pregovarac Aleksandar Drljevic – predstavljanje izvjestaja Evropske komisije za Crnu Goru OBRACANJE

Konferencija za medije povodom predstavljanja Izvjestaja Evropske komisije za Crnu Goru KADROVI

 

Saopštenja

Konferencija EUSAIR: Zajednički problemi traže zajednička rješenja

0
Zemlje članice Strategije EU za jadransko-jonski region (EUSAIR) dijele isto more, rijeke, povezane su planinskim masivima zato treba da se zajedno suočavaju sa problemima...

Nova struktura za pregovore o pristupanju EU za bolju dinamiku i kvalitet reformi

0
S ciljem unapređenja dinamike i kvaliteta reformi u okviru procesa pristupanja EU, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila novu odluku o uspostavljanju strukture za...

Dvadeseti broj Biltena Ministarstva evropskih poslova

0
Dvadeseti broj Biltena o evropskoj integraciji predstaviće najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom drugog kvartala 2022. Bilten možete preuzeti ovdje. SEKTOR ZA INFORMISANJE...

Evropska integracija je mehanizam za dostizanje boljeg kvaliteta života građanki i građana

0
Bolji kvalitet života naših građanki i građana je ključni cilj ove Vlade, a proces evropske integracije i buduće članstvo u EU su najbolji mehanizam...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu radnih grupa za 33 pregovaračka poglavlja

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...