Naslovnica Info Press info Obrazovanje djevojčica od ključnog značaja za sprječavanja sklapanja prisilnih brakova

Obrazovanje djevojčica od ključnog značaja za sprječavanja sklapanja prisilnih brakova

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je danas Javni čas u Osnovnoj školi „Božidar Vuković Podgoričanin“, uz saglasnost Ministarstva prosvjete, na temu sprječavanja sklapanja prisilnih brakova sa akcentom na romsku i egipćansku populaciju.

Ministar za ljudska i manjinska prava, Suad Numanović, u svom uvodnom obraćanju iznio je razmjere ove negativne pojave obojene tradicijom u pomenutim zajednicama, kao i splet negativnih posledica koje prisilan brak povlači za sobom.

Obraćajući se učenicima/ama,ministar Numanović naglasio je značaj osvijetljavanja ovog pitanja, jer je osnovno pravo svakog djeteta da odrasta u sigurnosti i ljubavi tokom svog djetinjstva. Ministar je govorio o poražavajućem podatku da se u svijetu blizu 14 miliona djevojaka mlađih od 18 godina uda svake godine. U takvoj bračnoj zajednici nerijetko je slučaj da se djevojčice udaju za znatno starije muškarce. Prekidanje djetinjstva, prerani ulazak u bračne obaveze, fizička nerazvijenost za obaveze koje majčinstvo nosi samo su neki od ozbiljnih problema u vezi sa pojavom prisilnih ili ugovorenih brakova.

“Žene i djevojke u ovim zajednicama često zauzimaju niži status, kao rezultat socijalne i kulturne tradicije, stavova, vjerovanja koja im uskraćuju njihova prava i guše njihovu sposobnost da imaju jednaku ulogu u svojim domovima i zajednicama”,  naglasio je Numanović.

Ministar je posebno izdvojio činjenicu da u Crnoj Gori, u nevladinom sektoru, postoje veoma aktivne i operativne pripadnice romske populacije, koje svojim radom i aktivnostima koje sprovode na unapređenju položaja romske i egipćanske populacije, daju primjer drugim romskim i egipćanskim djevojčicama da se bore za ostvarivanje svojih prava.

Direktorica škole Ljubinka Nedić zahvalila se na prilici da škola bude domaćin ovom događaju. Ona je pohvalila saradnju sa domaćim institucijama, ali i međunarodnim partnerima u okviru procesa uključivanja pripadnika/ca romske i egipćanske populacije u društvene tokove.

U svom obraćanju ona je poseban značaj stavila na obrazovanje djevojčica u kontekstu ove priče, jer je ono od ključnog značaja, budući da one nemaju jednake šanse i mogućnosti za obrazovanje. Izuzetno je važno raditi na podsticanju i ohrabrivanju djevojčica da se obrazuju i na taj način se boriti protiv negativnih tradicionalnih običaja.

Sonja Bigović Perišić i Behija Ramović ispred Vladine Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima pojasnile su djeci da trgovina djecom predstavlja oblik organizovanog kriminala koji obuhvata sve najteže oblike eksploatacije djece i ujedno, grubo kršenje osnovnih ljudskih prava djeteta. One su podijelile flajere sa osnovnim informacijama koje SOS Telefon za žrtve trgovine ljudima pruža, te naglasile da, u Crnoj Gori postoji veliki broj državnih, nevladinih i međunarodnih institucija i organizacija koje su uključene u borbu protiv trgovine djecom.

O značaju pravovremenog informisanja u vezi sa mogućnostima koje su dostupne djeci iz romske i egipćanske populacije u okviru srednjeg i akademskog obrazovanja, kao i uslovima tog informisanja govorila je Dragana Radoman ispred Romskog obrazovnog fonda. U okviru programa stipendiranja srednjoškolaca/ki i studenata/kinja Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i Romski obrazovni fond svake godine obezbjeđuju novac za njihove stipendije.

Jovana Dacić iz Centra za socijalni rad predstavila je vidove pomoći i podrške koju Centar pruža, te ohrabrila sve koji/e prepoznaju potencijalnu pomoć od strane Centra, da se jave.

Ispred nevladinih organizacija „Centar za romske inicijative“ i „NVO mreža PRVA“ govorile su Fatima Nata i Vera Nakić. One su predstavile konkretne probleme koje djevojčice koje ulaze u prisilne brakove imaju, ali i nespremnost dječaka za takvu zajednicu, takođe. U okviru projekata koje sprovode na ovu temu, aktivno se zalažu za podizanje svijesti najšire javnosti o ovom pitanju.

Svetlana Laušević iz Misije OSCE u Crnoj Gori govorila je iz ugla predstavnice međunarodne organizacije i uslovima podrške koju Misija pruža u ovoj oblasti. Ona je naglasila značaj pravovremenog reagovanja ukoliko se primjeti slučaj ovakve vrste diskriminacije.

Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava Sokolj Beganaj i Mirela Ramčilović iznijeli su rezultate prošlogodišnje kampanje po romskim naseljima koja je sprovedena u devet opština i primjer jedne djevojčice koju su sticajem povoljnih okolnosti uspjeli spasiti od ulaska u ovakav vid bračne zajednice, prilikom održavanja kampanje u jednom od naselja koja nastanjuje romska populacija.

Djeci je potrebna posebna zaštita. U ophođenju sa njima pokazujemo svoje lice. Konvenciju o pravima djeteta usvojila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 20. novembra 1989. godine. Ovaj dokument o ljudskim pravima dokument je koji najviše puta ratifikovan. Crna Gora istrajava u namjeri da svi građani imaju jednako poštovanje svojih prava i sloboda, a posebno kada je riječ o najmlađima.

U procesu evropskih integracija, Crna Gora veliki značaj pridaje unapređenju položaja marginalizovanih društvenih grupa. U kontekstu te priče, a sa ciljem podrške djevojčicama romske i egipćanske populacije da se zadrže u obrazovnom sistemu, realizovan je i ovaj Javni čas u školi „Božidar Vuković Podgoričanin“.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

Saopštenja

Drugi poziv Programa Dunavskog regiona pomjeren za kraj oktobra

0
Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa Dunavskog regiona biće objavljen krajem oktobra 2023. godine, umjesto prvobitno planiranog datuma početkom oktobra. Kako je...

Crna Gora otvorena da iskustva i ekspertizu iz pregovaračkog procesa podijeli sa makedonskom administracijom

0
Crna Gora  i Sjeverna Makedonija baštine tradicionalno prijateljske odnose i sadržajnu saradnju. Sjeverna Makedonija cijeni dostignuća Crne Gore i otvorenost da iskustva i ekspertizu...

Predstavnici MEP-a učestvovali na Regionalnoj konferenciji o pripremi nacionalne verzije pravne tekovine EU

0
Predstavnici Ministarstva evropskih poslova učestvovali su u Regionalnoj konferenciji o pripremi nacionalne verzije pravne tekovine Evropske unije održanoj u Beogradu 26. septembra povodom Evropskog...

Online kviz za osnovce povodom Evropskog dana jezika

0
Sektor za informisanje javnosti o EU i procesu pristupanja EU Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore nastavlja sa obilježavanjem Evropskog dana jezika – 26. septembra. Tim...

Reforme u EU obezbijedile bi Crnoj Gori lakši put do članstva

0
Reforma Evropske unije (EU) pružila bi Crnoj Gori novu perspektivu i dašak entuzijazma da će Unija biti spremna u srednjem roku za prijem novih...