Naslovnica Info Press info Odlučni da se ubrzaju reforme u oblasti poreza i informatičkog društva i...

Odlučni da se ubrzaju reforme u oblasti poreza i informatičkog društva i medija

„Pregovaračka struktura i sve institucije su odlučne da ubrzaju reforme u oblasti poreza i informatičkog društva i medija, s ciljem pune usklađenosti sa evropskim propisima i standardima i pripreme crnogorsko društvo za punopravno članstvo u EU“, ocijenjeno je na sastancima koje je glavna pregovaračica, Zorka Kordić imala sa šeficama radnih grupa za poglavlja 10. Informatičko društvo i mediji i 16. Porezi, Ružicom Mišković i Biljanom Peranović.

Na sastancima je razmatrana potreba veće sinergije između različitih poglavlja pravne tekovine EU, naročito imajući u vidu da je digitalna komponenta važan horizontalni preduslov za implementaciju sektorskih politika EU. Takodje, ova poglavlja su i dio istog klastera, pa je poručeno da ih treba sagledavati iz šire perspektive uticaja na cjelokupan proces pregovora s EU.

Analizirano je i aktuelno stanje u ta dva pregovaračka poglavlja, kao i aktivnosti koje slijede s ciljem ispunjavanja završnih mjerila.

Kada je riječ o pregovaračkom poglavlju 10. Informatičko društvo i mediji, Kordić i Mišković su se saglasile da se radi o jednom od naprednijih poglavlja u pregovaračkom procesu Crne Gore s Evropskom unijom, ali da se, zbog izazova u oblasti audiovizuelne politike, odnosno medija i značajne povezanosti sa poglavljem 23, još uvijek nisu stekli uslovi za zatvaranje poglavlja.

Glavna pregovaračica je kazala da će se obnovljenim članstvom u Radnoj grupe za 10. poglavlje  steći uslovi za uspostavljanje dinamičnijeg rada na predstojećim obavezama.

Kada je riječ o poglavlju 16. Porezi, Crna Gora nastavlja da bilježi napredak u oblasti poreza, kako u zakonodavnom, tako i u pogledu administrativnih kapaciteta i potrebne infrastrukture za primjenu poreskog zakonodavstva i efikasne naplate poreza, kao i kontrole poreskih obveznika, saglasile su se Kordić i Peranović.

Glavna pregovaračica je pozdravila finalizaciju Mape puta o ispunjenju završnih mjerila za to poglavlje. Ona je sugerisala održavanje konstitutivne sjednice Radne grupe s ciljem sagledavanja planiranih aktivnosti i rokova za njihovu realizaciju.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

U Briselu održani Dani makroregionalnih strategija i morskih basena

0
Dani makroregionalnih strategija i morskih basena održani su 12. i 13. juna u Briselu pod sloganom „Strategije za saradnju'“, uz učešće delegacije Ministarstva evropskih...

Crna Gora ujedinjena oko zajedničkog cilja – članstva u EU

0
Crna Gora je ujedinjena oko zajedničkog cilja – članstva u Evropskoj uniji, što se pokazalo konsenzusom u Vladi, ali i gotovo jednoglasnim izglasavanjem IBAR...

Evropski izbori osigurali kontinuitet za podršku Crnoj Gori na putu prema članstvu u EU

0
Nedavno završeni evropski izbori, na osnovu čijih rezultata će biti izabrani čelnici EU institucija u sljedećem petogodišnjem mandatu, osigurali su kontinuitet Evropskog parlamenta u...

Vlada pokreće program obuka „Ready for EU“ za pripemu držanih službenika za rad u...

0
Imajući u vidu ubrzanje pregovaračkog procesa i sve izvjesnije pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, Ministarstvo evropskih poslova uz podršku Ministarstva javne uprave, Uprave za...

Crna Gora preuzela predsjedavanje programom Interreg Euro-MED

0
Na desetom sastanku Odbora za nadgledanje programa Interreg Euro-MED, koji je održan 12. juna u Valeti na Malti, Crna Gora je zvanično preuzela predsjedavanje...