Naslovnica Press info Press IPA Održan okrugli sto povodom početka sprovođenja strategijskih projekata IPA Jadranskog prekograničnog programa

Održan okrugli sto povodom početka sprovođenja strategijskih projekata IPA Jadranskog prekograničnog programa

Danas je u Podgorici organizovan Okrugli sto povodom početka sprovođenja strategijskih projekata IPA Jadranskog prekograničnog programa, koji je otvorio državni sekretar za evropske integracije i nacionalni koordinator za Ipu ambasador Aleksandar Andrija Pejović. Na skupu su, pored predstavnika Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, učestvovali i predstavnici Ministarstva finansija, Zajedničkog tehničkog sekretarijata iz Akvile (Italija) kao i korisnici projekata.

Cilj Jadranskog prekograničnog programa je jačanje kapaciteta za održivi razvoj jadranskog regiona, kroz:

– Jačanje istraživanja i inovacija, s ciljem unapređenja konkurentnosti i boljeg razvoja jadranske oblasti kroz ekonomsku, socijalnu i međunarodnu saradnju;
– Promocija, unapređenje i zaštita prirodnih i kulturnih resursa, kroz zajedničko upravljanje tehnološkim i prirodnim rizicima;
– Jačanje i integracija postojećih infrastrukturnih mreža i razvoj transportnih, informacionih i komunikacionih usluga.

IPA Jadranski prekogranični program obuhvata teritorije četiri zemlje članice (Italija, Grčka, Slovenija i Hrvatska) i četiri zemlje proširenja (Crna Gora, Srbija, Albanija i BiH). Upravo u tome je njegova vrijednost, da pruža mogućnost da podjednako objedinimo snage kako bismo zajednički radili na evropskoj budućnosti svih zemalja programa.
U okviru Poziva za podnošenje projektnih predloga za strategijske projekte, odobreno je 11 projekata u kojima u svojstvu partnera učestvuje 14 crnogorskih organizacija i institucija. Ukupna vrijednost projekata je 73,8 miliona eura, od čega je za crnogoske institucije opredijeljeno 4,2 miliona eura, odnosno 5,6% sredstava.

Ambasador Pejović je istakao značaj ovih projekata za unapređenje kapaciteta organizacija i institucija regiona, putem razmjene ideja i iskustava, čime se doprinosi identifikovanju zajedničkih pristupa u rješavanju sličnih izazova s kojima se zemlje partneri suočavaju, a koji se odnose na sljedeće oblasti: unapređenje istraživanja i inovacija; podršku razvoja inovativnih malih i srednjih preduzeća; zaštitu i unapređenje morskog i obalnog područja; poboljšanje upravljanja prirodnim i kulturnim nasljeđem; podršku inicijativama održivog turizma, razvoja fizičke infrastrukture i podršku održivih sistema transporta. Iskazao je uvjerenje da će iskustva crnogorskih institucija i organizacija u pripremi i sprovođenju projekata doprinijeti jačanju potrebnih kapaciteta i da će na taj način olakšati sprovođenje projekata iz sredstava Evropske unije, i time obezbijediti veću upotrebu raspoloživih EU sredstava u Crnoj Gori.

Jadranska oblast je izuzetno značajna za realizaciju projekata uzimajući u obzir blisku istorijsku, geografsku, kulturološku, društvenu i ekonomsku vezu država učesnica u programu. Ne manje važna je i činjenica da zajedničkim radom doprinosimo ostvarenju ciljeva kohezione i regionalne politike Evropske unije, kao i kreiranju novih oblika integracije i stvaranju veza između teritorija u međusobnom interesu cjelokupnog Jadranskog regiona, istakao je Pejović.

Prekogranična saradnja (II komponenta Ipe) predstavlja okvir za ubrzane ekonomske integracije koji ima za cilj promociju dobrosusjedskih odnosa, stabilnost i prosperitet regiona i povezivanje ljudi u pograničnim područjima, kroz saradnju u zajedničkim projektima kojima se podstiče balansiran i održiv razvoj pograničnih regiona.

Crna Gora učestvuje u 8 programa i to: bilateralni programi: Albanija – Crna Gora; Bosna i Hercegovina – Crna Gora; Crna Gora – Kosovo*; Hrvatska – Crna Gora; Srbija – Crna Gora; multilateralni prekogranični program: IPA Jadranski prekogranični program; i transnacionalni programi: Program Jugoistočna Evropa i Mediteranski program.

Kratak prikaz odobrenih projekata iz Poziva za strategijske projekte:

HILISTIC – Sveobuhvatna zaštita od šumskih požara jadranskog područja, ima za cilj prevenciju i smanjenje prirodnih rizika sa specijalnim fokusom na nekontrolisane šumske požare kroz poboljšanje, promociju i jačanje institucionalnih mogućnosti u sprovođenju politika, procedura i mehanizama koordinacije. Crnogorski partner je Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU), dok je period realizacije projekta oktobar 2013 – mart 2016.

EUROPE – Jadranski pomorski transport, ima za cilj definisanje i isprobavanje zajedničke IPA inicijative inovativnih multimodalnih transportnih rješenja kroz povezivanje predstavnika svih nivoa javnog i privatnog sektora. Crnogorski partner je Ministarsto pomorstva i saobraćaja, dok je period realizacije novembar 2013 – mart 2016.

PACINNO – Platforma za trans-akademik saradnju i inovacije, ima za cilj osnaživanje istraživačkih i inovativnih kapaciteta kao i jačanje inovativnosti malih i srednjih preduzeća kroz zajedničke aktivnosti odnosno umrežavanje sa ciljem jačanja konkurentnosti jadranskog područja. Crnogorski partner je Ekonomski fakutet Podgorica, dok je period realizacije novembar 2013 – mart 2016.

DRINKADRIA – Mreža za snabdijevanje vodom za piće jadranskog regiona, ima za cilj optimizaciju integrisanog upravljanja vodosnabdijevanjem sa posebnim osvrtom na dugoročne potrebe za vodom i efikasnost sitema iz ugla klimatskih promjena i socio-ekonomskih faktora jadranskog regiona. Crnogorski partner je JP “Vodovod i kanalizacija” Nikšić, dok je period realizacije novembar 2013 – mart 2016.

BALMAS – Upravljanje sistemom balasnih voda radi zaštite Jadranskog mora, ima za cilj stvaranje zajedničkog, prekograničnog sistema koji povezuje sve istraživačke, ekspertske, nacionalne autoritete sa ciljem izbjegavanja neželjenih rizika za ljude i životnu sredinu, a kroz kontrolu i upravljanje brodskih balasnih voda i sedimenata. Crnogorski partner je Uprava pomorske sigurnosti, Ministarsvo pomorstva i saobraćaja i Institut za biologiju mora, Univerzitet Crne Gore, dok je period realizacije novembar 2013 – mart 2016.

SMART INNO – Pametna mreža i klaster održivih inovacija, ima za cilj uspostavljanje »pametnog« sistema umrežavanja radi nadgledanja i podrške istraživačkih i inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća jadranskog regiona sa ciljem jačanja konkurentnosti i njihovog održivog razvoja kroz jačanje investicija. Crnogorski partner je Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, dok je period realizacije novembar 2013 – mart 2016.

ADRIATinn – Jadranska mreža za razvoj naprednog istraživanja i inovacija, ima za cilj jačanje istraživačkih i inovativnih kapaciteta kao i podrška inovacija u sektoru malih i srednjih preduzeća kroz zajedničke aktivnosti ili umrežavanje i kroz jačanje konkurentnosti jadranskog područja, odnosno jačanje održivog, prekograničnog ekosistema za mala i srednja preduzeća u sektoru bio-ekonomije i energije. Crnogorski partner je Univerzitet Crne Gore – ETF, Privredna komora i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, dok je period realizacije novembar 2013 – mart 2016.

HERA – Održivo upravljanje turizmom jadranskog kulturološkog nasleđa, ima za cilj razvoj zajedničke prekogranične platforme jadranskog područja za upravljanje i promociju održivog turizma koji se bazira na zajedničkom kulturološkom nasleđu. Crnogorski partner je Ministarstvo održivog razvoja i turizma, dok je period realizacije novembar 2013 – mart 2016.

AdriHealthMob – Jadranski model održive mobilnosti u sektoru zdravstva, ima za cilj razvoj prekograničnog modela održivih i efikasnih transportnih usluga u sektoru zdravstva sa ciljem poboljšanja prevoza pacijenata i poboljšanja pristupačnosti zdravstvenim uslugama. Crnogorski partner je Ministarstvo zdravlja, dok je period realizacije novembar 2013 – mart 2016.

DeFishGear – Sistem upravljanja napuštenom ribarskom opremom u jadranskom regionu, ima za cilj stvaranje strategije za smanjenje zagađenja čvrstim otpadom Jadranskog mora. Crnogorski partner je Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, dok je period realizacije novembar 2013 – mart 2016.

EA SEA-WAY – Evropsko-Jadranski MORSKI-PUT, ima za cilj poboljšanje pristupačnosti i mobilnosti putnika u jadranskom području i zaleđu, kroz razvoj novih prekograničnih, održivih i integralnih transportnih usluga i kroz poboljšanje neophodne fizičke infrastrukture vezane za te usluge. Crnogorski partner je AD Luka Bar, dok je period realizacije novembar 2013 – mart 2016.

Saopštenja

U Briselu održani Dani makroregionalnih strategija i morskih basena

0
Dani makroregionalnih strategija i morskih basena održani su 12. i 13. juna u Briselu pod sloganom „Strategije za saradnju'“, uz učešće delegacije Ministarstva evropskih...

Crna Gora ujedinjena oko zajedničkog cilja – članstva u EU

0
Crna Gora je ujedinjena oko zajedničkog cilja – članstva u Evropskoj uniji, što se pokazalo konsenzusom u Vladi, ali i gotovo jednoglasnim izglasavanjem IBAR...

Evropski izbori osigurali kontinuitet za podršku Crnoj Gori na putu prema članstvu u EU

0
Nedavno završeni evropski izbori, na osnovu čijih rezultata će biti izabrani čelnici EU institucija u sljedećem petogodišnjem mandatu, osigurali su kontinuitet Evropskog parlamenta u...

Vlada pokreće program obuka „Ready for EU“ za pripemu držanih službenika za rad u...

0
Imajući u vidu ubrzanje pregovaračkog procesa i sve izvjesnije pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, Ministarstvo evropskih poslova uz podršku Ministarstva javne uprave, Uprave za...

Crna Gora preuzela predsjedavanje programom Interreg Euro-MED

0
Na desetom sastanku Odbora za nadgledanje programa Interreg Euro-MED, koji je održan 12. juna u Valeti na Malti, Crna Gora je zvanično preuzela predsjedavanje...