Naslovnica Crna Gora i EU NVO i EU Online „karavan“ konsultacija o Smjernicama EU za podršku civilnom društvu u regionu

Online „karavan“ konsultacija o Smjernicama EU za podršku civilnom društvu u regionu

Oko 85 ljudi okupilo se trećeg dana online „karavana“ konsultacija o Smjernicama EU za podršku EU civilnom društvu u regionu proširenja, 2021. – 2027., posvećene Crnoj Gori. Predstavnici NVO, donatora, međunarodnih organizacija i državnih institucija razgovarali su o važnosti Smjernica i posjedovanju jasnih i mjerljivih pokazatelja rezultata.

Šef jedinice za Regionalnu saradnju i programe za Zapadni Balkan – Civilno društvo i socijalna inkluzija pri DG NEAR Kolin Volfe rekao je da kreatori politike i zvaničnici u regionu i u Crnoj Gori treba da razumiju međunarodne standarde i očekivanja. Smatra da posebno treba da se posvete unaprjeđenju interakcije između civilnog društva i vlasti, na način koji će olakšati komunikaciju i učiniti je održivom i u budućnosti, kako bi se civilno društvo zaista čulo.

Menadžerka programa u Delegaciji EU u Crnoj Gori Ana Lorentzen rekla je da je zadovoljstvo vidjeti koliko je ovo savjetovanje izazvalo interesovanje nevladinih organizacija, partnera i institucija u Crnoj Gori. Ona je napomenula da smjernice pružaju vrlo jasna mjerila i indikatore za postizanje glavnog cilja podrške EU civilnom društvu, a to je jačanje participativne demokratije u zemljama poput Crne Gore koja je zemlja koja je pristupila EU. Razgovarano je o aktuelnom pravnom okviru za razvoj civilnog društva, uključujući strategiju za omogućavanje okruženja za civilno društvo, Zakon o volontiranju i Zakon o NVO.

IZVOR: Delegacija EU u Crnoj Gori

Saopštenja

Potrebno uložiti dodatne napore za usklađivanje s pravnom tekovinom EU do kraja 2023

0
„Poglavlje 1- Sloboda kretanja robe pokriva jednu od četiri osnovne slobode na kojima počiva EU i u tom dijelu je potrebno da svi relevantni...

Kordić u Briselu: Strateška vanjskopolitička orijentacija Crne Gore jasna

0
„Strateška vanjskopolitička orijentacija Crne Gore jasna i zasnovana na punoj usklađenosti sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU“, kazala je glavna pregovaračica, Zorka Kordić. Ona je...

Iskoristiti podršku država članica za ubrzanje procesa pristupanja

0
“Crna Gora konkretnim rezultatima pokazuje da je njeno mjesto u EU. U narednom periodu je važno intenzivirati reformske procese u državi i iskoristiti podršku...

Sprovođenje evropske agende je goruće pitanje crnogorskog društva

0
„Proces proširenja se mora osnažiti, kako u državama Zapadnog Balkana, tako i unutar same EU, na način da postane opipljiviji za građane i poslovnu...

U centru svih predloga politika građani i kreiranje usluga koje će im efikasno koristiti

0
Reforma javne uprave značajna je za evropsku perspektivu, profesionalna, racionalna i odgovorna javna uprave obezbijediće i visok kvalitet usluga građanima, koji su u centru...