Naslovnica Info Intervjui Pejović: Crna Gora ima i snage i odlučnosti da uspješno dovrši integracijske...

Pejović: Crna Gora ima i snage i odlučnosti da uspješno dovrši integracijske procese

Veoma je važno da, nakon stupanja Hrvatske u članstvo, ostale države regiona održe kontinuitet u sprovođenju reformi, pokažu zrelost u suočavanju s izazovima i odgovornost i dosljednost u ispunjavanju obaveza iz procesa evropske integracije. Cijenim da će to doprinijeti razvoju svake od država, ali i poboljšati imidž regiona kao cjeline kaže u intervjuu Pobjedi glavni pregovarač Crne Gore sa EU Aleksandar Pejović. Ističe da se region neravnomjerno kreće prema cilju članstva u EU, ali svakako kreće, što je najvažnije za sam proces.

POBJEDA: Lider smo u regionu po integracijama mada to u ovom trenutku i nije veliki kompliment s obzirom da region stagnira. Ima li CG snage da vuče region naprijed?

PEJOVIĆ: Rezultati koje smo ostvarili u prethodne tri godine i, posebno, strategijski planovi koje smo postavili za naredni period, uvjeravaju da Crna Gora ima i snage i odlučnosti da uspješno dovrši integracijske procese i ispuni svoje vanjskopolitičke ciljeve. Zadaci koji nas očekuju na tom putu nijesu jednostavni i laki i zahtijevaju vrijeme. To nam je jasno od samog početka.

Članstvu u EU streme sve države regiona. Pored specifičnosti procesa pristupanja za svaku državu, ciljevi, zadaci i izazovi na tom putu su nam isti. Stoga ne čudi što je posljednjih godina unaprijeđena regionalna saradnja upravo u oblasti evropske integracije. Ona je mehanizam koji upotpunjuje unutrašnje reforme i značajno doprinosi pripremi zabuduće članstvo u EU. Upravo iz tog razloga je Crna Gora, kao predvodnik u procesu pristupanja EU, svoje znanje i iskustvo iz pregovora stavila na raspolaganje kolegama iz administracija država okruženja.Veoma je važno da, nakon stupanja Hrvatske u članstvo, ostale države regiona održe kontinuitet u sprovođenju reformi, pokažu zrelost u suočavanju s izazovima i odgovornost i dosljednost u ispunjavanju obaveza iz procesa evropske integracije. Cijenim da će to doprinijeti razvoju svake od država, ali i poboljšati imidž regiona kao cjeline. Region se neravnomjerno kreće prema cilju članstva u EU, ali svakako kreće, što je najvažnije za sam proces.

Vjerujem u pozitivan efekt domina, odnosno da dobri rezultati jedne zemlje, u ovom slučaju Crne Gore, mogu pozitivno da utiču na promjene u drugima državama u pravcu ubrzanja procesa pristupanja EU.

POBJEDA: Evropska unija traži kontinuiran napredak u svim oblastima i konkretne rezultate. Da li u poglavljima 23. i 24. ima konkretnih rezultata?

PEJOVIĆ: Crna Gora je posvećena postizanju stalnog i ravnomjernog napretka u svim oblastima. Rezultati koje smo ostvarili u šesnaest otvorenih poglavlja, kao i napori i planovi koje sprovodimo u pravcu otvaranja ostalih, potvrda su našeg opredjeljenja. Kad je riječ o 23. i 24. poglavlju, odgovorno radimo na sprovođenju obaveza iz akcionih planova za ove oblasti. U cilju povećanja njihove efikasnosti i kvaliteta izvršili smo adaptaciju ovih dokumenata koji su, nakon sprovedenih javnih konsultacija i dobijenih sugestija Evropske komisije, usvojeni na prethodnoj sjednici Vlade.Nakon sprovedenih ustavnih promjena, uspostavili smo kvalitetan pravosudni sistem koj i će, nakon us vaj anj a izmj ena pravosudnih zakona u Skupštini, uskoro dobiti svoj finalni oblik s punom nezavisnošću.Donošenjem seta zakona u decembru 2014. i to Zakona o sprečavanju sukoba interesa, Zakona o fmansiranju političkih partija, Zakona o lobiranju, Zakona o javnim nabavkama i Etičkog kodeksa poslanika, kao i Zakona o sprečavanju korupcije, koji je osnov za formiranje Agencije za antikorupciju, zaokružili smo normativni okvir u oblasti antikorupcije. Sad nam predstoji rad na jačanju institucija i stvaranju kredibilnog bilansa ostvarenih rezultata. Unaprijedili smo međunarodnu policijsku saradnju, a u posljednjem periodu smo zabilježili značajne rezultate u oblasti borbe protiv droga s 30% povećanja zaplijenjene količine.

Paralelno sa legislativnim aktivnostima, radimo na jačanju postojećih i izgradnji novih institucijakoje će osigurati kvalitetnu primjenu propisa i obezbijeditibilans rezultata. Evropska integracija je dinamičan i kompleksan proces i promjene ne mogu biti vidljive preko noći. Pojedine reforme su već sad počele da daju rezultate, međutim, naš cilj je uspostavljanje sistema koji će proizvoditi dugoročne rezultate na dobrobit cijelog društva.

POBJEDA: Ukoliko Crna Gora do kraja 2015. dobije pozivnicu za članstvo u NATO-u, koliko će nam to pomoći na putu ka EU?

PEJOVIĆ: Pozivnica za članstvo u NATO-u će značiti potvrdu država članica tog saveza da je Crna Gora zrelo i odgovorno ušla u reformske procese i ostvarila potreban napredak, posebno u oblasti vladavine prava, koja je zajednički imenitelj, ali i najteži zadatak procesa evropske i evro atlantske integracije. To će biti priznanje za reforme u pravosuđu i rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.Političke, ekonomske i ukupne društvene promjene koje sprovodimo u procesu pristupanja jednoj organizaciji pozitivno utiču i komplementarne su naporima koje preduzimamo na putu prema članstvu u drugoj organizaciji. Stoga, ono što se radi u ispunjenju uslova za članstvo u Alijansi, svakako doprinosi i ostvarivanju evropske agendu u dijelu vladavine prava.

Izvor: Pobjeda

Saopštenja

Podrška EU od ključnog značaja za nastavak gradnje autoputa

0
Politička i finansijska podrška Evropske unije za Crnu Goru su od ključnog značaja, prije svega zbog nastavka izgradnje autoputa Bar-Boljare, čime bi podrška koju...

Crnoj Gori dodatnih 1,2 miliona eura za pripremu novih infrastrukturnih projekata

0
Kao nastavak podrške EU u kontekstu sprovođenja Ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan Crnoj Gori je dodijeljeno dodatnih 1,2 miliona eura bespovratnih sredstva...

Marović-Santader: Djeca i mladi u fokusu rada Vlade

0
Djeca i mladi će biti u fokusu rada nove Vlade, a iako nema specifičnog dijela pravne tekovine Evropske unije koji se konkretno bavi problematikom...

Marović: Biće formirana radna grupa o Otvorenom Balkanu

0
Crnogorska Vlada formiraće Radnu grupa od predstavnika više ministarstava, koji će procijeniti koliko je inicijativa Otvoreni Balkan u skladu sa ciljem članstva države u...

Puna podrška Švedske ubrzanju reformi

0
Crna Gora ostaje najnaprednija država u procesu evropske integracije, a Švedska daje punu podršku evropskoj perspektivi država Zapadnog Balkana. U susret predsjedavanju Savjetom EU...