Naslovnica Info Intervjui Pejović: Crna Gora ima i snage i odlučnosti da uspješno dovrši integracijske...

Pejović: Crna Gora ima i snage i odlučnosti da uspješno dovrši integracijske procese

Veoma je važno da, nakon stupanja Hrvatske u članstvo, ostale države regiona održe kontinuitet u sprovođenju reformi, pokažu zrelost u suočavanju s izazovima i odgovornost i dosljednost u ispunjavanju obaveza iz procesa evropske integracije. Cijenim da će to doprinijeti razvoju svake od država, ali i poboljšati imidž regiona kao cjeline kaže u intervjuu Pobjedi glavni pregovarač Crne Gore sa EU Aleksandar Pejović. Ističe da se region neravnomjerno kreće prema cilju članstva u EU, ali svakako kreće, što je najvažnije za sam proces.

POBJEDA: Lider smo u regionu po integracijama mada to u ovom trenutku i nije veliki kompliment s obzirom da region stagnira. Ima li CG snage da vuče region naprijed?

PEJOVIĆ: Rezultati koje smo ostvarili u prethodne tri godine i, posebno, strategijski planovi koje smo postavili za naredni period, uvjeravaju da Crna Gora ima i snage i odlučnosti da uspješno dovrši integracijske procese i ispuni svoje vanjskopolitičke ciljeve. Zadaci koji nas očekuju na tom putu nijesu jednostavni i laki i zahtijevaju vrijeme. To nam je jasno od samog početka.

Članstvu u EU streme sve države regiona. Pored specifičnosti procesa pristupanja za svaku državu, ciljevi, zadaci i izazovi na tom putu su nam isti. Stoga ne čudi što je posljednjih godina unaprijeđena regionalna saradnja upravo u oblasti evropske integracije. Ona je mehanizam koji upotpunjuje unutrašnje reforme i značajno doprinosi pripremi zabuduće članstvo u EU. Upravo iz tog razloga je Crna Gora, kao predvodnik u procesu pristupanja EU, svoje znanje i iskustvo iz pregovora stavila na raspolaganje kolegama iz administracija država okruženja.Veoma je važno da, nakon stupanja Hrvatske u članstvo, ostale države regiona održe kontinuitet u sprovođenju reformi, pokažu zrelost u suočavanju s izazovima i odgovornost i dosljednost u ispunjavanju obaveza iz procesa evropske integracije. Cijenim da će to doprinijeti razvoju svake od država, ali i poboljšati imidž regiona kao cjeline. Region se neravnomjerno kreće prema cilju članstva u EU, ali svakako kreće, što je najvažnije za sam proces.

Vjerujem u pozitivan efekt domina, odnosno da dobri rezultati jedne zemlje, u ovom slučaju Crne Gore, mogu pozitivno da utiču na promjene u drugima državama u pravcu ubrzanja procesa pristupanja EU.

POBJEDA: Evropska unija traži kontinuiran napredak u svim oblastima i konkretne rezultate. Da li u poglavljima 23. i 24. ima konkretnih rezultata?

PEJOVIĆ: Crna Gora je posvećena postizanju stalnog i ravnomjernog napretka u svim oblastima. Rezultati koje smo ostvarili u šesnaest otvorenih poglavlja, kao i napori i planovi koje sprovodimo u pravcu otvaranja ostalih, potvrda su našeg opredjeljenja. Kad je riječ o 23. i 24. poglavlju, odgovorno radimo na sprovođenju obaveza iz akcionih planova za ove oblasti. U cilju povećanja njihove efikasnosti i kvaliteta izvršili smo adaptaciju ovih dokumenata koji su, nakon sprovedenih javnih konsultacija i dobijenih sugestija Evropske komisije, usvojeni na prethodnoj sjednici Vlade.Nakon sprovedenih ustavnih promjena, uspostavili smo kvalitetan pravosudni sistem koj i će, nakon us vaj anj a izmj ena pravosudnih zakona u Skupštini, uskoro dobiti svoj finalni oblik s punom nezavisnošću.Donošenjem seta zakona u decembru 2014. i to Zakona o sprečavanju sukoba interesa, Zakona o fmansiranju političkih partija, Zakona o lobiranju, Zakona o javnim nabavkama i Etičkog kodeksa poslanika, kao i Zakona o sprečavanju korupcije, koji je osnov za formiranje Agencije za antikorupciju, zaokružili smo normativni okvir u oblasti antikorupcije. Sad nam predstoji rad na jačanju institucija i stvaranju kredibilnog bilansa ostvarenih rezultata. Unaprijedili smo međunarodnu policijsku saradnju, a u posljednjem periodu smo zabilježili značajne rezultate u oblasti borbe protiv droga s 30% povećanja zaplijenjene količine.

Paralelno sa legislativnim aktivnostima, radimo na jačanju postojećih i izgradnji novih institucijakoje će osigurati kvalitetnu primjenu propisa i obezbijeditibilans rezultata. Evropska integracija je dinamičan i kompleksan proces i promjene ne mogu biti vidljive preko noći. Pojedine reforme su već sad počele da daju rezultate, međutim, naš cilj je uspostavljanje sistema koji će proizvoditi dugoročne rezultate na dobrobit cijelog društva.

POBJEDA: Ukoliko Crna Gora do kraja 2015. dobije pozivnicu za članstvo u NATO-u, koliko će nam to pomoći na putu ka EU?

PEJOVIĆ: Pozivnica za članstvo u NATO-u će značiti potvrdu država članica tog saveza da je Crna Gora zrelo i odgovorno ušla u reformske procese i ostvarila potreban napredak, posebno u oblasti vladavine prava, koja je zajednički imenitelj, ali i najteži zadatak procesa evropske i evro atlantske integracije. To će biti priznanje za reforme u pravosuđu i rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.Političke, ekonomske i ukupne društvene promjene koje sprovodimo u procesu pristupanja jednoj organizaciji pozitivno utiču i komplementarne su naporima koje preduzimamo na putu prema članstvu u drugoj organizaciji. Stoga, ono što se radi u ispunjenju uslova za članstvo u Alijansi, svakako doprinosi i ostvarivanju evropske agendu u dijelu vladavine prava.

Izvor: Pobjeda

Saopštenja

Dodijeljene nagrade za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević uručila je nagrade novinarkama koje su pobijedile na konkursu za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore. Konkurs...

Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju: Crna Gora nastavila sa napretkom u svim oblastima

0
“Napravili smo značajan napredak u usklađivanju našeg zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Crna Gora je usvojila brojne reforme kako bi unaprijedila regulatorni okvir koji...

Poziv mikro i malim preduzećima za prekograničnu saradnju u okviru projekta EmBRACE

0
Ministarstvo evropskih poslova obavještava zainteresovanu javnost da je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) raspisala Prvi javni poziv za dostavljanje predloga projekata...

Zenović: Intenziviramo aktivnosti na ispunjenju završnih mjerila u sektorskim poglavljima sa ciljem privremenog  zatvaranja...

0
“Crna Gora ulaže kontinuirane napore u pravcu usklađivanja našeg zakonodavstva sa evropskim propisima u oblastima saobraćaja, energetike, životne sredine i klimatskih promjena, te regionalne...

Sjutra Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju

0
Petnaesti sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije, održaće se 20. juna 2024. godine u Briselu. Sastanak će, sa...