Naslovnica Info Intervjui Politika proširenja neće biti zanemarena

Politika proširenja neće biti zanemarena

Politika proširenja, usljed izazova širokih razmjera kakav je pandemija koronavirusa, neće biti glavna tema predstojećeg polugodišta, ali to pitanje neće ostati zanemareno na agendi prioriteta predsjedavanja Njemačke Savjetom Evropske unije (EU), kazao je glavni pregovarač Aleksandar Drljević.

On je naveo da je Vlada Njemačke na sjednici održanoj 24. juna ove godine usvojila Program predsjedavanja Njemačke Savjetom EU, u kojem je istaknuta posebna odgovornost Unije za zemlje Zapadnog Balkana (ZB).

„U Programu predsjedavanja takođe se ističe da Njemačka zagovara vjerodostojnu perspektivu članstva u EU država ZB, uz zapažanje da je njihovo dalje približavanje EU u interesu ne samo ZB, već da je to i strateški interes Unije“, rekao je Drljević agenciji MINA.

Kako je naveo, zbog situacije koja je nastala usljed pandemije COVID-19 za očekivati je da će pažnja u narednih šest mjeseci prvenstveno biti posvećena borbi protiv pandemije koronavirusa i oporavku ekonomije koja je u najgoroj krizi od Drugog svjetskog rata.

Drljević je dodao da ne treba zaboraviti da Njemačka teži da tokom svog predsjedavanja definiše odnose EU s Velikom Britanijom, kao i da će poseban fokus biti na usvajanju višegodišnjeg finansijskog okvira Unije 2021-2027.

„Ipak, uvjereni smo da Njemačka, kako za vrijeme presjedavanja Savjetom, tako i kao aktivna i uticajna članica EU, prati pregovore sa Crnom Gorom i ostalim zemljama regiona, te da će na pravi način prepoznati napore koje ulažemo na planu reformskih aktivnosti“, kazao je Drljević.

On je naveo da se Crna Gora, nakon otvaranja poglavlja 8, okreće sljedećoj, veoma zahtjevnoj fazi postepenog zatvaranja pregovaračkih poglavlja, pa je u tom cilju maksimalno usmjerena na ispunjenje preostalih obaveza iz završnih mjerila.

„Iako politika proširenja, usljed izazova širokih razmjera kakav je pandemija koronavirusa, zasigurno neće biti glavna tema predstojećeg polugodišta, ipak očekujemo da to pitanje neće ostati zanemareno na agendi prioriteta njemačkog predsjedavanja“, rekao je Drljević.

On je podsjetio da se Hrvatska tokom svog predsjedavanja Savjetom EU suočila sa velikim izazovima, pogotovo kada je u pitanju situacija izazvana virusom COVID-19.

Međutim, kako je dodao Drljević, EU je našla način da i pored svih problema sa kojima se suočava posveti pažnju državama ZB.

„Naše kontinuirane reformske aktivnosti usmjerene ka ispunjenju obaveza iz evropske agende, u oblasti vladavine prava i zaštite konkurencije, a uz snažnu podršku susjedne Hrvatske, rezultirale su otvaranjem posljednjeg neotvorenog pregovaračkog poglavlja 8 – Konkurencija“, naveo je Drljević.

Upitan da prokomentariše navode da je ZB bio planiran kao jedan od fokusa njemačkog predsjedavanja, ali da je zbog krize izazvane COVID 19 došlo do uspostavljanja novih prioriteta, on je odgovorio da je istina da je došlo do uspostavljanja novih prioriteta i da će se Njemačka suočavati sa velikim izazovima za vrijeme predsjedavanja Savjetom.

„Ovo naročito imajući u vidu da se od njih očekuje da, u prvom redu, pruže pomoć i podršku državama članicama da postignu sporazum o fondu za oporavak od pandemije Covid-a 19“, dodao je Drljević.

On je naveo da je, bez obzira na novonastale globalne prilike, uvjeren da će politika proširenja ostati zapažena na listi prioriteta tokom predsjedavanja Njemačke.

„Prisustvo EU u regionu je od velike važnosti kako za zemlje ZB tako i za Uniju, jer bez integracije država ZB nema potpune i sigurne Evrope i to je stav koji sve češće imamo prilike da čujemo s najvećih evropskih adresa“, istakao je Drljević.

Na pitanje šta Crna Gora može da očekuje od predsjedavanja Njemačke EU, on je odgovorio da su u aktuelnom trenutku poruke koje dolaze s diplomatskih adresa Njemačke zaista ohrabrujuće za cijeli ZB i njegov dalji evropski put.

Drljević je rekao da je za Crnu Goru, kao najnaprednijeg kandidata za članstvo u EU, od krucijalne važnosti da perspektiva članstva ostane visoko na agendi Unije i da snažna politička podrška reformskim procesima od strane EU bude prisutna u kontinuitetu.

„Kao što je opšte poznato, Njemačka je u ekonomskom i političkom smislu, jedna od ključnih zemalja EU i kao takva je od strateškog značaja za Crnu Goru, kako u smislu razvoja kvalitetnih i sadržajnih bilateralnih odnosa, tako i u pogledu njemačke ekspertske podrške i pomoći u realizaciji naših vanjskopolitičkih ciljeva“, kazao je Drljević.

On je podsjetio da je kroz Berlinski process Njemačka već pokazala snažnu i nedvosmislenu podršku vjerodostojnoj pespektivi članstva u EU država ZB, zagovarajući stav da je dalje približavanje regiona EU u interesu ne samo ZB, već da je to i strateški interes Unije.

Kako je dodao Drljević, kroz inicijativu koju je pokrenula njemačka kancelarka Angela Merkel 2014. godine, iniciran je novi duh partnerstva i podrške državama regiona i regionalnoj saradnji na prostoru ZB.

„Ta inicijativa je uspjela, ne samo da u kontinuitetu okuplja političke lidere iz regiona i zvaničnike država članica, već i da mobiliše regionalne inicijative i postavi najširu platformu za regionalnu saradnju i izgradnju konkretnih infrastrukturnih projekata koji doprinose boljoj povezanosti u regionu“, zaključio je Drljević.

Izvor: Agencija Mina

Saopštenja

Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji Crne Gore

0
Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji predstavlja najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom prvog kvartala 2024. godine. Bilten možete preuzeti ovdje.

Intervju ministarke Gorčević za portal Gradski.me

0
Ključno je da shvatimo da je potrebno da prevaziđemo razlike i udružimo snage kako bi uspješno priveli kraju usvajanje zakona koji su dio mjerila...

Zenović: Očekujemo pozitivne izvještaje za poglavlja 23 i 24

0
U poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava tri segmenta iz tri privremena mjerila najvjerovatnije neće biti realizovana do juna, ali to neće biti...

Produžen konkurs za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore

0
U oviru obilježavanja Mjeseca Evrope, Ministarstvo evropskih poslova produžava svoj tradicionalni konkurs za najbolje priče o evropskoj integraciji Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske...

Crna Gora u evropskoj kampanji o zdravlju bilja #PlantHealth4Life

0
#PlantHealth4Life je višegodišnja multinacionalna kampanja osmišljena na zahtjev Evropske komisije koja je zasnovana na dubinskoj analizi percepcija i ponašanja vezanih za zdravlje biljaka širom...