Naslovnica Info Press info Potrebna sinergija procesa pristupanja EU i sprovođenja Agende održivog razvoja do 2030.

Potrebna sinergija procesa pristupanja EU i sprovođenja Agende održivog razvoja do 2030.

Sinergija procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i ostvarivanja ciljeva održivog razvoja prilika je za inovativan i efikasan put ostvarenja razvojnih strateških ciljeva Crne Gore, u prvom redu članstva u EU kroz uspješno ispunjavanje obaveza iz Agende 2030, posebno imajući u vidu dalje jačanje administrativnih kapaciteta Crne Gore, ocijenjeno je na sastanku glavne pregovaračice Zorke Kordić sa stalnom predstavnicom UNDP u Crnoj Gori Danielom Gašparikovom.

Kordić se tokom sastanka zahvalila Gašparikovoj na značajnoj podršci koju UNDP kroz brojne projekte pruža Crnoj Gori, ocjenjujući da je važno podržati nastavak jačanja veza između EU i Agende 2030. kako bi se kvalitetnije uvezali pregovarački proces i ciljevi održivog razvoja. U tom pogledu, ona je istakla spremnost da KEI u svim formatima učestvuje u koncipiranju UNDP programa saradnje za period 2022-2026. godine, u smislu pune usklađenosti s procesom pregovora EU i realizacije projekata pretpristupne podrške koji direktno utiču na dostizanje ciljeva održivog razvoja.

 

„Ispunjavanje naših obaveza iz procesa pristupanja EU vodi dostizanju evropskih standarda i boljem kvalitetu života naših građana. Uključivanje veze između planiranih aktivnosti iz pregovora i ciljeva održivog razvoja u ključni dokument kojim se definiše program pristupanja EU doprinijelo bi, ne samo podizanju svijesti pregovaračke strukture i relevantnih institucija o povezanosti ove dvije razvojne agende, već bi bilo i konkretan dokaz da Crna Gora intenzivno radi na implementaciji ova dva programa“, rekla je ona.

Kordić je posebno istakla projekat ,,Jačanje kapaciteta za ubrzanje pristupanja Crne Gore EU’’, koji već više od tri godine aktivno doprinosi pregovaračkom procesu, kroz stručnu podršku, angažovanje lokalnih konsultanata i aktivnosti na izgradnji kapaciteta za pregovaračku strukturu, što direktno doprinosi ispunjavanju privremenih i zatvarajućih mjerila koje Crna Gora ima u ovim poglavljima.

Gašparikova je kazala da će UNDP nastaviti da pruža podršku Vladi u reformama koje proističu iz procesa pristupanja EU, i time doprinijeti bržem ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

„Fokus je na inovacijama, zelenom i inkluzivnom razvoju, reformi javne uprave, uključujući digitalizaciju, transparentnost, rodnu ravnopravnost i socijalnu zaštitu. U tom procesu, inkluzivnost je ključ – važno je da niko ne bude izostavljen i da gradimo društvo koje je otpornije na izazove poput pandemije COVID 19“, rekla je ona.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

Lokalne samouprave nezaobilazan partner Vladi u procesu pristupanja EU

0
„Na lokalnom nivou sprovode se važne državne politike, kao što je politika zaštite životne sredine i očuvanja prirode, ili saobraćajna politika. U tom dijelu,...

Kad građani progovore: Konferencija o budućnosti Evrope

0
U toku minule decenije, evropska demokratija je periodično i u različitim okvirima bila pod prijetnjom sve veće polarizacije, dezinformisanosti, populizma, pa čak i isključivih...

Interreg IPA prekograničnim projektom COMPLICITIES do novih umjetničkih sadržaja u Baru

0
Inovativni umjetnički pristup i novi sadržaji u oblasti filma, muzike, vajarstva i slikarstva u cilju razvoja urbanih cjelina i predgrađa, kao i ojačani tehnički...

Crna Gora napreduje na polju konkurencije i unutrašnjeg tržišta, ali je potrebna bolja implementacija

0
Crna Gora je nastavila da napreduje u oblasti konkurencije i unutrašnjeg tržišta, posebno u dijelu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i jačanja institucija,...

Evropski dan u Kotoru

0
Glavna pregovaračica, Zorka Kordić, boraviće sa saradnicima u petak, 11. juna 2021. u radnoj posjeti Kotoru. Posjeta je dio projekta „Evropski dan u tvom gradu“,...