Naslovnica Info Press info Potrošači sve bolje informisani što dovodi i do efikasnije primjene zakona

Potrošači sve bolje informisani što dovodi i do efikasnije primjene zakona

„Donošenjem novog Zakona o zaštiti potrošača Crna Gora će urediti oblast online trgovine kroz prenošenje aktuelnih direktiva EU i na taj način ojačati prava potrošača i prodavaca u online trgovini, koja je, kao što znamo, doživjela ekspanziju i postala najsigurniji način trgovine tokom pandemije COVID-19“, kazala je glavna pregovaračica, Zorka Kordić u kampanji povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite potrošača – 15. marta.

Kordić je istakla da se godinama posvećeno radi na usklađivanju i sprovođenju evropskog zakonodavstva i prakse i da će do kraja 2023. godine, donošenjem planiranih zakonskih akata, Crna Gora u potpunosti usaglasiti nacionalno zakonodavstvo sa evropskim i na taj način pružiti svojim građanima prava koja građani Evropske unije imaju na raspolaganju.

Državna sekretarka u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Milena Lipovina Božović je poručila da taj resor snažno i posvećeno radi na unapređivanju položaja potrošača u Crnoj Gori, te da je nedavno Vlada, na predlog ministarstva, usvojla trogodišnji Nacionalni program zaštite potrošača koji nalazi uporište u prioritetima predviđenim Novom strategijom Evrope u ovoj oblasti i fokus stavlja na obezbjeđivanje većeg stepena poštovanja prava potrošača.

„Potrošač kao osnova tržišne ekonomije mora biti informisan, sa pravom na izbor i zaštićen od bilo koje vrste zloupotrebe, što je nedvojivo od izgradnje snažnog društva kakvom težimo“, kazala je Lipovina Božović.

Podsjetila je da je uspostavljanje Centralnog informacionog sistema za zaštitu potrošača jedan je od načina na koji Ministarstvo ekonomskog razvoja doprinosi stvaranju ambijenta u kojem je potrošač svjestan svoje uloge u društvu, značaja zaštite svojih prava, ali i obaveza institucija koje ih štite.

V.D. generalne direktorice Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomskog razvoja, Jasna Vujović je kazala su usluge od javnog interesa, kao što su distribucija i snabdijevanje električnom energijom, vodom, komunalne usluge, elektronske komunikacione usluge, poštanske i druge usluge, jedna od oblasti u kojoj se prava potrošača često krše.

„Potrošač ima pravo na pristup i korišćenje usluge od javnog interesa pod jednakim uslovima, ako je to tehnički izvodljivo i bez diskriminacije. Potrošač ima pravo na račun koji mu omogućava uvid u stvarnu potrošnju kada su u pitanju usluge od javnog interesa. Takođe ima pravo na besplatnu kontrolu računa, kao i pravo na besplatnu promjenu pružaoca usluge od javnog interesa, ukoliko  je to moguće“, kazala je Vujović.

Ona je istakla da je trgovac dužan da obezbijedi kvalitet usluge od javnog interesa u skladu sa zakonom i ugovorom. Takođe je u obavezi da obezbijedi potrošački servis kojim će omogućiti pružanje  potrebnih informacija potrošaču, a ima obavezu i da omogući potrošaču podnošenje prigovora u skladu sa zakonom prijem prigovora u skladu sa zakonom.

Glavna tržišna inspektorka u Upravi za inspekcijske poslove, Marina Radulović je kazala da su potrošači u Crnoj Gori sve više svjesni potrošačkih prava kojim raspolažu, kao i mehanizama kako da ih zaštite.

Ona je istakla je se potrošači najviše obraćaju Tržišnoj inspekciji koja je u prethodnoj godini imala 1.404. inicijativa, od čega su 873 žalbe potrošača.

„Te žalbe su se uglavnom odnosile na nesaobraznost proizvoda, na neizdavanje računa, na cijene itd, a mi smo tu da odmah reagujemo odnosno, inspektor će prvo razmotriti inicijativu, i zatim sprovesti inspekcijski nadzor“, poručila je Radulović.

Pojasnila je da svaki potrošač, kada smatra da su mu potrošačka prava ugrožena, prvo treba da se obrati trgovcu, podnošenjem prigovora u pisanoj formi, a trgovac je dužan da potrošaču, u roku od osam dana od prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi. Ukoliko je odgovor negativan, tada se potrošač obraća inspekciji koja razmatra inicijativu i sprovodi inspekcijski nadzor i utvrđuje da li je došlo do ugrožavanja prava potrošača. Potrošači svoja prava mogu ostvariti sudskim ili vansudskim putem.

Uprava za inspekcijske poslove ima svoj call centar 080 555 555 i dežurnog inspektora u tržišnoj inspekciji koji je na raspolaganju da pruži informacije i zaprimi sve prijave potrošača.

Pored Centralnog informacionog sistema za zaštitu potrošača, građani mogu postaviti pitanja, informisati se o svojim pravima ili podnijeti žalbu preko web portala www.potrosac.me .

Advokat i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran, prof. Miloš Vukčević je kazao da kolektivna tužba ili tužba u zaštitu kolektivnih interesa potrošača uvedena 2014. godine Zakonom o zaštiti potrošača. Istakao je da je svrha kolektivne tužbe da se zaštite kolektivna prava potrošača i da se ona se može podnijeti protiv trgovaca ili grupe trgovaca koji, nudeći nepoštene ugovore i poslovnu praksu krše kolektivna prava potrošača.

On je pojasnio da tužbu može podnijeti Centar za zaštitu potrošača, odnosno svaka NVO koja se bavi zaštitom potrošača, a može je podnijeti i državni organ, nadležan za zaštitu potrošača, u ovom slučaju, Ministarstvo za ekonomski razvoj i nadležni Direktorat.

“Ukoliko sud usvoji tužbeni zahtjev on će zabraniti trgovcu da i dalje nastavi sa nepoštenom poslovnom praksom, nepoštenim ugovornim odredbama, odnosno da nastavi da krši kolektivna prava potrošača. Trgovcu će se zabraniti da ubuduće tako postupa, kao i da, ukoliko je u mogućnosti, ispravi posledice svog nezakonitog ponašanja i kršenja kolektivnih prava potrošača”, kazao je prof. Vukčević.

Kampanju povodom Svjetskog dana potrošača, 15. marta, realizuje Generalni sekretarijat Vlade, u okviru projketa ME4EU koji finansira EU. Cilj kampanje je podizanje svijesti građana o pravima potrošača, njihovoj zaštiti i osnaživanju.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Saopštenja

U završnoj fazi pregovora će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva

0
Nakon dobijenog pozitivnog IBARa Crna Gora ulazi u završnu fazu pregovora, u kojoj će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva, poručio je...

Održan implementacioni seminar za korisnike Drugog poziva programa Interreg Euro-MED

0
U Podgorici je održan implementacioni seminar za korisnike projekata koji su podržani kroz Drugi poziv programa Interreg Euro-MED. Crnogorske institucije i organizacije su i u...

Intervju ministarke Gorčević za Vijesti

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ocijenila je da ne očekuje da će Zagreb kočiti pregovore Podgorice s Evropskom unijom (EU) zbog toga što je crnogorski...

Zenović za EWB: Održavanje tempa i posvećenosti ključno je za evropsku integraciju Crne Gore

0
Crna Gora je postala prva zemlja kandidat za članstvo u EU koja je dobila pozitivan Izvještaj o procjeni ispunjenosti mjerila za poglavlja 23 i...

Gorčević sa Pasonom: Istom posvećenošću nastavljamo rad na zatvaranju poglavlja  

0
Crna Gora nakon dobijenog pozitivnog IBARa ulazi u završnu, ali istovremeno i najzahtjevniju fazu pregovora za koju će joj biti potrebna politička, tehnička i...