Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Pregovaračka grupa: Intenziviran rad pregovaračke strukture na ispunjavanju obaveza iz evropske agende

Pregovaračka grupa: Intenziviran rad pregovaračke strukture na ispunjavanju obaveza iz evropske agende

Tokom proteklog perioda je ostvaren značajan napredak u pristupanju EU, ali umjesto predaha, pregovaračku strukturu očekuju novi zadaci i već su preduzete aktivnosti na intenziviranju reformi koje će voditi završetku pristupnih pregovora, ocijenjeno je na sjednici Pregovaračke grupe.

Dvadeseta sjednica Pregovaračke grupe, kojom je predsjedavao glavni pregovarač Aleksandar Drljević, održana je danas u Podgorici.

Članovi Pregovaračke grupe su razmotrili tekuće i planirane aktivnosti pregovaračke strukture usmjerene na ispunjenje završnih mjerila i realizaciju preporuka iz Izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru 2019.
Glavni pregovarač, Aleksandar Drljević je ocijenio da je u prethodnom periodu ispunjen veliki broj obaveza i ostvareni značajni rezultati, ali da je u narednom periodu potrebno uložiti dodatne napore s ciljem održanja dinamike i kvaliteta procesa i, prvenstveno, daljeg unapređenja životnog standarda građana.

„Pravi je trenutak za intenziviranje reformi u pregovaračkom procesu, jer je Crna Gora ušla u završnicu jedne faze pregovora, koja će biti okončana otvaranjem poglavlja 8 – Konkurencija. Nakon izbora i nove organizacije u institucijama Evropske unije, dobili smo potvrdu da je opredjeljenje Brisela kad je u pitanju proširenje na Zapadni Balkan nepromijenjeno, što nam pruža dodatnu motivaciju da se angažujemo i posvetimo našem dijelu posla“, poručio je glavni pregovarač.

DSC 0608

Imajući u vidu da Crna Gora ulazi u zreliju fazu pregovaračkog procesa koja zahtijeva najveću posvećenost svih članova pregovaračke strukture, istaknuta je odlučnost da se efikasno odgovori svim zahtjevima procesa. U tom kontekstu, pregovarači su ukazali da je tokom jula intenziviran rad i održani sastanci Kolegijuma za pregovore, Savjeta za vladavinu prava, Pregovaračke grupe i 32 radne grupe za vođenje pregovora, razmotrene preporuke iz Izvještaja EK i pripremljen detaljan plan aktivnosti svih tijela za predstojeći period. S ciljem intenziviranja reformskih aktivnosti i ubrzanja pregovaračkog procesa, radne grupe aktivno prate aktivnosti koje vode ispunjavanju završnih mjerila i preporuka iz Izvještaja EK.

Članovi Pregovaračke grupe su, takođe, razmotrili nalaze radnih grupa u kojima je istaknuto neslaganje sa pojedinim ocjenama iz ovogodišnjeg Izvještaja EK sadržanim u devet pregovaračkih poglavlja i istakli da če o tome obavijestiti Evropsku komisiju.

DSC 0609

S ciljem bolje promocije pregovaračkog procesa i predstavljanja ostvarenih rezultata i daljih obaveza u pristupanju EU, dogovoreno je aktivnije učešće članova Pregovaračke grupe u aktivnostima usmjerenim na unapređenje informisanja građana o EU i pregovaračkom procesu, kroz aktivniju saradnju sa lokalnim samoupravama, akademskom i poslovnom zajendicom i civilnim sektorom.

U radu današnje sjednice su učestvovali: Marko Mrdak, zamjenik glavnog pregovarača, Ivana Glišević Đurović, zamjenica glavnog pregovarača – nacionalni Ipa koordinator, Biljana Jakić (Ministarstvo ekonomije, pregovaračica za poglavlja 1, 7, 8 i 28), Saša Radulović (Ministarstvo održivog razvoja i turizma, pregovarač za poglavlje 27), Marijana Laković (Ministarstvo pravde, pregovaračica za poglavlja 23 i 24), Anđelko Lojpur (Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, pregovarač za poglavlja 10, 25 i 26), Ljiljana Simović (Ministarstvo rada i socijalnog staranja, pregovaračica za poglavlja 2 i 19), Nikola Fabris (Centralna banka Crne Gore, pregovarač za poglavlja 4, 9, 17 i 18), Goran Nikolić (Ministarstvo ekonomije, pregovarač za poglavlja 3, 6 i 20), Angelina Živković (Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, pregovaračica za poglavlja 14 i 21), Zoran Janković (Ministarstvo vanjskih poslova, pregovarač za poglavlje 31), Bojan Paunović (Ministarstvo finansija, pregovarač za poglavlja 5, 32 i 33) i Nikola Vujović (Ministarstvo ekonomije, pregovarač za poglavlje 15).

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Saopštenja

Konferencija EUSAIR: Zajednički problemi traže zajednička rješenja

0
Zemlje članice Strategije EU za jadransko-jonski region (EUSAIR) dijele isto more, rijeke, povezane su planinskim masivima zato treba da se zajedno suočavaju sa problemima...

Nova struktura za pregovore o pristupanju EU za bolju dinamiku i kvalitet reformi

0
S ciljem unapređenja dinamike i kvaliteta reformi u okviru procesa pristupanja EU, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila novu odluku o uspostavljanju strukture za...

Dvadeseti broj Biltena Ministarstva evropskih poslova

0
Dvadeseti broj Biltena o evropskoj integraciji predstaviće najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom drugog kvartala 2022. Bilten možete preuzeti ovdje. SEKTOR ZA INFORMISANJE...

Evropska integracija je mehanizam za dostizanje boljeg kvaliteta života građanki i građana

0
Bolji kvalitet života naših građanki i građana je ključni cilj ove Vlade, a proces evropske integracije i buduće članstvo u EU su najbolji mehanizam...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu radnih grupa za 33 pregovaračka poglavlja

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...