Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Primjenom evropskih propisa do veće konkurentnosti ekonomije

Primjenom evropskih propisa do veće konkurentnosti ekonomije

Primjenom evropskih propisa i standarda u Poglavlju 17 – Ekonomska i monetarna unija, doprinijeće se obezbijeđenju stabilnosti cijena, kao i povećanju konkurentnosti ekonomije, što osigurava održavanje makroekonomske sigurnosti, saopštio je glavni pregovarač sa Evropskom unijom, Aleksandar Drljević.

„Kroz uspostavljanje i primjenu evropskih politika i procedura unaprijedićemo ukupni ekonomski ambijent, koji će se odraziti na društveni razvoj i kvalitet života građana. Takođe, pripremićemo crnogorsku ekonomiju da bude ravnopravan akter u sprovođenju zajedničke ekonomske politike“, kazao je Drljević u intervjuu agenciji Mina-business.

Komentarišući specifičnost u pregovorima sa EU o Poglavlju 17, s obzirom na postojeći monetarni režim Crne Gore koja od 2002. godine koristi euro kao zvanično sredstvo plaćanja, Drljević je rekao da se korišćenje eura ne dovodi u pitanje.

„Činjenica je da se način korišćenja eura, kao zvaničnog sredstva plaćanja u Crnoj Gori, razlikuje od članstva u Ekonomskoj i monetarnoj uniji. S tim u vezi mi smo odlučni i radimo na tome da tokom pregovaračkog procesa ispunimo kriterijume konvergencije za pristupanje eurozoni, uz njihovu određenu modifikaciju u slučaju Crne Gore“, objasnio je Drljević.

On je podsjetio da su regulatorni zahtjevi EU, koji se odnose na standarde korišćenja eura, ispunjeni, što je konstatovano i izvještajima Evropske komisije o napretku Crne Gore u Poglavlju 32, dijelu koji se odnosi na zaštitu eura od falsifikovanja.

Drljević je saopštio da je otvaranje Poglavlja 17 bilo priznanje da je Crna Gora u toj oblasti ispunila očekivanja EU, odnosno ostvarila napredak koji Unije očekuje u toj fazi pregovora.

„U nastavku nam slijedi dalje usklađivanje s evropskim propisima i jačanje administrativnih kapaciteta za njihovu efikasnu i kvalitetnu primjenu. U tom smislu, kao glavni izazov vidimo izmjenu Ustava, na zahtjev EK, u pravcu usaglašavanja cilja Centralne banke sa ciljem Evropskog sistema centralnih banaka“, kazao je Drljević.

Osim toga, kako je dodao, Crnu Goru očekuje dalji rad na jačanju fiskalne stabilnosti i ispunjenju zahtjeva tržišne ekonomije.

Drljević smatra da će u tom smislu poseban izazov predstavlja sprovođenje statističkih standarda ESA2010, za šta je obezbijeđena podršku eksperata iz država članica EU.

„Izazova i posla pred nama je dosta. Imajući u vidu značaj ovog poglavlja za crnogorsku ekonomiju, već smo preduzeli zahtijevane aktivnosti sa čijom realizacijom i unaprijeđenjem ćemo nastaviti u narednom periodu, sa ciljem postizanja daljeg ekonomskog i finansijskog rasta, kroz jačanje ekonomske aktivnosti i konkurentnosti crnogorske ekonomije“, poručio je Drljević.

Na pitanje na koji način Crna Gora može da odgovori izazovima u vezi zatvaranja Poglavlja 17, Drvljević je odgovorio da se završna mjerila odnose na dalje usklađivanje sa evropskim kriterijumima u toj oblasti.

„Ona su veoma zahtjevna što će, očekujem, dovesti do toga da ovo poglavlje zatvorimo među posljednjim, ali će sa druge strane ostaviti dovoljno vremena da kvalitetno odgovorimo svim obavezama i pripremimo se za buduće članstvo“, kazao je Drljević.

Kada je u pitanju monetarna politika, on je podsjetio da se usvajanjem izmjena i dopuna zakona o CBCG i o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom u potpunosti primijenio princip nezavisnost te institucije.

„Takođe, usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o CBCG i nove Odluke o bližim uslovima za davanje kredita bankama u slučaju potreba za likvidnošću, u potpunosti smo sproveli princip zabrane monetarnog finansiranja javnog sektora“, saopštio je Drljević.

Crna Gora će, kako je kazao, u narednom periodu nastaviti s usklađivanjem pravnog okvira s ciljem potpune primjene principa zabrane privilegovanog pristupa javnog sektora finansijskim institucijama i potpune integracije CBCG u Evropski sistem centralnih banaka.

„U tom smislu, ono što nas očekuje je donošenje dva važna zakona i to o zaštiti depozita i o osiguranju, kao i izmjena Ustava“, naveo je Drljević.

On je ocijenio da je tokom prethodnog perioda u Poglavlju 17 ostvaren dobar napredak, što je evidentirano i u ovogodišnjem izvještaju EK za Crnu Goru.

Drljević je podsjetio da je, s ciljem ispunjavanja mjerila za otvaranje tog poglavlja, u martu prošle godine donijet Akcioni plan za usaglašavanje s pravnom tekovinom u oblasti ekonomske i monetarne politike.

Tim dokumentom su definisani ciljevi i rokovi za potpuno usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnom tekovinom EU, kao i mjere za dalje jačanje administrativnih kapaciteta.

„Za nas je posebno važno što realizacija tog akcionog plana ide dobrom dinamikom, za šta smo dobili pohvale od EK“, saopštio je Drljević.

On je podsjetio da je Vlada, s ciljem povećanja odgovornosti i obezbjeđivanja zdravog finansijskog upravljanja, u decembru 2015. usvojila Program reformi upravljanja javnim finansijama za period od 2016. do 2020. godine, koji propisuje ključne reformske planove Crne Gore u toj oblasti.

„U pravcu daljeg unaprijeđenja te oblasti, Vlada je usvojila i Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period od ove do 2021. gorine, kao i Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom za period do 2020. godine“, precizirao je Drljević.

On je zaključio i da je Vlada u januaru ove godine usvojila Program ekonomskih reformi (PER) za period do 2020. godine, koji je strukturiran prema zahtjevima i metodologiji EK i predstavlja najvažniji dokument Crne Gore u ekonomskom dijalogu s EK i zemljama članicama EU.

Tekst je napisan uz finansijsku podršku Evropske unije kroz realizaciju projekta “Dealing with ethics and fake news” pod oznakom IPA2018/397-252. Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije MINA i ne mora nužno odražavati stavove EU. Tekst se može preuzimati uz obavezno navođenje izvora.

Izvor: Agencija Mina-business

Saopštenja

Francusko predsjedavanje EU prilika da Crna Gora afirmiše svoj evropski put i unaprijedi rezultate

0
„Francusko predsjedavanje Savjetom EU je odlična prilika da Crna Gora afirmiše svoj evropski put i unaprijedi rezultate u procesu evropske integracije, naročito u vladavini...

Crna Gora iz EU fondova dobila oko 500 miliona eura

0
Crna Gora je, od početka pregovora sa Evropskom unijom, iz evropskih fondova povukla oko 500 miliona eura, kazala je u emisiji “Takulin” Gradske TV...

Evropska komisija -strateški partner i saveznik Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji

0
„Apsolutni prioritet u pristupnim aktivnostima ostaju ispunjenje preostalih privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 i realizacija Akcionog plana za adresiranje ključnih preporuka EK. U...

POZIV NA ONLINE KONSULTACIJE POVODOM IZRADE PPCG 2022-2023

0
Kancelarija za evropske integracije organizuje u ponedjeljak, 24. januara 2022. godine, s početkom u 10:00 sati, online konsultacije povodom izrade Nacrta programa pristupanja Crne Gore...

Osamnaesti broj biltena Kancelarije za evropske integracije

0
Osamnaesti broj Biltena Kancelarije za evropske integracije predstaviće najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom četvrtogkvartala 2021. Bilten možete preuzeti ovdje. SEKTOR ZA INFORMISANJE...