Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju Pristup evropskom tržištu prilika za građane i izazov za države

Pristup evropskom tržištu prilika za građane i izazov za države

Pristup evropskom tržištu rada velika je šansa da crnogorski građani iskoriste pogodnosti koje ta zajednica pruža, ali ta oblast sa sobom nosi i određene izazove, na koje je moguće odgovoriti intenzivnijim ekonomskim razvojem zemlje, zaključeno je na okruglom stolu „Sloboda kretanja radnika – Temeljna vrijednost EU“.

Okrugli sto je organizovao Generalni sekretarijat Vlade, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Unijom slobodnih sindikata Crne Gore, u okviru projekta “EU4ME” koji finansira EU, a sprovodi UNDP.

 Okrugli sto4

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić istakao je da je pristup evropskom tržištu rada od 500 miliona građana velika šansa da crnogorski građani iskoriste sve uslove koje pruža ova zajednica za unapređenje kvaliteta života. U tom pravcu je, kako je rekao, potrebno raditi na jačanju konkurentnosti domaćih radnika kako bi mogli ravnopravno učestvovati na tržištu rada EU, naročito kada je riječ o znanju, vještinama i kompetencijama.

„Međutim, to je i veliki izazov za društvo jer veoma utiče na naše tržište rada, kao uostalom i na cijeli ekonomski prostor EU. Stvoriti ravnopravne uslove za slobodno kretanje radadnika, s jedne strane, i povoljan poslovni ambijent na tržištu rada koji će doprinijeti ostvarivanju pune zaposlenosti uz adekvatnu socijalnu politiku, sa druge strane, je veliki izazov za naše društvo. To je usko vezano sa potrebom da se ostvari dinamičan i inkluzivan rast i razvoj u cilju unapređenja kvaliteta života naših građana. Vlada na tom planu dosta radi i ima dosta rezultata“, poručio je Purišić.

Okrugli sto1

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori, Aivo Orav, smatra da bi vlasti trebalo paralelno da ulažu napore kako bi podstakle radnike da ostanu u matičnim zemljama, a talentovane profesionalce da se vrate, imajući u vidu veliki broj iseljenika u svim zemljama regiona.

„Obzirom na buduće članstvo u EU, konkurencija za održavanje i privlačenje kvalifikovane radne snage u Crnoj Gori će biti još jača, tako da očigledno nema vremena za gubljenje. U tom smislu, prednost treba dati jačanju povjerenja građana u državne institucije, posebno u vladavinu prava, poboljšanje kvaliteta zdravstvenog sistema, poslovnog okruženja, rješavanje problema neusklađenosti vještina, nejednakosti, nezaposlenosti i pitanja poput kvaliteta vazduha“, rekao je ambasador Orav.

Glavni pregovarač Aleksandar Drljević je istakao da je EU utemeljena na principima otvorenog društva, a da su države članice svjesne značaja svojih međusobnih veza i da koriste EU da sarađuju kako bi dostigle veće zajedničko dobro. Sloboda kretanja radnika je, dodao je, jedan od najvažnijih modaliteta saradnje država članica.

„Imajući u vidu da Crna Gora zaista predstavlja primjer dobre i uspješne politike proširenja, kao i da je sam proces proširenja jedan od najvažnijih strateških ciljeva Zapadnog Balkana, uprkos izazovnom trenutku u kom se EU nalazi, Crna Gora ostaje strpljiva i odlučna na svom evropskom putu. Uvažavajući činjenicu da je Crna Gora dokazala da je posvećena ispunjavanju obaveza iz evropske agende u oblasti slobode kretanja radnika, nesumnjivo je da pregovarački proces Crnoj Gori pruža priliku za unapređenje života i poslovnog prostora njenih građana i radnika“, naveo je glavni pregovarač.

Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Vukica Jelić, istakla je da politika proširenja EU prepoznaje početne rizike za tržište od ulaska velikog broja radnika, a isto tako postoji i rizik za same zemlje koje pristupaju EU, gdje se najčešće govori o „odlivu mozgova“.

„Ključni i suštinski odgovor na ovakve izazove je ekonomski razvoj zemlje i povećanje konkurentnosti privrede, otvaranje novih radnih mjesta i kreiranje drštva znanja. Za ostanak maldih ljudi i privlačenje onih koji su otiši da se vrate potrebno je stvaranje kvalitetnijih uslova za život, zapošljavanje, inkluzija, jednake šanse za sve. Naša zemlja prepoznaje problem i aktivno radi na stvaranju uslova da omogući mladim ljudima da žive, rade i stvaraju u svojoj zemlji“, kazala je Jelić.

49177354897 e9f6de725e c

Načelnica Odsjeka za EURES i međunarodno posredovanje u Zavodu za zapošljavanje, Gordana Vukčević, pojasnila je da je Evropska mreža institucija za zapošljavanje (EURES) osnovana u cilju promovisanja i ostvarivanja slobode kretanja radnika. Putem ove mreže, dodala je, svi stanovnici evropskog ekonomskog prostora imaju priliku da se informišu o slobodnim radnim mjestima u EU, ali i da dobiju usluge posredovanja i savjetovanja, kako da ostvare svoja prava prilikom odlaska u zemlju članicu.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Srđa Keković, ocijenio je da je otvaranje evropskog tržišta rada izazov za Crnu Goru i da se već sad suočavamo sa velikim izazovom odliva stanovništva u druge zemlje, kao i zbog činjenice da, prema istraživanjima, veliki broj mladih ljudi razmišlja o odlasku. On smatra da su potrebni konkretni koraci u pravcu zaustavljanja negativnih trendova u ovoj oblasti i u tom pravcu će USSCG, kako je najavio, partnerima predložiti zaključke sa okruglog stola i uputiti ih na usvajanje.

Prema riječima autora publikacije „Iseljavanje iz Republike Hrvatske nakon ulaska u Evropsku uniju“, Draga Župarića Iljića, potrebno je razmišljati o tome kako osigurati radnu snagu, ocjenjujući da se to ne može očekivati bez poboljšanja ekonomskih parametara. On je saopštio da istraživanja koja je radio 2016. godine u Hrvatskoj, pokazuju da ljudi odlaze iz ekonomskih razloga, ali i političkih i društvenih, smatrajući da će njihovoj djeci biti bolje negdje drugo.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Okrugli sto „Sloboda kretanja radnika – Temeljna vrijednost EU“ – MRSS Kemal Purišić – obraćanje

Okrugli sto „Sloboda kretanja radnika – Temeljna vrijednost EU“ – Ambasador Aivo Orav – obraćanje

Okrugli sto „Sloboda kretanja radnika – Temeljna vrijednost EU“ – kadrovi

 

 

Saopštenja

Kordić u Briselu: Strateška vanjskopolitička orijentacija Crne Gore jasna

0
„Strateška vanjskopolitička orijentacija Crne Gore jasna i zasnovana na punoj usklađenosti sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU“, kazala je glavna pregovaračica, Zorka Kordić. Ona je...

Iskoristiti podršku država članica za ubrzanje procesa pristupanja

0
“Crna Gora konkretnim rezultatima pokazuje da je njeno mjesto u EU. U narednom periodu je važno intenzivirati reformske procese u državi i iskoristiti podršku...

Sprovođenje evropske agende je goruće pitanje crnogorskog društva

0
„Proces proširenja se mora osnažiti, kako u državama Zapadnog Balkana, tako i unutar same EU, na način da postane opipljiviji za građane i poslovnu...

U centru svih predloga politika građani i kreiranje usluga koje će im efikasno koristiti

0
Reforma javne uprave značajna je za evropsku perspektivu, profesionalna, racionalna i odgovorna javna uprave obezbijediće i visok kvalitet usluga građanima, koji su u centru...

Regionalnom saradnjom do kvalitetnijih projekata i dostizanja razvojnih ciljeva

0
Saradnja država Zapadnog Balkana u oblasti koordinacije fondova EU je od suštinskog značaja za efikasno korišćenje dostupnih sredstava u cilju jačanja reformi i socio-ekonomskog...