Naslovnica Instrument pretpristupne podrške IPA II Programi regionalne i teritorijalne saradnje

Programi regionalne i teritorijalne saradnje

Programi prekogranične saradnje u okviru Ipe II se sprovode u okviru politike proširenja Evropske unije, te proizilaze i nastavljaju se na prethodni program sproveden u finansijskoj perspektivi 2007-2013. Prekogranična saradnja ima za cilj promovisanje dobrosusjedskih odnosa i socio-ekonomski razvoj kroz zajedničke lokalne i regionalne inicijative.

U okviru finansijske perspektive 2014-2020, Crna Gora će učestvovati u devet prekograničnih i transnacionalnih programa:

 • četiri bilateralna programa (Bosna i Hercegovina-Crna Gora, Crna Gora-Albanija, Crna Gora-Kosovo i Srbija-Crna Gora);
 • dva trilateralna programa (Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora i Italija-Albanija-Crna Gora);
 • tri transnacionalna programa (Jadransko-jonski, Dunavski i Mediteranski program).

Interreg V-B Jadransko-jonski program (ADRION)

Opšte informacije

Interreg V-B Jadransko-jonski program (ADRION) djeluje kao pokretač politika i inovator upravljanja, kroz podsticanje evropske integracije između partnerskih država, efikasniju upotrebu bogatih prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa priobalnih područja Jadranskog i Jonskog mora i unapređenje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u programskom području.

Programsko područje

ADRION obuhvata, u cijelini ili djelimično, 8 zemalja od kojih su 4 članice EU (Italija, Slovenija, Hrvatska i Grčka), 3 su kandidati za ulazak u EU (Albanija, Crna Gora i Srbija), dok jedna zemlja važi za potencijalnog kandidatata (Bosna i Hercegovina).

Programski prioriteti

Ciljevi programa su predstavljeni kroz četiri prioritetne ose i tehničku podršku strukturama koje upravljaju programom:

 •  Inovativan i pametan region
 •  Održiv region
 • Povezan region
 • Podrška upravljanju EU Strategiji za Jadransko-jonski region (EUSAIR)
 • Tehnička podrška

Finansijska sredstva

Ukupan budžet ovog programa u periodu 2014-2020. iznosi 118 miliona EUR, i to:

 • 83.5 miliona EUR iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF),
 • 15.7miliona EUR iz budžeta Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II),
 • 18.8 miliona EUR kao iznos nacionalnog kofinansiranja.

Više informacija o navedenom programu može se naći na web sajtu programa http://www.adrioninterreg.eu/

Kontakt:

Miloš Marković
Nacionalna kontaktna osoba
E-pošta: milos.markovic@mep.gov.me

Dunavski transnacionalni program (DTP)

programsko podrucje danube
Opšte informacije

Dunavski transnacionalni program (DTP) je finansijski instrument specifičnog opsega koji podržava objedinjavanje politika u odabranim poljima na području Dunavskog regiona. U cilju postizanja većeg stepena teritorijalne integracije u veoma heterogenom Dunavskom regionu, DTP djeluje kao pogonski motor politike u kojima se očekuje da transnacionalna saradnja dovede do dobrih rezultata. Takođe, Program nastoji da ostvari komplementarnost sa Strategijom Evropske unije za Dunavski region (EUSDR), čije se područje poklapa sa teritorijom obuhvaćenom Programom.

Programsko područje

Područje Dunavskog transnacionalnog programa obuhvata 9 država članica EU (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Njemačka – pokrajine Baden Virtemberg i Bavarska, Mađarska, Rumunija, Slovačka i Slovenija), 3 države korisnice Instrumenta pretpristupne podrške – IPA (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija) i 2 države iz korisnice Instrumenta evropskog susjedstva – ENI (Moldavija i Ukrajina). Geografski, područje obuhvata Dunavski riječni sliv i planinska područja (kao što su Karpati, Balkanske planine i djelovi Alpa). Ovo područje čini petinu teritorije EU, sa oko 114 miliona stanovnika.

Programski prioriteti

Ciljevi programa su predstavljeni kroz četiri prioritetne ose i tehničku podršku strukturama koje upravljaju programom:

 • Inovativan i društveno odgovoran Dunavski region
 • Ekološko i kulturno odgovoran Dunavski region
 • Bolje povezan i energetski odgovoran Dunavski region
 • Dobro upravljanje Dunavskim regionom
 • Tehnička podrška

Finansijska sredstva

Ukupna vrijednost programskog budžeta iznosi 274,5 miliona eura i sastoji se od doprinosa Evropske unije (232 miliona eura) i nacionalnog kofinansiranja (42,6 miliona eura).

Doprinos Evropske unije obuhvata sredstva iz tri različita fonda:

 • Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF): 202 miliona eura
 • Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA II): 19,8 miliona eura
 • Evropski susjedski instrument (ESI): 10 miliona eura

Više informacija o navedenom programu može se naći na web sajtu programa http://www.interreg-danube.eu/

Kontakt:

Miloš Marković
Nacionalna kontaktna osoba
E-pošta: milos.markovic@mep.gov.me

Interreg Mediteranski program transnacionalne saradnje (MED)

Opšte informacije

Interreg Mediteranski program transnacionalne saradnje (MED) podržava razmjenu iskustava, znanja i unapređenje javnih politika između nacionalnih, regionalnih i lokalnih organa i drugih teritorijalnih aktera prihvatljivih regiona područja obuhvaćenog programom. Opšti cilj programa MED je promocija održivog rasta na mediteranskom području kroz podsticanje inovativnih koncepata i praksi, razumno korišćenje resursa i podršku društvenoj integraciji kroz integrisani i pristup zasnovan na teritorijalnoj saradnji.

Programsko područje

Program obuhvata 57 regiona iz 10 zemalja Evropske unije (Portugal, Španija, Francuska, Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Kipar, Malta i Ujedinjeno Kraljevstvo – jedan region ekonomskog programiranja Gibraltar) i tri zemlje kandidata/potencijalna kandidata za članstvo u EU (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora).

Programski prioriteti

Ciljevi programa su predstavljeni kroz četiri prioritetne ose programa i tehničku podršku strukturama koje upravljaju programom:

 • Promovisanje mediteranskih kapaciteta za inovacije u cilju razvoja pametnog i održivog rasta
 • Podsticanje niskokarbonskih strategija i energetske efikasnosti na specifičnim MED teritorijama: gradovi, ostrva i ruralna područja
 • Zaštita i promocija mediteranskih prirodnih i kulturnih resursa
 • Unaprijeđenje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja
 • Tehnička podrška

Finansijska sredstva

Program obuhvata sredstva iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Ukupna vrijednost Programa za period od sedam godina iznosi 275,9 miliona eura, dok će maksimalni doprinos Unije u okviru ovog Programa iznositi 233,6 miliona eura. Iznos sredstava namijenjenih zemljama korisnicama Ipe je procijenjen na 11 miliona eura, uključujući nacionalno kofinansiranje.

Više informacija o navedenom programu može se naći na web sajtu programa https://interreg-med.eu/

Kontakt:

Borka Lješković
Nacionalna kontaktna osoba
E-pošta: borka.ljeskovic@mep.gov.me

Interreg Ipa program prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru 2014 – 2020

programsko podrucje cg bih cro

Opšte informacije

Interreg IPA program prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru jedan je od instrumenata sprovođenja kohezijske politike Evropske unije, kao i ostvarivanja ciljeva strategije Evropa 2020 i Jugoistočna Evropa 2020.

Realizacijom zajedničkih aktivnosti i projekata od strane zemalja učesnica navedenog programa (Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora) ovaj trilateralni program doprinosi jačanju društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja programskog područja zemalja učesnica.

Program je namijenjen isključivo institucijama i organizacijama neprofitnog karaktera.

Programsko područje

Programska teritorija obuhvata 10 opština na teritoriji Crne Gore (Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva, Bar, Ulcinj, Cetinje, Danilovgrad, Podgorica i Nikšić), 12 županija u Hrvatskoji 109 opština u Bosni i Hercegovini s Brčko distriktom..

Programski prioriteti

Podrška nacionalnim i lokalnim institucijama, kao i neprofitnim organizacijama obezbijeđena je u okviru četiri programska prioriteta i tehničku podršku strukturama koje upravljaju programom:

 • Unapređenje kvaliteta usluga u sektorima zdravstva i socijalne pomoći
 • Zaštita životne sredine i biodiverziteta, unapređenje prevencije rizika i promovisanje održive energije i energetske efikasnosti
 • Doprinos razvoju turizma i zaštiti kulturnog i prirodnog nasljeđa
 • Unapređenje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja
 • Tehnička podrška

Finansijska sredstva

Program obuhvata sredstva iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), i za sedmogodišnji period ukupan opredijeljeni budžet iznosi 67.241.552 eura (uključujući i nacionalno kofinansiranje). Ukupan iznos bespovratnih sredstava EU na raspolaganju korisnicima u ovom programu je 57.155.316 eura.

Više informacija o navedenom programu može se naći na web sajtu programa http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

Kontakt:

Dragan Đurišić
Projektni menadžer
Filijala Zajedničkog sekretarijata u Crnoj Gori
E-pošta: durisic@interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

Interreg-IPA program prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru za period 2014-2020

programsko podrucje it al mne
Opšte informacije

Interreg-IPA program prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru za period 2014-2020 (Program) je jedan od instrumenata sprovođenja kohezijske politike Evropske unije, kao i ostvarivanja ciljeva strategije Evropa 2020 i Jugoistočna Evropa 2020. Ciljevi Programa se ostvaruju kroz pružanje podrške unapređenju dobrosusjedskih odnosa sprovođenjem lokalnih i regionalnih inicijativa, pripremu budućih država članica EU za sprovođenje teritorijalne saradnje u okviru strukturnih fondova, kao i podsticanje ekonomskog i socijalnog razvoja u pograničnim područjima.

Programsko područje

Programska teritorija obuhvata cjelokupnu teritoriju Crne Gore i Albanije i dvije italijanske regije Pulju i Molize.

Programski prioriteti

Podrška nacionalnim i lokalnim institucijama, kao i neprofitnim organizacijama, biće obezbijeđena u okviru četiri programska prioriteta i tehničku podršku strukturama koje upravljaju Programom:

 • Jačanje prekogranične saradnje i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća
 • Pametno upravljanje prirodnim i kulturnim nasljeđem u cilju unapređenja prekograničnog održivog turizma i teritorijalne privlačnosti
 • Zaštita životne sredine, upravljanje rizicima i smanjenje nivoa ugljen-dioksida
 •  Unapređenje prekograničnog i održivog saobraćaja i usluga, kao i unapređenje infrastrukture
 •  Tehnička podrška

Finansijska sredstva

Program obuhvata sredstva iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Za sedmogodišnji period budžet iznosi 92,7 miliona eura, od čega je ukupan iznos bespovratnih sredstava EU na raspolaganju korisnicima u ovom programu 78,8 miliona eura.

Više informacija o navedenom programu može se naći na web sajtu programa https://www.italy-albania-montenegro.eu

Kontakt:

Dunja Nelević
Nacionalna kontakt osoba
e-mail: dunja.nelevic@mep.gov.me

Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014 – 2020

Opšte informacije

Program prekogranične saradnje između Crne Gore i Albanije za period 2014-2020 predstavlja strategiju prekogranične saradnje za pogranično područje i utvrđuje prihvatljiva geografska područja, kontekst prihvatljivog područja, tematske prioritete programa i indikativna budžetska izdvajanja za period od 7 godina.

Program je isključivo namijenjen institucijama i organizacijama neprofitnog karaktera.

Programsko područje
Programsko područje prekograničnog programa Crna Gora – Albanija obuhvata teritoriju površine 11.970 km2 sa ukupnom populacijom od oko 749.257 stanovnika.

U Crnoj Gori programsko područje obuhvata teritoriju 12 opština koje se prostiru na tri geografska regiona: Andrijevica, Berane, Petnjica, Plav, Gusinje, Rožaje, Podgorica, Cetinje, Danilovgrad, Budva, Bar i Ulcinj.

Programsko područje u Albaniji sastoji se iz tri administrativne jedinice, regiona Lješ i Skadar i oblasti Tropoja koji obuhvataju sljedeće opštine: Skadar, Lješ, Tropoja, Velika Malesija, Fuš Arez, Puke, Mirdita, Kurbin, Vau i Dejes.

Programski prioriteti
Opšti cilj Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020 je promovisanje/jačanje dobrosusjedskih odnosa i socioekonomskog razvoja pograničnih regija, kroz valorizaciju njihovog turističkog potencijala, ekološki održiv i društveno inkluzivni ekonomski razvoj, uvažavajući njihovo zajedničko kulturno i prirodno nasljeđe.

Tematski prioriteti Programa su:

1. Promocija turizma i kulturnog i prirodnog nasljeđa

2. Zaštita životne sredine, podsticanje prilagođavanja klimatskim promjenama i njihovog smanjenja, sprečavanje i upravljanje rizicima

3. Podsticanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije s obje strane granice

4. Tehnička podrška

Finansijska sredstva
Opredijeljena finansijska sredstva Programa za sedmogodišnji period iznose 11,9 miliona eura, odnosno 13,79 miliona uključujući kofinansiranje.

Više informacija o navedenom Programu može se naći na web stranici: https://www.cbc-mne-alb.org/
Kontakti:
Zajednički tehnički sekretarijat Programa
Adresa: Beogradska 17, 81 000 Podgorica
Telefon: + 382 20 240 784; + 382 20 240 631;

Sanja Todorović
Šefica Zajedničkog tehničkog sekretarijata
E-mail: sanja.todorovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

 

Andi ÇEKAJ
Projektni službenik u kancelariji Antene u Skadru
Adresa: Rruga Ndoc Çoba, br 1 Skadar, Albanija
Telefon: + 355 22 80 20 80;
E-mail: andi.cekaj@jts-mne-alb-mne-kos.org

IV Program prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo 2014 2020
Opšte informacije
Program prekogranične saradnje između Crne Gore i Kosova za period 2014-2020 odobren je Implementacionom odlukom Komisije C(2014) 9307 od 11. decembra 2014.
Usvojeni Program za period 2014-2020 predstavlja strategiju prekogranične saradnje za pogranično područje i utvrđuje, imeđu ostalih stvari, popis prihvatljivih geografskih područja, kontekst prihvatljivog područja, tematske prioritete programa i indikativna budžetska izdvajanja za period od 7 godina.
Program je namijenjen isključivo institucijama i organizacijama neprofitnog karaktera.

Programsko područje
Programsko područje za program prekogranične saradnje Crna Gora–Kosovo 2014-2020
pokriva teritoriju od 8.725km2 s ukupnom populacijom od oko 706.823 stanovnika.

U Crnoj Gori programsko područje pokriva 6.400km2 a sastoji se od 12 opština ili ukupno 624 naselja uključujući glavni grad i 11 gradova. U ovom programskom području su predstavljene crnogorske opštine: Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Glavni grad Podgorica, Rožaje i Ulcinj.

Na Kosovu programsko područje pokriva 2.325km2 i uključuje zapadni ekonomski
region, koji se sastoji od sljedećih opština: Peć, Istok, Klina, Junik, Dečani i Đakovica.

Programski prioriteti
Opšti cilj Programa prekogranične saradnje Crna Gora Kosovo 2014-2020 je poboljšanje standarda i kvaliteta života ljudi u programskom području kroz ekološki održiv i socijalno sveobuhvatan ekonomski razvoj regiona, uz poštovanje njenog zajedničkog kulturnog i prirodnog nasljeđa, koji se ostvaruje kroz sljedeće tematske prioritete:

1. Promovisanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije s obje strane granice

2. Zaštita životne sredine, podsticanje prilagođavanja klimatskim promjenama i njihovog smanjenja, prevencija i upravljanje rizicima

3. Promocija turizma i kulturnog i prirodnog nasljeđa

4. Tehnička podrška

Finansijska sredstva
Opredijeljena finansijska sredstva Programa za sedmogodišnji period iznose 8,4 miliona eura, odnosno 9,7 miliona uključujući kofinansiranje.

Više informacija o navedenom programu može se naći na sljedećem linku: http://cbc-mne-kos.org/

Kontakti:

Zajednički tehnički sekretarijat Programa:
Adresa: Beogradska 17, 81 000 Podgorica
Telefon: + 382 20 240 784; + 382 20 240 631;

Sanja Todorović
Šefica Zajedničkog tehničkog sekretarijataE-pošta: sanja.todorovic@jts-mne-alb-mne-kos.org

 

Gazmir RACI
Projektni službenik u kancelariji Antene u Prištini
E-pošta: gazmir.raci@jts-mne-alb-mne-kos.org

VIProgram prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora
2014-2020 (IPA II)

 

Opšte informacije

Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 je program teritorijalne saradnje koji je razvijen i sprovodi se u okviru politike proširenja Evropske unije. Proizlazi iz i nastavlja se na prethodnu programsku fazu, implementiranu u finansijskom periodu 2007 – 2013.

Programsko područje

Ovo područje obuhvata ukupno 30.367,33 km². Sastoji se od 14 opština u Crnoj Gori, dok programsko područje u Bosni i Hercegovini čini 56 opština:

 

 

 

Opšti cilj ovog programa je promovisanje i podrška održivom razvoju pograničnog područja između Crne Gore i Bosne i Hercegovine kroz sprovođenje zajedničkih projekata, utemeljenih na efikasnom korištenju različitih pogodnosti i karakteristika programskog područja.

Programski prioriteti

Ovaj cilj preveden je u sljedeće tematske prioritete:

1. Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalnog i kulturnog uključivanja preko granice
2. Zaštita životne sredine, ublažavanje posljedica i promovisanje adaptacije na klimatske promjene, zatim prevencija i menadžment rizika
3. Podsticanje turizma, kulturne i prirodne baštine
Program doprinosi postizanju ciljeva Strategije 2020 Jugoistočne Europe (SEE 2020) i Strategije Evropa 2020 za pametni, održivi, inkluzivni i integrisani rast, i postizanje ekonomske, društvene i teritorijalne kohezije.

Finansijska sredstva

Ukupna sredstva iz fonda IPA II za ovaj program iznose 8,4 miliona eura, od čega će najmanje 7,56 miliona biti raspoređeno na projekte, odnosno aktivnosti prekogranične saradnje.

Više detalja o Programu možete pročitati preko sljedećeg linka: CBC BiH-MNE.
Kontakt:
Zajednički tehnički sekretarijat Programa
Grbavička 4/4,
71000 Sarajevo
Telefoni:
+387 33 788 780
+387 33 788 781
+387 33 788 782
E-mail: infoJTS@cbc.bih-mne.org

VII Ipa program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora
2014 – 2020

Opšte informacije
Program prekogranične saradnje između Republike Srbije i Crne Gore se sprovodi u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II). Opšti cilj Programa je doprinos ekonomskom, društvenom i teritorijalnom razvoju programskog područja podsticanjem integracije, zajedničkog razvoja i korišćenja potencijala i mogućnosti kako bi se područje učinilo atraktivnim za život.
Programsko područje
Programsko područje obuhvata 14 opština na teritoriji Crne Gore (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik, Žabljak) i 3 okruga u Republici Srbiji, Zlatiborski, Moravički i Raški koji obuhvataju dva grada i osam opština (Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Ivanjica, Kraljevo, Novi Pazar, Raška, Tutin, Vrnjačka Banja).
Programski prioriteti
Program je fokusiran na podsticanje zapošljavanja i socijalne inkluzije, razvoj turističkih potencijala i zaštitu životne sredine, što će se rješavati kroz sljedeća tri tematska prioriteta:
1. Podsticanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije s obje strane granice
2. Zaštita životne sredine, podsticanje prilagođavanja klimatskim promjenama i njihovog smanjenja, prevencija i upravljanje rizicima
3. Promocija turizma i kulturnog i prirodnog nasljeđa.
Finansijska sredstva
Program je finansiran sredstvima iz IPA II namijenjenog za pružanju podrške zemljama kandidatima, kao i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU, a iznos EU sredstava opredijeljen budžetom za sedmogodišnji period iznosi 8,4 miliona eura, što sa obaveznim nacionalnim kofinansiranjem čini 9,73 miliona eura.
Više informacija o Programu može se naći na sljedećem linku: http://www.cbcsrb-mne.org/mn/

Kontakti:
Emil Kočan
Projektni službenik u Anteni Zajedničkog tehničkog sekretarijata u Bijelom Polju
E-pošta: emil.kocan@mep.gov.me

 

 

 

 

 

Konačne verzije Operativnih programskih dokumenata za programe sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom su usvojene od strane EK 10. decembra 2014, dok je konačna verzija Operativnog programskog dokumenta za program sa Kosovom usvojena od strane EK 11. decembra 2014. Kada su u pitanju transnacionalni programi, Mediteranski program je usvojen 4. juna 2015, Dunavski program 20. avgusta 2015, Jadransko-jonski program 20. oktobra 2015. Programski dokument za trilateralni program Italija-Albanija-Crna Gora je usvojen od strane Evropske komisije 16. decembra 2015, dok je trilateralni program Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Crna Gora Evropska komisija usvojila 24. novembra 2015.

Operativni dokument za bilateralni program Crna Gora-Albanija 2014-2020

Operativni dokument za bilateralni program Crna Gora-Kosovo 2014-2020

Operativni dokument za bilateralni program Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020

Operativni dokument za bilateralni program Srbija-Crna Gora 2014-2020

Operativni dokument za trilateralni program Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020

Operativni dokument za trilateralni program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora

Operativni dokument za transnacionalni Mediteranski program 2014-2020

Operativni dokument za transnacionalni Jadransko-jonski program 2014-2020

Operativni dokument za transnacionalni Dunavski program 2014-2020

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje IPA II 2014-2020

Potpisani finansijski sporazum Crna Gora – Albanija 2014.

Potpisani finansijski sporazum Crna Gora – Albanija 2015.

Potpisani finansijski sporazum Crna Gora – Kosovo 2014.

Potpisani finansijski sporazum Crna Gora – Kosovo 2015.

Potpisani finansijski sporazum Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.

Saopštenja

Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji Crne Gore

0
Dvadesetsedmi broj Biltena o evropskoj integraciji predstavlja najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom prvog kvartala 2024. godine. Bilten možete preuzeti ovdje.

Intervju ministarke Gorčević za portal Gradski.me

0
Ključno je da shvatimo da je potrebno da prevaziđemo razlike i udružimo snage kako bi uspješno priveli kraju usvajanje zakona koji su dio mjerila...

Zenović: Očekujemo pozitivne izvještaje za poglavlja 23 i 24

0
U poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava tri segmenta iz tri privremena mjerila najvjerovatnije neće biti realizovana do juna, ali to neće biti...

Produžen konkurs za najbolje novinarske priče o evropskoj integraciji Crne Gore

0
U oviru obilježavanja Mjeseca Evrope, Ministarstvo evropskih poslova produžava svoj tradicionalni konkurs za najbolje priče o evropskoj integraciji Crne Gore, uz finansijsku podršku Evropske...

Crna Gora u evropskoj kampanji o zdravlju bilja #PlantHealth4Life

0
#PlantHealth4Life je višegodišnja multinacionalna kampanja osmišljena na zahtjev Evropske komisije koja je zasnovana na dubinskoj analizi percepcija i ponašanja vezanih za zdravlje biljaka širom...