Radna grupa 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga