Naslovnica Info Intervjui Radović: Ulaskom u EU porezi se uglavnom neće mijenjati, ali će cigarete...

Radović: Ulaskom u EU porezi se uglavnom neće mijenjati, ali će cigarete biti skuplje

Ulaskom u EU Crna Gora uglavnom neće morati da mijenja poreske stope ali hoće akcizu na cigarete. Moraće da uvede akcizu na prirodni plin, ugalj, koks, zemni gas i električnu energiju kazao je u intervjuu Pobjedi Novo Radović, rukovodilac Poglavlja 16 -oporezivanje.

“Poreske stope koje se primjenjuju u Crnoj Gori su uglavnom usklađene sa propisima EU i uglavnom će se mijenjati stope kod akciza na cigarete, kao i kod određenih proizvoda koji će biti obuhvaćeni obavezom za plaćanje akcize”, kaže Radović.

POBJEDA: Znači 11 to da će stopa PDV-a u Crnoj Gori ulaskom u EU moći da ostane ista. Postoji li obaveza članica za usaglašavanjem u ovom dijelu?

RADOVIĆ: Stope PDV-a koje se primjenjuju u Crnoj Gori su u skladu sa pravnom tekovinom, koja propisuje da snižena stopa može minimalno iznositi 5 odsto, a opšta stopa 15 odsto, a maksimalna stopa nije ograničena. U Crnoj Gori standardna stopa iznosi 19 odsto, a snižena stopa 7 odsto, te ne postoji obaveza za usklađivanje poreskih stopa za ovaj porez.

POBJEDA: Kolike su u ovom momentu stope PDV-a u zemljama članicama gdje je najveća i najniža?

RADOVIĆ: Opšta stopa PDVa u ovom trenutku se kreće u rasponu od 18 do 27 odsto. Najveća je u Mađarskoj a najniža u Luksemburgu (17 odsto). Prema tome, stopa PDV u Crnoj Gori od 19 odsto je blizu minimalne stope koja se primjenjuje u Evropskoj uniji.

POBJEDA: Da li stopa poreza na dobit može ostati ista ?

RADOVIĆ: Pravnom tekovinom EU nijesu predviđena ograničenja niti u pogledu minimalne, niti maksimalne poreske stope. To znači da neće postojati obaveza za promjenu poreske stope poreza na dobit u postupku usklađivanja.

POBJEDA: Ulaskom u EU koliko će Crna Gora morati da poveća akcize na duvanske i druge luksuzne proizvode… i koliko će to podoći cijene?

RADOVIĆ: Akcizno zakonodavstvo je u pogledu visine poreskih stopa u potpunosti usklađeno sa minimalnim iznosima koji su propisani direktivama EU, osim u dijelu oporezivanja cigareta gdje će se to povećanje vršiti dinamikom postepenog usklađivanja do postizanja potpune usklađenosti. Naime, Crna Gora je tokom 2014. godine, u cilju daljeg usklađivanja sa Direktivom Savjeta 2011/64/EU kojom se propisuje visina akciznih stopa na cigarete, uvojila „akcizni kalendar“ kojim je propisana dinamika povećanja visine akcize za ovaj akcizni proizvod za period od pet godina (20142019). Shodno Direktivi obavezujući minimalni iznos akcize na cigarete ne može biti manji od iznosa koji odgovara 60 odsto prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta, s tim da taj iznos ne može biti manji od 90 eura po kilogramu (prema važećem rješenju minimalni iznos akcize na cigarete iznosii 49 eura po kilogramu). Dakle, imajući u vidu regulatorni okvir EU Crna Gora zadovoljava okvire propisane direktivama kada su u pitanju minimalne stope za alkohol i alkoholna pića kao i mineralna ulja, njihove derivate i supstitute, dok će se oblast oporezivanja duvanskih proizvoda usklađivati ujednačeno i postepeno što će ulaskom u EU rezultirati povećanjem cijene duvanskih proizvoda.

POBJEDA: Kolika je razlika u akcizi na alkoholna pića i duvanske proizvode kod nas a kolika u državama EU?

RADOVIĆ: Direktivom EU propisana je minimalna akcizna stopa koja se primjenjuje na proizvodnju i uvoz alkoholnih pića od 550 eura po hektolitru čistog alkohola. Državama članicama data je mogućnost da propišu višu akciznu stopu od propisanog minimuma, pa tako npr. u Francuskoj visina akcize po hektolitru čistog alkohola iznosi 1.730 eura, dok je u Hrvatskoj propisan iznos od 700 eura.

Primjenom važećih zakonskih rješenja kod oporezivanja cigareta ističemo da na maloprodajnu cijenu cigarete po paklici koja iznosi 1,70 eura ukupno poresko opterećenje iznosi 1,25 eura od čega se na akcizu odnosi 0,98 eura a na PDV 0,27 eura, odnosno ukupno akcizno poterećenje po kilogramu iznosi 49 eura, dok minimum u EU po kilogramu iznosi 90 eura.

POBJEDA: Da li ćemo do ulaska u EU morati da uvodimo akcize na proizvode kod kojih ih sad nemamo i na koje?

RADOVIĆ: Energenti i električna energija, alkohol i alkoholna pića i duvan i duvanski proizvodi su obavezni akcizni proizvodi koje propisuje Direktiva 2008/118/EU. U procesu koji je pred nama Crna Gora će nastaviti usklađivanje sa Direktivom 2003/96/EC u pogledu proširenja obuhvata proizvoda koji podliježu obavezi plaćanja akcize i to na ostale energente prirodni plin, ugalj, koks, zemni gas i električnu energiju. Ono što posebno treba imati u vidu kada je u pitanju uvođenje novih proizvoda jeste da se obezbijedi da uslovi za ubiranje poreza budu jednaki u svim državama članicama, odnosno potrebno je jasno utvrditi kad se akcizna roba može pustiti u upotrebu i ko je obveznik plaćanja ovog poreza.

Novi softver neophodan

POBJEDA: Koji su ključni zadaci koji stoje pred našom državom u ovoj oblasti u narednom periodu?

RADOVIĆ: Na polju administrativnih kapaciteta i kompjuterizacije, postoji obaveza da se obezbijede odgovarajući tehnički kapaciteti, koji će omogućiti međusobnu razmjenu informacija i sprovođenje zahtjeva za pomoć u naplati poreza.

U vezi sa tim će biti potrebna određena ulaganja sredstava za odgovarajući softver koji će omogućiti razmjenu podataka, kao i uspostavljanje novih službi, odnosno centralne kancelarije za vezu.

Imamo dobre propise

POBJEDA: Kako EU ocjenjuje dosadašnju usklađenost Crne Gore u Poglavlju 16?

RADOVIĆ: Kada je u pitanju poglavlje 16 oporezivanje usklađenost se ocjenjuje u pogledu zakonodavstva, uslova za uspostavljanje administrativne saradnje i kompjuterizacije. Ocjena usklađenosti je od strane EU izvršena nakon bilateralnog skrininga, te je u Izvještaju o usklađenosti ocijenjeno da je zakonodavni okvir u velikoj mjeri usklađen, odnosno da prati pravnu tekovinu Evropske unije.

Kada je u pitanju administrativna saradnja tu se propisi EU bitno razlikuju od propisa trećih zemalja. Prema pravnoj tekovini zemlje članice su dužne da uspostave Centralnu kancelariju za vezu u cilju pužanja međusobne pomoći kod naplate poreskih obaveza i razmjene podataka od značaja za oporezivanje. U ovom dijelu će postojati potreba za prilagođavanje nacionalnog zakonodavstva u smislu da se obezbijede zakonske obaveze da se informacije i zahtjevi za pomoć razmjenjuju u skladu sa pravnom tekovinom EU, koja predviđa razmjenu informacija i dokumenata na automatski, ili spontan način, odnonso i na zahtjev poreskog organa zemlje članice.

Predstoji usklađivanje zakona

POBJEDA: Zakoni u ovoj oblasti koliko su usklađeni sa direktivama EU?

RADOVIĆ: Zajedničkom pregovaračkom pozicijom je utvrđena dinamika usklađivanja poreskih propisa. Usklađivaće se poreski propisi koji se odnose na dobit, porez na dodatu vrijednost, akcize, porez na dohodak fizičkih lica i to zakonski propisi i podzakonska akta. Zajedničkom pregovaračkom pozicijom su utvrđene potrebe za usklađivanjem u oblasti indirektnih poreza (PDV i akcize), kao i direktnih poreza (dobit i porez na dohodak fizičkih lica). Da bi se obezbijedile i zakonske pretpostavke za uzajamnu pomoć biće potrebne i određene izmjene u propisima kojima se reguliše poreski postupak, odnosno Zakon o poreskoj administraciji.

Saopštenja

U Briselu održani Dani makroregionalnih strategija i morskih basena

0
Dani makroregionalnih strategija i morskih basena održani su 12. i 13. juna u Briselu pod sloganom „Strategije za saradnju'“, uz učešće delegacije Ministarstva evropskih...

Crna Gora ujedinjena oko zajedničkog cilja – članstva u EU

0
Crna Gora je ujedinjena oko zajedničkog cilja – članstva u Evropskoj uniji, što se pokazalo konsenzusom u Vladi, ali i gotovo jednoglasnim izglasavanjem IBAR...

Evropski izbori osigurali kontinuitet za podršku Crnoj Gori na putu prema članstvu u EU

0
Nedavno završeni evropski izbori, na osnovu čijih rezultata će biti izabrani čelnici EU institucija u sljedećem petogodišnjem mandatu, osigurali su kontinuitet Evropskog parlamenta u...

Vlada pokreće program obuka „Ready for EU“ za pripemu držanih službenika za rad u...

0
Imajući u vidu ubrzanje pregovaračkog procesa i sve izvjesnije pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, Ministarstvo evropskih poslova uz podršku Ministarstva javne uprave, Uprave za...

Crna Gora preuzela predsjedavanje programom Interreg Euro-MED

0
Na desetom sastanku Odbora za nadgledanje programa Interreg Euro-MED, koji je održan 12. juna u Valeti na Malti, Crna Gora je zvanično preuzela predsjedavanje...