Naslovnica Crna Gora i EU Mladi i EU ReLOaD Montenegro: Osnaživanje mladih i žena kroz kreativne industrije

ReLOaD Montenegro: Osnaživanje mladih i žena kroz kreativne industrije

Tokom četiri godine trajanja regionalne inicijative ReLOaD, koju finansira Evropska unija a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), nevladine organizacije i lokalne samouprave u Nikšiću, Tivtu, Kotoru, Pljevljima i Podgorici udruženo su i uspješno realizovale desetine projekata koji doprinose osnaživanju mladih, žena i drugih socijalno marginalizovanih grupa. Uspješno sprovedeni projekti nevladinih organizacija i lokalnih samouprava doprinijeli su i unaprijeđenju zajednica kroz poboljšanje uslova života, razvoj ruralnog turizma i koncepta pametnih gradova ili zaštitu životne sredine.

Budući da je ekonomsko osnaživanje ključ socijalne inkluzije, jedna od komponenata ReLOaD-a bila je usmjerena ka stvaranju inovativnih poslovnih modela za uključivanje socijalno ugroženih kategorija u Crnoj Gori -mladih i žena.

Projekat „Klik do posla“, koji je realizovala NVO Biznis centar Nikšić, kombinovao je radionice socijalnih inovacija i mentorstvo kako bi nezaposleni mladi iz Opštine Nikšić stekli nove vještine i znanja koja su im potrebna da pronađu svoje mjesto na tržištu rada.

U okviru ove ReLOaD inicijative, freelanceri iz Nikšića su dobili logističku i tehničku podršku. Stručnjaci za digitalne tehnologije podijelili su dragocjeno znanje i savjete u kreiranju online profila, pronalaženju prvih poslodavaca i umrežavanju sa drugim freelancerima. Kao rezultat, kreirana je baza podataka koja se sastoji od 75 lokalnih freelancera i 17 UpWork profila. Dodatno, 45 mladih je prošlo obuku za zapošljavanje i već se osmoro njih zaposlilo preko interneta.

Biznis centar Nikšić uspostavio je uspješnu saradnju sa Opštinom Nikšić, Zavodom za zapošljavanje i Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore, kako bi nastavili da razvijaju mrežu freelancera u njihovoj lokalnoj zajednici.

Koordinator projekta u NVO Biznis centar Nikšić Darko Žugić, kazao je da je učešće u projektu ReLOaD značajno poboljšalo njihovo znanje i iskustvo u upravljanju projektima. „Razmijenili smo iskustva i mišljenja sa svim lokalnim i nacionalnim akterima na polju samozapošljavanja. Projekat ReLOaD stvorio je dobru osnovu za transparentniju saradnju sa lokalnom upravom i omogućio nam je efikasniji pristup korisnicima. “kazao je Žugić.

Još jedna inicijativa nevladinog sektora u okviru ReLOaD programa u Crnoj Gori, iskoristila je kreativni potencijal svoje lokalne zajednice za dobrobit najugroženijih. Projekat „Žensko socijalno preduzetništvo u kulturi“, koji je sprovela NVO Kreativni centar Tivat, okupio je više od 80 žena koje su naučile kako da iskoriste svoj talenat i kreativne ideje za razvoj uspješne preduzetničke priče. Učestvovale su u radionicama crtanja, slikanja na prirodnim materijalima, tkanja, fotografije, meditacije i joge. Njihovi kreativni radovi su predstavljeni javnosti na pet izložbi organizovanih u lokalnom Kulturnom centru.

Za neke učesnice, ovaj projekat je značio mnogo više od same mogućnosti da nauče nove vještine ručnog rada. Ove radionice su okupile mnoge socijalno ugrožene žene – nezaposlene, žene sa invaliditetom, samohrane majke i žene lošeg zdravstvenog stanja. Za njih su projektne radionice predstavljale jedinstvenu priliku za razmjenu ličnih priča u prijatnom okruženju uz podršku i razumijevanje.

Iva Gopčević Čelanović, koordinatorka projekta u Kreativnom centru Tivat kazala je da su partnerstvo sa UNDP-jem i finansijska podrška EU donijeli pozitivno iskustvo koje je proširilo njihove profesionalne kapacitete i otvorilo nove mogućnosti.

„ReLOaD je važan jer pomaže nevladinim organizacijama da ojačaju svoje kapacitete, što je ključ društvenog napretka uopšte. Biti dio ReLOaD programa naučilo nas je vještinama koje su ključne za profesionalno i odgovorno upravljanje projektima “, kazala je Gopčević Čelanović.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Kao četvorogodišnja regionalna inicijativa, projekat ReLOaD se sprovodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. U toku je druga faza ovog programa koja će trajati do 2024. godine.

IZVOR: Delegacija EU u Crnoj Gori

Saopštenja

Konferencija EUSAIR: Zajednički problemi traže zajednička rješenja

0
Zemlje članice Strategije EU za jadransko-jonski region (EUSAIR) dijele isto more, rijeke, povezane su planinskim masivima zato treba da se zajedno suočavaju sa problemima...

Nova struktura za pregovore o pristupanju EU za bolju dinamiku i kvalitet reformi

0
S ciljem unapređenja dinamike i kvaliteta reformi u okviru procesa pristupanja EU, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila novu odluku o uspostavljanju strukture za...

Dvadeseti broj Biltena Ministarstva evropskih poslova

0
Dvadeseti broj Biltena o evropskoj integraciji predstaviće najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom drugog kvartala 2022. Bilten možete preuzeti ovdje. SEKTOR ZA INFORMISANJE...

Evropska integracija je mehanizam za dostizanje boljeg kvaliteta života građanki i građana

0
Bolji kvalitet života naših građanki i građana je ključni cilj ove Vlade, a proces evropske integracije i buduće članstvo u EU su najbolji mehanizam...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu radnih grupa za 33 pregovaračka poglavlja

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...