Sekretar RG

Andrijana Čanović, Kancelarija za evropske integracije

Pregovarač

Biljana Jakić, GD Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije

Šef RG

Ana Martinović, Načelnica Direkcije za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije.