Naslovnica Info Press info Sajam evropskih projekata: Brojne koristi za Crnu Goru od EU podrške

Sajam evropskih projekata: Brojne koristi za Crnu Goru od EU podrške

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom evropskih poslova, organizovala je 28. maja Sajam evropskih projekata u dvorištu Dvorca Petrovića u Podgorici. Manifestacija, upriličena kao dio proslave Mjeseca Evrope, bila je prilika da se posjetioci upoznaju sa projektima koje implementiraju institucije, opštine, kompanije, univerziteti i NVO sektor, te za razgovore sa potencijalnim partnerima o pozivima koji se očekuju u narednom periodu.

Otvarajući Sajam, predsjednica Privredne komore Crne Gore, Nina Drakić je kazala:

“Učešće 45 institucija, organizacija i kompanija na ovogodišnjem Sajmu, koji na preko 60 štandova predstavljaju više od 200 projekata koje implementiraju, potvrđuju da Crna Gora ima kapaciteta da koristeći dostupnu podršku evropskih fondova radi na sebi i ispunjava postavljene ciljeve. Nadam se da ćemo IPA III koristiti u još većem procentu, posebno uzimajući u obzir sve benefite koji se kroz nju nude, pa spremno čekamo nove pozive koji su u najavi za drugu polovinu godine”.

Privredna komora Crne Gore je 2021. godine inicirala održavanje Sajma evropskih projekata sa namjerom promocije rezultata projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije kroz različite programe dostupne Crnoj Gori. Na ovaj način se promovišu evropske vrijednosti i podstiču institucije i organizacije da se prijavljuju na otvorene pozive, unapređuju svoje kapacitete i ostavruju druge benefite koje implementacija ovih projekata nosie sa sobom.

Takođe, jedna od namjera Komore je bila, a što smo vjerujemo i ispunili organizacijom Sajma, da podigmemo na veći nivo vidljivost EU projekata i kroz to opštoj javnosti, gtrađanima i građankama Crne Gore predstavimo njihove konkretne koristi.

Ova inicijativa naišla je na podršku Kancelarije za Evropske integracije, a ove godine Ministarstva evropskih poslova, koji su i bili suorganizatori oba izdanja Sajma. Učešće Minstarke evropskih poslova na otvaranju Sajma pružilo je snažnu poruku da treba nastavi u započetom pravcu.

“Vidjevši ove štandove, uvjerena sam da smo znatno unapredili kapacitete za korišćenje evropske podrške, ali još treba da radimo na njihovom jačanju. Ovaj sajam značajno pomaže vidljivosti EU projekata među našim građankama i građanima. U tom i jeste suština procesa evropske integracije, da naše građanke i građani imaju konkretne dobrobiti. To je ostvareno kroz brojne projekte kojima je jačana vladavima prava, zaštita životne sredine, obrazovanje i zdravstvo. Dalje ćemo raditi na jačanju kapaciteta svih institucija i korisnika programa EU kako bismo ih što efikasnije sprovodili”, kazala je potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova Jovana Marović.

Učešće 45 institucija, organizacija i kompanija, kao izlagača koji su predstavili više od 200 projekata potvrdili su da su kapaciteti kojima raspolaže naša zemlje kada je u pitanju korištenje evropskih fondova unaprijeđeni, ali svakako treba i dalje raditi na njihovom podizanju na još viši nivo. Riječ je o projektima koji se tiču jačanja konkurentnosti privrede, njene internacionalizacije, jačanja vladavine prava, zaštite životne sredine, obrazovanja, digitalizacije, plave ekonomije, poljoprivrede, turizma i dr. Znanja i kompetencije, koje se stiču implementacijom ovih projekata značajno unapređuju i kapacitete naših privrednika kao tvoraca nove vrijednosti u ekonomiji. Treba reći da nam je učešće u brojnim projektima otvorilo i približiloa brojne teme koje na našim prostorima nijesu bile na dnevnom redu, a zapravo predstavljaju neminovnost dostizanja održivog društveno-ekonomskog razvoja. Posebno je važno istaći projekte kojima se zajednica i institucije približavaju mladim naraštajima, a koji podrazumijevaju značajnu finansijsku pomoć školama uz uspostavljanje veoma korisne saradnje srednjih stručnih škola i kompanija, te mobilnost učenika.

Takođe, opredijelili smo se kao inicijatori da se ova manifestacija održava u maju – Mjesecu Evrope čime se dodatno podiže vidljivost i prepoznatljivost ovog događaja. Razumijevanje Delgacije Evropske unije u Crnoj Gori koja je učešćem Ambasadorke na skupovima 2021. i 2022. godine dala podršku ideji i organizaciji od posebnog je značaja za nas kao instituciju.

Ambasadorka Oana Cristina Popa je kazala da brojni projekti prezentovani na Sajmu, koje finansira EU, dokazuju ne samo to da je Unija najveći donator Crnoj Gori, već i da se podrška koristi na pravi način. Istakla je da se pretpristupni fondovi EU koriste za mnoge važne projekte, od podrške reformi javne uprave i jačanja vladavine prava do ulaganja u zaštitu okoliša i transportnu infrastrukturu.

“Vidjela sam zajednice iz susjednih zemalja kako rastu zajedno zbog naših prekograničnih i drugih programa. Proces evropskih integracija već poboljšava živote ljudi, a priprema zemlju da postane dio Evropske unije”, kazala je ambasadorka.

Privredna komora Crne Gore i kroz ovu manifestaciju ostaje posvećena i snaženju povezivanja države, nauke i privrede, promovišući svoje učešće u brojnim Erasmus + projektima. Ipak, to nije naša jedina aktivnost usmjerena ka tom cilju, već smo organizovali i matchmaking događaje za složene programe Horizon Europe, koji je okupio 121 učesnika iz 19 država i u okviru kojeg je održano skoro 200 sastanaka.

Pred nama je naredna faza, koja obuhvata finansijsku perspektivu 2021-2027. Ponovo će biti dostupno devet programa teritorijalne saradnje i sfere podrške ostaju bez većih izmjena izuzev onih koje će pomoći boljoj iskoristivosti raspoloživih sredstava. Inovacije, digitalizacija, zaštita životne sredine i promocija i očuvenje kulturnog blaga, multimodalni sistemi u transportu, te pitanja povećanja zapošljivosti biće noseće teme i kroz dolazeću perspektivu. Svaki od ovih programa, horizontalno gledano, biće usmjeren i na jačanje i razvoj administartivnih kapaciteta zemalja IPA-e u smislu korišćenja fondova EU.

Kroz buduće članstvo naše zemlje u Evropskoj uniji, privredi će biti na raspolaganju i direktna sredstav kroz ESI fondove i Komora kao odgovorna institucija koja promišlja o vremenu koje je pred nama nastoji da unaprijedi svoja znanja, kako bi bila pouzdan oslonac svom članstvu u korištenju tih sredstava.

Događaji poput Sajma evropskih projekata prilika su da se međusobno bolje upoznamo i ujedinimo kapacitete kojima raspolažemo, zajedno kreiramo projekte kojima ćemo riješiti određene izazove i unaprijediti se u konkretnim oblastima, kao i ostavriti druge prateće koristi. Slijedeći dva uspješna izdanja ove manifestacije, pripremamo se već za Sajam 2023, uvjereni da ćemo imati i veći broj izlagača i još bolje rezultate koje ćemo zajedno predstaviti.

EUROKAZ

Autorka, Tanja Radusinović, direktorica Sektora za projekte u Privrednoj komori Crne Gore

Saopštenja

Evropski dan na Žabljaku

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević,  boraviće sa saradnicima u ponedjeljak, 26. februara 2024. godine u radnoj posjeti  Žabljaku. Posjeta je dio projekta EU4ME - Podrška...

Podrška Švedske da Crna Gora bude sljedeća članica EU

0
Crna Gora je u kratkom vremenskom periodu pokazala značajne rezultate koji mogu ubrzati njen evropski put, a Švedska će nastaviti da podržava Crnu Goru...

EUSAIR: Započeto sprovođenje tri strateška projekta

0
U Zagrebu je 21. februara održana konferencija u okviru Strategije Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR), na kojoj je ozvaničen početak sprovođenja tri strateška...

Gorčević i Miler: pred Crnom Gorom šansa da postane sljedeća članica EU

0
“Osim imenovanja u pravosuđu, svjesni smo da je neophodno završiti preostale reformske procese u oblasti pravosuđa, dodatno se posvetiti konsolidaciji rezultata u oblasti borbe...

Gorčević na Odboru za SSP: prioritet Vlade da ubrza reforme i osigura članstvo u...

0
„Apsolutni prioritet ove Vlade je da ubrza reforme i osigura članstvo Crne Gore u EU. To je naše strateško opredjeljenje zato što želimo da...