Naslovnica Info Press info SAOPŠTENJE: Aktivnosti NVO-a snaže dijalog i inkluzivni pristup u procesu evropske integracije

SAOPŠTENJE: Aktivnosti NVO-a snaže dijalog i inkluzivni pristup u procesu evropske integracije

Na temelju uspostavljene dobre saradnje s civilnim sektorom, Ministarstvo evropskih poslova je prepoznao značaj učešća NVO-a u informisanju građana o procesu pristupanja Crne Gore EU, unapređenju kapaciteta potencijalnih korisnika za korištenje EU fondova i programa Unije, izradi analiza, studija i kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja javnog mnjenja o procesu prostupanja EU, kao i daljem unapređenju javnog dijaloga sa civilnim društvom i strukovnim organizacijama, istaknuto je na konsultativnom sastanku sa zainteresovanim nevladinim organizacijama koje sprovode aktivnosti iz oblasti evropske integracije.

v89Konsultativni sastanak je organizovalo Ministarstvo evropskih poslova, uz podršku EU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama za saradnju između Vlade i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori“, povodom izrade sektorske analize za utvrđivanje prioritetnih oblasti za finansiranje djelovanja NVO-a u 2018. 

Komentari prisutnih predstavnika NVO, odnosili su se na određivanje prioritetnih oblasti i visinu finansijskih sredstava koja će biti opredijeljena za programe i projekte NVO-a. 

Generalna direktorica za informisanje i informatičku podršku u Ministarstvu evropskih poslova Nada Vojvodić  je istakla da je Ministarstvo, analizirajući aktuelno stanje i posebno, izazove i potrebe iz pregovaračkog procesa, predložilo oblasti u kojima projektne aktivnosti NVO-a mogu biti dodatna vrijednost redovnim aktivnostima Ministarstva, osnažiti dijalog i inkluzivni pristup u procesu evropske integracije kroz direktnu komunikaciju i rad s građanima, te učiniti da imamo veću efikasnost u sprovođenju strategijskih dokumenata i bolje rezultate u praksi.

Vojvodić je podsjetila da je saradnja s nevladinim organizacijama u oblasti evropske integracije započela 2004. godine, kada je potpisan prvi memorandum o saradnji sa šest NVO-a i započet zajednički rad na sprovođenju prve komunikacione strategije za informisanje javnosti o EU i pripremi Crne Gore za članstvo. Istakla je da, iako prostora za unapređenje saradnje svakako ima, možemo biti zadovoljni napravljenim pomacima. U tom smislu je posebno ukazala na značaj učešća predstavnika nevladinih organizacija u radu radnih grupa za pripremu pregovora i istakla njihov doprinos u pripremi strategijskih dokumenata i praćenju sprovođenja ključnih politika. 

v90Koordinator EU projekta “Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori Igor Vidaček, ocijenio je da je ovaj konsultativni sastanak dobar pokazatelj napretka u participativnom programiranju sredstava iz javnih izvora, kao i podsticaj za jačanje razumijevanja među državnim organima o doprinosu NVO-a u implementaciji javnih politika. 

Nacrt Sektorske analize je pripremilo Ministarstvo evropskih poslova na osnovu ključnih dokumenata iz procesa pristupanja Crne Gore EU. Tim dokumentom će biti utvrđene prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebna sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2018. godini, u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, koje se odnose na decentralizovano vršenje raspodjele sredstava NVO- ima.

Saopštenja

Novaković  Đurović: Kompletiranjem Ustavnog suda izvjesno ubrzavamo put prema EU

0
„Utvrđivanje liste kandidatkinja i kandidata za Ustavni sud, nakon duže blokade rada tog tijela, je dobra vijest za naše napredovanje prema punopravnom članstvu  u...

Sastanak Žižić i Bugenhout: Belgija podržava Crnu Goru na putu prema EU

0
Crna Gora je u boljem položaju u odnosu na druge države regiona u pogledu pristupanja Evropskoj uniji i Kraljevina Belgija će nastaviti da podržava...

Veliko interesovanje opština za učešće u programu URBACT

0
Crna Gora po prvi put ima priliku da učestvuje u programu URBACT, kojim se podstiče povezivanje gradova iz čitave Evrope i doprinosi održivom urbanom...

Novaković Đurović za TV Vijesti: Neće biti blokade pregovora sa EU

0
Koordinatorka Ministarstva evropskih poslova Ana Novaković Đurović kazala je da neće biti blokade pregovora Evropske unije sa Crnom Gorom. "Nije bilo pesimističkih poruka, bilo je...

Sesije za zainteresovane strane u okviru četvrte Nedjelje makroregionalnih strategija EU

0
Pozivamo zainteresovane strane da se uključe u oblikovanje četvrte Nedjelje makroregionalnih strategija EU (EU MRS Week), predlože teme i govore na sesijama koje sami...