Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju SAOPŠTENJE: Ministar Pejović primio delegaciju Eurostata

SAOPŠTENJE: Ministar Pejović primio delegaciju Eurostata

Ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović, primio je danas delegaciju EUROSTAT-a koju predvodi direktor Direktorata za međunarodnu saradnju i resurse Piter Everers.
Sagovornici su razmijenili mišljenje o napretku koji je Crna Gora ostvarila u 18. poglavlju Statistika, kao i obavezama i planovima u pravcu ispunjenja uslova za njegovo privremeno zatvaranje, međuinstitucionalnoj saradnji u proizvodnji statističkih podataka, te pripremama za naredni popis stanovništva u 2021.

Ministar Pejović je pohvalio dobru dosadašnju saradnju Monstata i Eurostata i ukazao na značaj Putokaza za proizvodnju i prenos tabela u oblasti Evropskog sistema računa za period 2006 – 2009, čime se ispunjava drugo završno mjerilo u ovom poglavlju. Prenio je da crnogorske institucije rade na unapređenju stanja u ovoj oblasti, s fokusom na jačanje administrativnih kapaciteta Zavoda za statistiku, dalje usklađivanje statistike državnih finansija i međuinstitucionalnu saradnju, što su bile i preporuke iz Izvještaja EK za Crnu Goru.
Direktor Eurostata Piter Everers je pohvalio evidentne rezultate, istakavši da od 2006. Crna Gora bilježi konstantan napredak u oblasti statistike. S tim u vezi je pozdravio nezavisnost Zavoda za statistiku, kao bitnog faktora za proizvodnju statističkih podataka i ukazao na potrebe za daljim unapređenjem stanja u oblasti statistike javnog duga i deficita, te uspostavljanja registra adresa za potrebe predstojećeg popisa stanovništva 2021.

Direktorica Zavoda za statistiku Gordana Radojević je predstavila rezultate koje je Crna Gora postigla u okviru 18. poglavlja, posebno u dijelu pripreme za Evropski sistem računa i jačanja kapaciteta u državnoj upravi za proizvodnju i upravljanje statističkim podacima u skladu sa standardima EU

U pravcu zatvaranja 18. poglavlja, sagovornici su razmotrili mogućnosti da Zavod za statistiku Crne Gore sačini redoslijed predstojećih aktivnosti u cilju praćenja ispunjenosti preostalih obaveza iz ovog poglavlja.

Saopštenja

Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za  pregovaračko poglavlje 29...

0
Imajući u vidu donošenje nove Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, broj 118/20) i kadrovske promjene do kojih je,...

Crna Gora je zasluženo  regionalni predvodnik u evropskim integracijama

0
„Crna Gora, kao mala država, članica NATO-a, sa potpunom usklađenošću sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU i svim otvorenim poglavljima, zasluženo nosi titulu...

Crna Gora podržava Albaniju na putu ka EU

0
„Crna Gora će nastaviti da podržava napredak Albanije na putu ka Uniji, naročito imajući u vidu  da otvaranje pristupnih pregovora s ovom zemljom može...

Za napredak u pregovorima potreban konstruktivan dijalog svih parlamentarnih činilaca

0
„Raduje me činjenica da pregovarački proces sa EU nastavljamo da vodimo u partnerskoj, kontinuiranoj i efikasnoj saradnji sa Skupštinom, čija je uloga od posebnog značaja...

Region ima kapacitet da bude kredibilan partner EU

0
"Regionalna saradnja je sredstvo za izgradnju povjerenja i pomaže državama da uče jedne od drugih i prođu bolne reforme. Kroz saradnju, region pokazuje kapacitet da...