Saopštenje za javnost

Danas se u Petrovcu, u hotelu Palas, održava radionica na temu implementacije Direktive o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SEA) i Direktive o procjeni uticaja na životnu sredinu (EIA) u Crnoj Gori.

Cilj radionice je upoznavanje sa zahtjevima Evropske unije u pogledu implementacije SEA i EIA direktiva, iskustvom u primjeni navedenih direktiva u Sloveniji, modelima saradnje na lokalnom i nacionalnom nivou, kao i definisanju planova i preporuka za implementaciju navedenih direktiva u narednom periodu.

Radionici su prisustvovali predstavnici 13 crnogorskih opština, predstavnici nadležnih institucija, u prvom redu Ministarstva održivog razvoja i turizma, koji su imali priliku da na konkretnim primjerima i u direktnoj komunikaciji sa ekspertkinjom Vesnom Kolar Planinšić dobiju konkretnije sugestije u vezi sa unapređenjem primjene direktiva SEA i EIA u praksi.

20190322 115132

Radionica je organizovana u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za ubrzanje procesa pregovaranja sa EU“, koji finansira Ministarstvo vanjskih poslova Norveške, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije.

Ovo je prva od devet radionica koje će u periodu do juna 2019. biti organizovane u okviru navedenog projekta na temu implementacije specifičnih direktiva u okviru pregovaračkog poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene koje predstavlja jedno od najzahtjevnijih poglavlja u okviru pregovaračkog procesa, a u skladu sa potrebama koje je identifikovalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Saopštenja

Francuska podržava kredibilnu evropsku perspektivu Crne Gore

0
„Nakon tri dana intenzivnih sastanaka sa zvaničnicima Francuske, na temu evropske perspektive Crne Gore, dobili smo snažne poruke podrške geostrateškoj orijentaciji Crne Gore, snažnom...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu Radne grupe za pregovaračko poglavlje 14...

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...

2,6 miliona eura za korisnike Poziva u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora –...

0
Vrijedne prekogranične inicijative koje Crna Gora i Republika Albanija zajednički realizuju od 2008. godine, kroz Program koji finansira Evropska unija, ukazuju na uspješnost sveukupnog...

Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka EU

0
Francuska pozdravlja geostratešku orijentaciju Crne Gore ka Evropskoj uniji i opredijeljena je da podrži suštinsku reformu vladavine prava i pripremu zemlje za kompleksne obaveze...

Svečanost povodom uručivanja sertifikata korisnicima projekata Drugog poziva u okviru Programa Crna Gora-Albanija

0
Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom za Evropu i vanjske poslove Republike Albanije i Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći...