Naslovnica Info Press info Saradnja Vlade i civilnog sektora važna za uspješno okončanje pregovora s EU

Saradnja Vlade i civilnog sektora važna za uspješno okončanje pregovora s EU

„Saradnja Vlade i civilnog sektora je jedna od bitnih pretpostavki za uspješno okončanje pregovora sa EU i Vlada je otvorena i želi da razvije strateško partnerstvo sa nevladinim organizacijama na ovom polju“, poručio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Korivica na danas održanim konsultacijama sa predstavnicima nevladinih organizacija o pregovaračkim poglavljima 23 i 24.

„Cilj  44. Vlade je što brže pristupanje EU. U tom pravcu sprovodimo reforme usmjerene na jačanje institucija vladavine prava, kao i sveobuhvatne reforme na ekonomskom planu. Kroz proces evropske integracije želimo da dostignemo najviše standarde u demokratiji i ljudskim pravima i zbog toga moramo da jačamo kapacitete institucija za završnu fazu procesa“, poručio je Koprivica.

On je istakao da su u prethodnom periodu postignuti značajni rezultati važni za ubrzanje pregovaračkog procesa koji se ogledaju u najvažnijim imenovanjima u pravosuđu, kao i da su ministarstva ubrzala rad na usvajanju reformskih zakona u oblasti pravosuđa, sprječavanja korupcije i finansiranja terorizma.

Kazao je da je donijeta Odluka o obrazovanju Savjeta za vladavinu prava koji će biti katalizator evropskog procesa i motor za ubrzanje pristupanja EU, koja uključuje jednog predstavnika NVO-a, kao i da će biti obrazovan Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije u kom će biti više predstavnika civilnog sektora, i koji će zajedno sa resornim ministarstvom kreirati strategiju za borbu protiv korupcije.

Potpredsjednik je kazao da je Vlada u prethodnom periodu radila na realizaciji preporuka GRECO-a, kao i da su preduzete odgovarajuće reforme i koraci na planu unapređenja ekonomskog položaja građana.

„Čeka nas sveobuhvatna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala i svi naši resori rade na jačanju kapaciteta i unapređenje stanja  u društvu. Reforma pravosudnog i antikorupcijskog zakonodavstva su nam prioritet. To je ozbiljan i veliki posao i gdje nam je neophodno partnerstvo sa civilnim sektorom“, poručio je potpredsjednik Koprivica.

Glavni pregovarač Predrag Zenović je ukazao na važnost učešća NVO-a u radnim grupama za pregovore, istakavši da Ministarstvo evropskih poslova uvažava rad i doprinos civilnog sektora u procesu evropske integracije.

„Inkluzivnost i participativnost NVO-a nam je bitna u procesu pristupanja EU i zato nam je drago zbog visokog nivoa zastupljenosti predstavnika civilnog sektora, kako u pregovaračkim radnim grupama, tako i u drugim relevantnim vladinim tijelima“, kazao je Zenović.

On je kazao da je u fokusu rada Vlade i Ministarstva evropskih poslova sprovođenje Dinamičkog plana za ispunjenje preostalih privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 do ljeta, kako bi Crna Gora nakon dobijanja završnih mjerila u vladavini prava mogla da krene u proces privremenog zatvaranja drugih pregovaračkih poglavlja.

„NVO su važne i relevantne kod svih ključnih oblasti u kontekstu rada na preostalim zadacima usmjerenim na ispunjenjueprivremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24, kako u normativnom dijelu, tako i u pravcu realizacije konkretnih aktivnosti“, kazao je glavni pregovarač.

Državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova i šefica RG 24 Jovana Mijović je istakla da je Ministarstvo unutrašnjih poslova otvoreno za saradnju sa civilnim sektorom i iznijela očekivanje da ćemo zajedničkim snagama izboriti da Crna Gora postane sljedeća članica EU.

„U Radnoj grupi za poglavlje 24 imamo dva predstavnika NVO-a, ali pozivamo i ostale koji nisu članovi Radne grupe da svojim konstruktivnim kritikama i preporukama doprinesu radu i reformama u poglavlju 24“, kazala je Mijović.

Načelnik u Ministarstvu evropskih poslova i zamjenik šefica radnih grupa 23 i 24, Miloš Radonjić, je istakao da, osim aktivnosti iz Dinamičkog plana čiji je cilj ispunjenje privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24, institucije i pregovaračka struktura imaju i brojne tekuće aktivnosti usmjerene na ispunjenje obaveza iz vladavine prava. Ukazao je na značaj učešća NVO-a u pregovaračkoj strukturi i pozdravio njihov doprinos u dosadašnjem radu i ostvarenim rezultatima.

„Kao član pregovaračke strukture od samih početaka pristupnih pregovora i raniji šef radne grupe za poglavlje 24, želim da podijelim svoje pozitivno iskustvo iz rada te radne grupe u okviru koje smo ostvarili otvorenu i konstruktivnu saradnju sa predstavnicima NVO-a. Maksimalno smo se trudili da sve smjernice i sugestije NVO sektora koje bi bile osnovane i argumentovane uvrstimo u preporuke državnim organima za unapređenje stanja, a vjerujem da ćemo taj pristup nastaviti i ubuduće“, kazao je Radonjić.

On je pozvao predstavnike NVO-a da svoje stručne analize i druga pitanja od opšteg interesa kandiduju za rad u okviru radnih grupa jer na taj način mogu doprinijeti pregovaračkom procesu i ispunjenju konkretnih obaveza na evropskom putu.

Tokom konsultacija, predstavnici civilnog sektora su pozdravili nastavak konsultacija Vlade sa nevladinim organizacijama u okviru poglavlja 23 i 24.

Ukazali su na problem u okončanju postupaka koji se odnose na restituciju, potrebu za  izmjenu zakona o NVO-ima, značaj političke participacije žena na svim nivoima, te potrebu izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva u dijelu proširivanja odredbi na oblasti femicida i rodno zasnovanog nasilja.

Takođe su ukazali na položaj i potrebu za unapređenjem stanja, kao i intenziviranjem konsultacija i zajedničkog rada sa osobama sa invaliditetom. Predočeni su problemi sa kojima se suočavaju raseljena lica, kao i djeca i porodice djece sa smetnjama u razvoju.

Predstavnici NVO su ukazali i na važnost digitalne transformacije, te važnosti usklađivanja obaveza iz tog procesa sa Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti.

Dogovoreno je da se u narednom periodu nastave konsultacije i sastanci sa predstavnicima Vlade, kako bi se konkretizovale inicijative i predlozi NVOa i unaprijedilo stanje u oblastima na koje su ukazali.

Sastanku su u ime civilnog sektora prisustvovali predstavnici CEDEM-a, Instituta Alternativa, Centra za ženska prava, Akcije za ljudska prava, Media centra, NVO 35 mm, Multimedijal Montenegra, Udruženja raseljenih Roma i Egipćana, NVO „U ime svih nas“, Mreže za evropske politike MASTER, Saveza slijepih Crne Gore, NVU Restitucija, NVU za zastitu Crnogorskih i inostranih gradjana u Crnoj Gori, NVO NARDOS, NVO Savez “Naša inicijativa”, CRNVO i Građanske Alijanse i Naše inicijative.

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Saopštenja

U Briselu održani Dani makroregionalnih strategija i morskih basena

0
Dani makroregionalnih strategija i morskih basena održani su 12. i 13. juna u Briselu pod sloganom „Strategije za saradnju'“, uz učešće delegacije Ministarstva evropskih...

Crna Gora ujedinjena oko zajedničkog cilja – članstva u EU

0
Crna Gora je ujedinjena oko zajedničkog cilja – članstva u Evropskoj uniji, što se pokazalo konsenzusom u Vladi, ali i gotovo jednoglasnim izglasavanjem IBAR...

Evropski izbori osigurali kontinuitet za podršku Crnoj Gori na putu prema članstvu u EU

0
Nedavno završeni evropski izbori, na osnovu čijih rezultata će biti izabrani čelnici EU institucija u sljedećem petogodišnjem mandatu, osigurali su kontinuitet Evropskog parlamenta u...

Vlada pokreće program obuka „Ready for EU“ za pripemu držanih službenika za rad u...

0
Imajući u vidu ubrzanje pregovaračkog procesa i sve izvjesnije pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, Ministarstvo evropskih poslova uz podršku Ministarstva javne uprave, Uprave za...

Crna Gora preuzela predsjedavanje programom Interreg Euro-MED

0
Na desetom sastanku Odbora za nadgledanje programa Interreg Euro-MED, koji je održan 12. juna u Valeti na Malti, Crna Gora je zvanično preuzela predsjedavanje...