Naslovnica Press info Press Pregovori o pristupanju U Podgorici se održava sedmi sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost

U Podgorici se održava sedmi sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost

U Podgorici je danas počeo dvodnevni sedmi sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između Crne Gore i Evropske komisije.

v21Sastanak su otvorili ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović i v.d. šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Tomas Haglajtner.
 
Otvarajući sastanak, ministar Pejović je istakao da se procjena napretka Crne Gore zasniva prevashodno na kvalitetu realizacije mjera Akcionih planova za poglavlja 23 i 24, i naglasio da njihovo sprovođenje u najvećoj mjeri teče planiranom dinamikom. Poručio je da bilježimo visok stepen realizacije ovih strategijskih dokumenata, te da je on u januaru bio 81% u poglavlju 23 i 75% u poglavlju 24, kao i da su realizacijom mjera u proteklom periodu ostvareni značajni rezultati u oblasti reforme legislative, njenog sprovođenja i izgradnje institucija, istakavši da će i budući rad u oblasti vladavine prava biti veoma intenzivan.
 
Kad je u pitanju poglavlje 23, ministar je podsjetio da je u 2016. prvi put sproveden izbor sudija i tužilaca po novom sistemu, ekipirana je Agencija za sprječavanje korupcije koja, zahvaljujući proaktivnom pristupu u svom radu, bilježi značajne rezultate u pokretanju prekršajnih postupaka i izrečenih sankcija. U tom kontekstu je podsjetio da je tokom 2016, nakon donijetih odluka i mišljenja Agencije o postojanju sukoba interesa i nespojivosti javnih funkcija, 75 javnih funkcionera podnijelo ostavke na javne funkcije, dok je od strane organa vlasti razriješeno 26 javnih funkcionera. Takođe, riješeno je 696 predmeta iz oblasti sukoba interesa i finansiranja političkih partija sa izrečenim novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 94 hiljade eura.
 
Ministar je podsjetio da je, u okviru borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, tokom 2016. formirano i ekipirano Specijalno policijsko odjeljenje, a da se rezultati dosadašnjeg rada ogledaju u uspostavljenom bilansu rezultata i pravosnažnim presudama u predmetima korupcije na visokom nivou i organizovanog kriminala. 
 
U okviru poglavlja 24, ukazao je na značaj donošenja novog Zakona o azilu, Strategije za integrisano upravljanje migracijama i Šengenskog akcionog plana.
Poručio je da će u 2017. fokus biti na daljoj implementaciji novog sistema izbora i unapređenja sudija i državnih tužilaca, daljem jačanju nezavisnosti državnih institucija i daljem radu na zakonodavnom okviru u cilju poštovanja i zaštite ljudskih prava, a posebno prava manjina i lica s invaliditetom, kao i daljem unapređenju bilansa rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
 
v22Iznio očekivanje da će 2017. biti godina završetka rada na ispunjavanju privremenih mjerila i ulaska u novu fazu pregovaračkog procesa. 
 
Vršilac dužnosti šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Tomas Haglajtner je istakao da je sastanak pododbora prilika za sagledavanje ostvarenog napretka u pregovorima, kao i sagledavanja oblasti u kojima su potrebni dalji napori. Istakao je da je Crna Gora ostvarila značajan napredak i posebno ukazao na važnost uključivanja nevladinih organizacija u radne grupe za vladavinu prava. Pozdravio je postignuti napredak u bilansu rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i rezultate u implementaciji zakonskih rješenja i ukazao na potrebu za daljim vidlivim rezultatima u ovim oblastima.

Saopštenja

Konferencija EUSAIR: Zajednički problemi traže zajednička rješenja

0
Zemlje članice Strategije EU za jadransko-jonski region (EUSAIR) dijele isto more, rijeke, povezane su planinskim masivima zato treba da se zajedno suočavaju sa problemima...

Nova struktura za pregovore o pristupanju EU za bolju dinamiku i kvalitet reformi

0
S ciljem unapređenja dinamike i kvaliteta reformi u okviru procesa pristupanja EU, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila novu odluku o uspostavljanju strukture za...

Dvadeseti broj Biltena Ministarstva evropskih poslova

0
Dvadeseti broj Biltena o evropskoj integraciji predstaviće najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom drugog kvartala 2022. Bilten možete preuzeti ovdje. SEKTOR ZA INFORMISANJE...

Evropska integracija je mehanizam za dostizanje boljeg kvaliteta života građanki i građana

0
Bolji kvalitet života naših građanki i građana je ključni cilj ove Vlade, a proces evropske integracije i buduće članstvo u EU su najbolji mehanizam...

Lista predstavnika NVO koji su predloženi za člana/icu radnih grupa za 33 pregovaračka poglavlja

0
Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija...