Naslovnica Info Najave Serija vebinara o izvorima finansiranja u sklopu Programa Dunavskog regiona

Serija vebinara o izvorima finansiranja u sklopu Programa Dunavskog regiona

Zajednički sekretarijat Dunavskog transnacionalnog programa organizuje seriju vebinara kojima želi da informiše potencijalne korisnike o mogućnostima finansiranja i prioritetima u okviru budućeg Programa Dunavskog regiona 2021–2027, koji je u postupku odobravanja od strane Evropske komisije.

Spisak vebinara dostupan je na zvaničnom sajtu programa. Prisustvo vebinarima je otvoreno za sve zainteresovane, a registracija je obavezna.

U nastavku slijedi pregled narednih vebinara sa datumima održavanja:

  • 26. 05. 2022: Nova finansijska sredstva za ozelenjavanje energetskog i saobraćajnog sektora
  • 30. 05. 2022: Nova finansijska sredstva za prilagođavanje klimatskim promjenama i upravljanje katastrofama
  • 31. 05. 2022: Nova finansijska sredstva za upravljanje vodama i sedimentima
  • 01. 06. 2022: Nova finansijska sredstva za zaštitu i očuvanje biodiverziteta u ekološkim koridorima i eko-regionima
  • 02. 06. 2022: Nova finansijska sredstva za pristupačna, inkluzivna i efikasna tržišta rada
  • 07. 06. 2022: Nova finansijska sredstva za pristupačne i inkluzivne kvalitetne usluge u obrazovanju, obukama i cjeloživotnom učenju
  • 08. 06. 2022: Nova finansijska sredstva za društveno-ekonomski razvoj kroz nasljeđe, kulturu i turizam
  • 13. 06. 2022: Nova finansijska sredstva za jačanje institucionalnih kapaciteta za teritorijalno i makroregionalno upravljanje

Program Dunavskog regiona za period 2021–2027. godine je novi program evropske transnacionalne saradnje, koji se nadovezuje na tekući Dunavski transnacionalni program. U pitanju je finansijski instrument Evropske unije koji ima za cilj da podstakne veći stepen ekonomske, društvene i teritorijalne integracije u veoma heterogenom regionu Dunava. Područje Programa Dunavskog regiona obuhvata devet država članica EU (Austrija, Bugarska, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Rumunija, Slovenija i Slovačka), tri države korisnice Instrumenta pretpristupne podrške – IPA (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija), te dvije države korisnice Instrumenta evropskog susjedstva (Moldavija i Ukrajina). Ciljevi programa u periodu 2021–2027. godine predstavljeni su kroz četiri prioriteta: 1) Pametniji Dunavski region, 2) Zeleniji Dunavski region, 3) Društveniji Dunavski region i 4) Bolje upravljanje i saradnja.

Saopštenja

U Ulcinju promocija zaštićenih morskih područja

0
Ministarstvo evropskih poslova i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma organizuju u srijedu, 6. jula 2022. godine promociju Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR)...

Marović i Grubišić: Ostvariti mjerljive rezultate iz vladavine prava

0
Hrvatska ostaje značajan partner Crnoj Gori u procesu evropske integracije u narednom periodu, poručeno je na sastanku potpredsjednice Vlade i ministarke evropskih poslova, Jovane Marović sa ambasadorom...

Marović sa Ajhorst: Crna Gora fokusirana na realizaciju prioriteta u oblasti vladavine prava

0
„Crna Gora je svjesna političkog momenta i stoga maksimalno fokusirana na realizaciju prioriteta u oblasti vladavine prava, bez prečica, uz očekivanje da će EU...

Razgovor predsjednika i članova Vlade sa studentima crnogorskih univerziteta

0
Povodom Desete godišnjice pristupnih pregovora s EU, Generalni sekretarijat Vlade i Ministarstvo evropskih poslova, organizuju razgovor predsjednika i članova Vlade sa studentima crnogorskih univerziteta pod...

Vlada usvojila Drugi prilog Izvještaju EK

0
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Drugi prilog Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2022. godinu. Prilog Izvještaju se, u skladu sa utvrđenom praksom,...