testiranje

EU4ME

okt 31

Imenovana ministarka evropskih poslova

Maida Gorčević imenovana je za ministarku evropskih poslova u 44. Vladi Crne Gore.

nov 30

Imenovana koordinatorka Ministarstva evropskih poslova

Vlada imenovala ministarku ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Anu Novaković Đurović za koordinatorku Ministarstva evropskih poslova.

apr 28

Imenovana ministarka evropskih poslova

Dr Jovana Marović imenovana za potpredsjednicu Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministarku evropskih poslova

dec 07

Imenovana nova glavna pregovaračica Crne Gore i Evropske unije

Vlada je imenovala novu glavnu pregovaračicu Crne Gore i Evropske unije Zorku Kordić.

jun 30

Otvoreno posljednje neotvoreno pregovaračko poglavlje 8

Crna Gora je zvanično otvorila posljednje neotvoreno pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija

maj 14

Nova metodologija pregovaranja s Evropskom unijom

Crna Gora je prihvatila novu metodologiju pregovaranja s Evropskom unijom.

feb 06

Usvojien Program pristupanja CG Evropskoj uniji za period 2020-2022

Vlada je usvojila Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2020-2022.

jan 31

Program pristupanja CG Evropskoj uniji 2019-2020

Vlada je usvojila Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2019-2020.

dec 10

Otvoreno pregovaračko poglavlje 27

Crna Gora je otvorila pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene.

jun 25

Otvoreno pregovaračko poglavlje 17

Crna Gora je otvorila pregovaračko poglavlje 17 – Ekonomska i monterana unija