Block title

Biljana Jakić

Pregovara;

GD Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije

Biljana Jakić

Pregovara;

GD Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije

Biljana Jakić

Pregovara;

GD Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije

Radna grupa za poglavlje 1 je formirana u decembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Biljana Jakić, Generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju u Ministarstvu ekonomije, šefica Radne grupe je Ana Martinović, načelnica Direkcije za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije. Kontakt osoba za radnu grupu je Andrijana Čanović iz Kancelarije za evropske integracije.

Radnu grupu čini 25 članova (17 iz državnih institucija i 8 iz civilnog sektora).