Naslovnica Crna Gora i EU Uspješne EU priče U OPŠTINI BAR SE USPJEŠNO SPROVODI PROJEKAT U OKVIRU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA IZMEĐU...

U OPŠTINI BAR SE USPJEŠNO SPROVODI PROJEKAT U OKVIRU PREKOGRANIČNOG PROGRAMA IZMEĐU CRNE GORE, ALBANIJE I ITALIJE

STARI MASLINJAK DŽIDŽARIN VAŽNA TAČKA NA TURISTIČKOJ MAPI BARA

Evropska unija pred nas nije postavila samo ciljeve koje moramo dostići kako bi naše društvo približili evropskim standardima, već je pružila i mogućnosti da do ovih ciljeva lakše dođemo. Kroz devet programa EU, Crnoj Gori se pruža konkretna finansijska podrška i podstiče jačanje saradnje u raznim oblastima sprovođenja evropskih politika. Učešće u ovim programima za nas predstavlja lekcije u kojima se upoznajemo sa procedurama EU, evropskim institucijama, zakonima i njihovoj primjeni u praksi, kao i sa sistemima vrijednosti i mehanizmima funkcionisanja EU. Na ovaj način realizuju se projekti koje naše društvo približavaju evropskim standardima i popločavaju put Crne Gore ka EU.

Opština Bar trenutno sprovodi četiri EU projekta ukupne vrijednosti za Opštinu 423.061,99 eura. Riječ je o projektima CROSS BORDER OL, FORTITUDE, ECOVINEGOALS i DAY CARE CENTER. Prethodno su u periodu IPA I uspješno realizovana tri projekta. Kancelarija za upravljanje projektima Opštine Bar je formirana u okviru Službe predsjednika. Aktivna je sa prijavljivanjem projekata kod svih otvorenih poziva EU, ambasada i ministarstava. Tokom prethodne dvije i po godine Kancelarija je učestvovala u izradi ukupno 26 projekata, od čega je šest autorskih, a na dva projekta Opština je prijavljena kao vodeći partner. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata za Opštinu Bar je 3.479.437,53 eura.

Kancelarija pruža podršku u pripremi projekata lokalnim preduzećima i institucijama u Baru, a dobija veliku podršku Zajednice opština i Mreže opštinskih projekt menadžera. Od samog početka rada, izgrađena je bogata mreža kontakata sa drugim projektnim kancelarijama i uspostavljena je komunikacija sa nadležnim tijelima.

Tokom 2020. će biti uspješno završeno sprovođenje projekta CROSS BORDER Ol koji je odobren u okviru prvog poziva prekograničnog programa Interreg CBC Italija – Albanija – Crna Gora. Cilj projekta je mapiranje starih maslina i njihova turistička valorizacija. Projekat podrazumijeva izradu lokalnog strateškog dokumenta „Lokalni plan razvoja maslinjaka“, brošuru „Najbolje poljoprivredne prakse“ namIjenjenu maslinarima koja je objavljena u decembru 2019. godine, mapiranje maslina i izradu mape koja će turistički valorizovati maslinjak Džidžarin koji se nalazi u neposrednoj blizini Starog Bara. Iako je ovo je tipičan „soft“ projekat u kojem nema nabavke opreme niti gradnje, grad Bar će zahvaljujući projektu prvi put dobiti turističku mapu koja će već tokom ovog ljeta biti distribuirana turistima posredstvom turističkih agencija i na svim lokacijama kulture u Baru. Osnovna ideja je bila da turistički valorizujemo maslinjak tako što ćemo ga predstaviti na mapi zajedno sa već valorizovanim kulturnim lokacijama i drugim atrakcijama u Baru. Stari grad Bar svake godine bilježi nove rekorde u posjećenosti, a turisti koji ga posjećuju ni ne slute kakve se ljepote nalaze u njegovoj neposrednoj blizini – u maslinjaku. Ovo je tematska mapa koja će turiste sa valorizovanih kulturnih lokacija usmjeriti ka putu maslina.

Na jednoj strani mape je širi prikaz centra Bara sa ilustrovanim kulturnim lokacijama i atrakcijama gradskog jezgra, a na drugoj strani je prikaz uže lokacije – maslinjak u kojem su obilježene i prikazane 23 najstarije masline, Stari grad, kao i kulturne atrakcije koje nisu možda vidjeli ni neki ljudi koji žive u Baru: ostaci crkve Sv. Urbana, stari kameni mostovi, izvorište Kajnak, Stari mlin… Mapa je štampana u dvije verzije u ukupno 30.000 primjeraka, a biće dostupna i online. Stare masline u Baru će i na terenu biti obilježene prikladnim informativnim tablama i vjerujemo da će turistima biti interesantno da se na terenu u maslinjaku orijentišu prema ovoj mapi i pronalaze masline koje su na njoj ucrtane. Radiće se i zajednička mapa maslinjaka koja će, pored barskog, obuhvatiti i maslinjake u Italiji (Park maslina Venafro), u Albaniji na tri lokacije, kao i maslinjak Valdanos i u konačnom ćemo dobiti kreiranu prekograničnu turističku rutu – put maslina.

Projekat CROSS BORDER Ol podstiče pristup maslinarstvu po kojem masline ne predstavljaju samo izvor prihoda u primarnom sektoru već stub društveno-ekonomskog razvoja. Opsežnim istraživanjem sprovedenim tokom prošle godine utvrđene su uobičajene poljoprivredne prakse u maslinjacima u Baru i utvrđene one najbolje. Sve podatke do kojih smo došli, kao i još mnogo korisnih informacija za naše maslinare, kao što su preporuke za intenzivnije obavljanje agrotehničkih i pomotehničkih mjera, kao i očuvanje starih maslinjaka, kalendar aktivnosti radova u maslinjaku itd, smo objavili u brošuri „Najbolje poljoprivredne prakse“. Projekat uključuje 6 partnerstava (po 2 subjekta iz svake od uključenih država), a lider na projektu je Poljoprivredni fakultet u Tirani. Budžet cijelog projekta iznosi 625 440.21 eura, a budžet Opštine Bar u okviru projekta je 87.014,50 evra od čega je IPA donacija 73.962,32 eura.

Autorke: Ana Živanović, šefica Kancelarije za upravljanje projektima Opštine Bar i Marija Markoč, administrator na projektima u Kancelariji za upravljanje projektima Opštine Bar

Saopštenja

U završnoj fazi pregovora će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva

0
Nakon dobijenog pozitivnog IBARa Crna Gora ulazi u završnu fazu pregovora, u kojoj će nam biti potrebni svi raspoloživi mehanizmi i iskustva, poručio je...

Održan implementacioni seminar za korisnike Drugog poziva programa Interreg Euro-MED

0
U Podgorici je održan implementacioni seminar za korisnike projekata koji su podržani kroz Drugi poziv programa Interreg Euro-MED. Crnogorske institucije i organizacije su i u...

Intervju ministarke Gorčević za Vijesti

0
Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ocijenila je da ne očekuje da će Zagreb kočiti pregovore Podgorice s Evropskom unijom (EU) zbog toga što je crnogorski...

Zenović za EWB: Održavanje tempa i posvećenosti ključno je za evropsku integraciju Crne Gore

0
Crna Gora je postala prva zemlja kandidat za članstvo u EU koja je dobila pozitivan Izvještaj o procjeni ispunjenosti mjerila za poglavlja 23 i...

Gorčević sa Pasonom: Istom posvećenošću nastavljamo rad na zatvaranju poglavlja  

0
Crna Gora nakon dobijenog pozitivnog IBARa ulazi u završnu, ali istovremeno i najzahtjevniju fazu pregovora za koju će joj biti potrebna politička, tehnička i...