Naslovnica Info Press info U Podgorici obilježen Svjetski dan zaštite potrošača

U Podgorici obilježen Svjetski dan zaštite potrošača

U Podgorici je danas, povodom obilježavanja 15. marta – Svjetskog dana zaštite potrošača, u tržnom centru Mall of Montenegro, organizovan Info dan posvećen zaštiti potrošačkih prava. Događaj su realizovali Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo ekonomije, Uprava za inspekcijske poslove, Veterinarska uprava i potrošačka organizacija CEZAP.

Centralna tema ovogodišnje manifestacije, u skladu sa ovogodišnjom kampanjom Potrošačke internacionale bila je „Meso bez antibiotika“. Na informativnim štandovima, koji su bili postavljeni u tržnom centru Mall of Montenego, građani su bili u prilici da se informišu o pravima iz oblasti zaštite potrošača i načinima za njihovu uspješnu zaštitu i ostvarivanje.

S građanima su razgovarali državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović, generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije Jovo Rabrenović, predsjednica Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević, direktorica Veterinarske uprave dr vet med. Biljana Blečić i veterinarska inspektorka Dragana Grbić Sekulović.

Glavni pregovarač ambasador Pejović je podsjetio na čuveni slogan EU, od “njive do trpeze”, koji opisuje način na koji EU pristupa politici bezbjednosti hrane i obezbjeđivanju visokog nivoa javnog zdravlja, zdravlja životinja i biljaka u cilju pružanja najboljeg kvaliteta proizvoda. Istakao je da je u EU cijeli lanac proizvodnje, od obrade i distribucije hrane do potrošača pod adekvatnim nadzorom nadležnog organa tokom čitavog procesa. Pored toga EU se stara da se standardi koji se odnose na bezbjednost hrane i proizvodnju dosljedno primjenjuju na cijeloj teritoriji 28 država članica EU.

20160315 145527 resized

„Usklađivanjem zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i dostizanjem evropskih standarda svi proizvodi na tržištu će morati da zadovolje jednake zahtjeve. Time će se podići opšti nivo bezbjednosti hrane kao i povjerenja građana u proizvode koje kupuju. Takođe, primjena evropskih propisa će osigurati zaštitu ekonomskih interesa potrošača, informisanje i edukaciju potrošača o njihovim pravima“, istakao je ambasador Pejović.

On je poručio da će preuzimanje evropske prakse u oblasti zaštite potrošača omogućiti da crnogorski građani imaju sigurnije proizvode na tržištu, kao i da brže, jeftinije i efikasnije rješavaju potrošačke sporove.

Generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije Jovo Rabrenović je istakao da se tokom prethodnog perioda sistemski radilo na usaglašavanju zakonodavnog dijela s pravnom tekovinom EU, te da su ostvareni značajni rezultati kako kroz zakonodavni dio tako i u samom procesu pregovora kroz poglavlje 28 – zaštita potrošača i zdravlja.

20160315 143025 resized

„Tokom jednogodišnjeg perioda Savjet za zaštitu potrošača sprovodio je redovne aktivnosti fokusirane na poboljšanje položaja potrošača u Crnoj Gori, kroz praćenje stanja zaštite potrošača na tržištu i predlaganja odgovarajućih mjera i aktivnosti, razmatrani su nacrti propisa koji su donešeni u ovoj oblasti, data su mišljenja o potrebi izmjena i dopuna postojećih i donošenju novih propisa u oblasti zaštite potrošača, učestvovali su u izradi Izvještaja o realizaciji godišnjeg Akcionog plana Nacionalnog programa zaštite potrošača 2012-2015, za period jul 2014 – jun 2015 god kao i izradi Nacionalnog programa zaštite potrošača 2015-2018 sa godišnjim Akcionim planom realizacije Nacionalnog programa zaštite potrošača 2015-2018, za period jul 2015 – jun 2016“, istakao je Rabrenović.

On je dodao da je značajno povećan stepen angažovanosti potrošača u ostvarivanju svojih prava, a prevashodno u dijelu podnošenja prigovora za nepravilno isticanje cijene, obmanjujuće cijene, neisticanje cijena na proizvodima i uslugama koji su u prometu, neizdavanje računa ili izdavanje računa koji nijesu propisane sadržine, neisticanju obavještenja o mjestu i načinu podnošenja prigovora, neobavještavanja potrošača o načinu reklamacije, neposjedovanje evidencije prigovora potrošača, prigovori po osnovu reklamacije proizvoda ili cijene, prigovori po osnovu prava na garanciju, posebne prodajne pogodnosti, reklama koje dovode u zabludu, dostupnost rezervnih djelova i servisa, prigovori za istekli rok upotrebe, saobraznost i garantni list, prigovori za označavanje robe sa nedostatkom i robe koja nije za prodaju, ponudu popravke ili održavanja proizvoda, dokumentaciju koja prati proizvod i dr.

Predsjednica Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević je podsjetila da je Generalna skupština UN je, rezolucijom 39/248 1985 godine, usvojila smjernice 8 osnovnih prava potrošača, koja predstavljaju okosnicu rada međunarodnih, regionalnih i nacionalnih organizacija potrošača.

16943ed3 842f 4eb6 9148 45ec61dc8da4

„Nije slučajno što je prva smjernica u rezoluciji UN – pravo na zadovoljenje osnovnih potreba, što prije svega podrazumjeva, pravo na zdravstveno bezbjednu hranu, jer zbog neadekvatne ishrane, najdrastičnije je ugroženo zdravlje ljudi“, istakla je Nikčević.

Ona je ukazala da su, prema navodima Potrošačke Internacionale, antibiotici u mesu, jedna od najvećih prijetnji zdravlju, s kojom se suočavamo danas, zbog sve veće njihove primjene u uzgoju, prevenciji i neadekvatnom liječenju domaćih životinja. Naglasila je da su se danas, na svjetski dan potrošača, ujedinile sve potrošačke organizacije svijeta u akciji protiv međunarodne zdravstvene krize, pod naslovom „otpornost na antibiotike“.

Direktorica Veterinarske uprave Biljana Blečić je poručila da je kontrola i prevencija upotrebe antibiotika u pripremi hrane za životinje kao i kod liječenja životinja čiji proizodi ulaze u lanac ishrane složen proces, a odgovornost prvenstveno leži na veterinarima ali i na farmerima koji uzgajaju životinje.

„Oprezna upotreba anibiotika u veterinarskoj medicini je jedno od osnovnih načela dobre veterinarske prakse. Upravo je kroz Zakon o veterinarstvu propisano da su držaoci životinja, veterinarsko osoblje, kao i svi subjekti koji proizvode hranu životinjskog porijekla, dužni da sprovode propisane preventivne mjere prilikom upotrebe veterinarskih ljekova i drugih supstanci koje se mogu prenijeti na hranu životinjskog porijekla i da u periodu karence sprovode odgovarajuće mjere radi sprječavanja pojave nedozvoljenih rezidua u hrani životinjskog porijekla. Takođe je zabranjeno stavljati u promet hranu životinjskog porijekla namijenjenu za javnu potrošnju koja sadrži ili sadrži u količinama većim od dozvoljenih rezidue ovih supstanci“, istakla je Blečić.

Ona je podsjetila da Crna Gora od 2007. sprovodi monitoring ostataka veterinarskih ljekova u mesu, mlijeku, ribi, jajima, te da se sredstva za ovo praćenje obezbjeđuju u budžetu. S tim u vezi je istakla da se godišnje uzme oko 500 uzoraka proizvoda životinjskog porijekla. Navela je da smo u prethodnom periodu imali samo jedan slučaj otkrivenih antibiotika, nakon čega su preduzete potrebne mjere i otkriven izvor, te da su posljednjih godina svi rezultati uredni što ukazuje da je upotreba veterinarskih antibiotika u liječenju životinja kontrolisana i racionalna.

Naglasila je da su Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Veterinarske uprave i doktori veterinarske medicine koji vrše liječenje životinja maksimalno posvećeni ovom važnom pitanju, što ne znači zabranu upotrebe antibiotika već odgovornu upotrebu kao i, gdje god je to moguće, razvijanje sistema primjene preventivnih mjera u cilju redukcije upotrebe antibiotika.

Veterinarska inspektorka Dragana Grbić Sekulović je ukazala da antibiotici u mesu mogu predstavljati prijetnju zdravlju savremenog čovjeka zbog neracionalne upotrebe u terapiji različitih bolesti kod zivotinja, te zaostatku rezidua u mesu.

„Neracionalna primjena antibiotika kod zivotinja doprinosi otpornosti bakterija i prisustvu njihovih rezidua u mesu, mesnim prerađevinama, mlijeku, proizvodima od mlijeka. Konzumiranje mesa i mesnih prerađevina koje sadrži rezidue antibiotika kod ljudi mogu za posljedicu imati pojavu otpornosti na antibiotike prilikom lijecenja bakerijskih infekcija, alergijske reakcije i, u težim slucajevima, anafilaktički šok, istakla je Grbić Sekulović.

Ona je naglasila da je u Crnoj Gori zakonom zabranjena upotreba antibiotika kao dodataka u hrani za životinje, te da Veterinarska inspekcija sprovodi godišnji monitoring rezidua u mesu, mlijeku, jajima, ribi i medu na osnovu Plana koji donosi Veterinarska uprava Crne Gore. Istakla je da se, takođe, vrši sistematska kontrola, uzorkovanjem i laboratorijskom provjerom pošiljki na antibiotike i ostale parametre bezbjednosti hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje namjenjene tržištu Crne Gore prema Planu uzorkovanja veterinarske inspekcije UIP-a.

S tim u vezi, ona je istakla da je ključna poruka potrošačima da je „meso kupljeno u registrovanom objektu, kontrolisana hrana“.

Svjetski dan prava potrošača ustanovljen je odlukom Ujedinjenih nacija 1983. i obilježava se svake godine 15. marta, a sve s ciljem promovisanja i podizanja globalne svijesti o značaju zaštite potrošača.

Saopštenja

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti evroatlanskih...

0
Na osnovu člana 32b, 32đ, 32e stav 2, 32ž stav 1 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“ br. 39/11 i 37/17) i...

Sjutra 17. sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu, klimatske promjene i regionalnu politiku...

0
Sedamnaesti sastanak Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu, klimatske promjene i regionalnu politiku između Crne Gore i EU, održaće se 18. i 19. juna...

Intervju glavnog pregovarača Predraga Zenovića za portal CDM

0
Glavni pregovarač sa EU Predrag Zenović u razgovoru za CdM jasno poručuje – Crna Gora može 2028. godine postati članica EU, a hoće li se to...

Dodjeljene nagrade pobjednicima/ama video konkursa #MojGrad na putu ka EU

0
Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović uručio je nagrade pobjednicima i pobjednicama video konkursa #MojGrad na putu ka EU, koji je...

U Briselu održani Dani makroregionalnih strategija i morskih basena

0
Dani makroregionalnih strategija i morskih basena održani su 12. i 13. juna u Briselu pod sloganom „Strategije za saradnju'“, uz učešće delegacije Ministarstva evropskih...