Naslovnica Crna Gora i EU Uspješne EU priče Uspješna evropska godina za nama, podsticaj za nove integracijske pobjede

Uspješna evropska godina za nama, podsticaj za nove integracijske pobjede

Crna Gora je na Međuvladinoj konferenciji 29. VI 2012. zvanično otpočela proces pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Sumiranjem rezultata iz prve godine pregovora, možemo biti u potpunosti zadovoljni ostvarenim i reći da smo postavili solidne temelje za nove evropske uspjehe.

Prije svega, evropsku integraciju smo definisali ne samo kao vanjskopolitički prioritet Crne Gore, nego kao zajednički unutrašnji zadatak i cilj od čijeg ostvarenja će imati koristi svi naši građani.

Polazeći od premise da je integracija u EU projekat cijelog društva kreirali smo jedan novi ambijent i model koji je i omogućio punu transparentnost, kvalitetnu razmjenu mišljenja i učešće svih društvenih subjekata u pregovaračkom procesu.

Ovaj visoko participativni model je stvorio pozitivni sinergijski efekat, ojačao unutrašnje kapacitete kroz objedinjavanje znanja, iskustva, ekspertize i energije. Osim što je dao novi kvalitet cjelokupnom procesu, pokazao se kao dobra vježba za posao koji nas čeka i za suočavanje s izazovima na koje moramo uspješno i kvalitetno odgovoriti.

Prvu godinu pregovora obilježilo je formiranje pregovaračke strukture koja broji oko 1300 osoba i održavanje sastanaka eksplanatornog i bilateralnog skrininga koji su trajali od marta 2012. do 28. juna 2013. Skrining je pomogao da se sagleda stanje stvari u svim oblastima, kao i da se uoče najveći insitucionalni, pravni
i investicioni izazovi za Crnu Goru.

Poseban uspjeh crnogorske administracije i cijelog društva u proteklih godinu dana predstavlja privremeno zatvaranje dva poglavlja 25. Nauka i istraživanje i 26. Obrazovanje i
kultura, samo nekoliko mjeseci nakon zvaničnog otvaranja pregovora. Drugi, ne manje bitan uspjeh, čini finalizacija i usvajanje akcionih planova za 23. i 24. pregovaračko poglavlje, koji predstavljaju uslov za otvaranje pregovora
u ovim oblastima. Ovi uspjesi su potvrda posvećenog rada, dobrih rezultata i stimulans da se nastavi još bolje.

U drugoj godini pregovora nastavljamo s reformama koje imaju za cilj dalju političku i demokratsku stabilnost, kreiranje ambijenta koji će unaprijediti ekonomski rast i razvoj u pravcu poboljšanja životnog standarda naših
građana i koji će imati konkretne pozitivne efekte u svim oblastima.

Osim rada na usklađivanju domaćeg zakonodavstva s evropskim propisima u svim oblastima i njegovoj adekvatnoj primjeni, fokus će biti na daljem jačanju našeg administrativnog kapaciteta i izgradnji novih institucija.

Članstvo u Uniji otvara mnoge mogućnosti, ali se za njih treba na vrijeme pripremiti jačajući vlastite kapacitete, izgrađujući ekspertizu kroz unapređenje potrebnih znanja, vještina i sposobnosti, jačanje konkurentnosti i podizanje
kvaliteta. Zato pristupne pregovore treba shvatiti kao mehanizam koji će nas postepeno pripremiti za pravila koja važe unutar EU.

Prikaz onoga što u periodu do pristupanja moramo realizovati u svim oblastima, s jasno definisanim nosiocima odgovornosti, vremenskim rokovima i finansijskim sredstvima koja se moraju izdvojiti daćemo u Nacionalnom
programu pristupanja. Radi se o dokumentu koji će biti finalizovan do kraja godine i koji će predstavljati naš orijentir prema članstvu u EU .

Činjenica je da proces pristupanja, sam po sebi predstavlja novinu i veliki izazov za crnogorsko društvo. Početne korake smo uspješno svladali, naučili mnoge lekcije. Iz svog i iskustva drugih izvukli pouke. Danas smo bogatiji za jednogodišnje iskustvo i spremniji dočekujemo nove evropske zadatke.

Autor teksta je ambasador Aleksandar Andrija Pejović, Državni sekretar – Glavni pregovarač za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore EU

Prvi broj magazina Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore “Diplomarius”

Saopštenja

117 miliona podrške EU za projekte prekogranične saradnje Hrvatske, BiH i Crne Gore

0
Evropska unija opredijelila je 117 miliona za kofinansiranje trilateralnog programa prekogranične saradnje Interreg VI-A IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji...

Produžen rok za Prvi poziv programa Interreg IPA Južni Jadran

0
Rok za dostavljanje predloga projekata u okviru Prvog poziva programa Interreg IPA Južni Jadran produžen je do 7. aprila 2023. godine u 11.59 časova. U...

Sjednice radnih grupa za pregovaračka poglavlja 2 i 19 – Poziv za učešće zainteresovanoj...

0
Konstitutivne sjednice pregovaračkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom u oblasti pravne tekovine koja se odnosi na pregovaračka...

Raspisan četvrti Poziv za projekte prekogranične saradnje sa Albanijom

0
Ministarstvo finansija i Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore, u saradnji sa Delegacijom EU,  na današnjoj konferenciji za medije, zvanično su predstavili četvrti Poziv za...

Miler: Odlučan i opipljiv napredak u vladavini prava hitno potreban u 2023. godini

0
„Crna Gora mora da se refokusira na put pristupanja EU. Nakon jednog broja zabrinjavajućih odluka koje su donešene u prethodnoj godini suprotno savjetima Evropske...