Naslovnica Info Press info Veliki rast podrške članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji

Veliki rast podrške članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji

Godina za nama donijela je značajan skok podrške crnogorskih građana članstvu države u Evropskoj uniji, pokazuju rezultati istraživanja koje je za potrebe Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori sprovela Agencija DeFacto u novembru i decembru 2020. 77,6% crnogorskih građana ima pozitivan stav o Evropskoj uniji (u odnosu na 66,1% u decembru 2019.) a smanjuje se broj onijh koji imaju negativan stav, 17,7% u decembru 2020 (u odnosu na 24,3% u decembru 2019.).

74,8% podržava članstvo svoje države u Evropskoj uniji dok je 22, 3% protiv što je veliki porast u odnosu na decembar 2019. godine kada je članstvo podržavalo oko 66% građana, dok je 23% bilo protiv. Istraživanje pokazuje da bi, ukoliko bi sada bio raspisan referendum, čak 85,7% izašlih glasalo za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji.

“Najveća promjena se desila u kategoriji tzv. umjerenih podržavalaca čiji je procenat porastao na račun umjerenih protivnika pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Moguće objašnjenje bilo bi da je dio građana koji su prije Parlamentarnih izbora 30. avgusta bili skeptični prema Evropskoj uniji promijenilo svoje stavove u pozitivnom smjeru, dok oni koji su ranije podržavali integracije nakon izbora nisu promijenili svoj stav u negativnom smjeru.” kazala je Olivera Komar iz agencije DeFacto, predstavljajući izvještaj.

Iz godine u godinu glavni razlozi podrške članstvu Crne Gore u EU se ne mijenjaju. Kao ključni razlog podrške građani, i to polovina njih, navode poboljšanje kvaliteta života i životnog standarda. Bolja budućnost i poboljšanje kvaliteta života su i prva asocijacija crnogorskih građana na Evropsku uniju. Zatim slijedi mogućnost slobodnog putovanja dok je na trećem mjestu stabilnost koju nudi članstvo.

Preko polovine građana zna za podršku koju je Evropska unija uputila Crnoj Gori u borbi sa virusom COVID-19. Skoro polovina građana, njih 48,6%, smatra da je Evropska unija pokazala najviše solidarnosti sa Crnom Gorom u borbi protiv epidemije. Da je odgovor Evropske unije na epidemiju koronavirusa u Crnoj Gori bio brz i dovoljan smatra 64,8% ispitanih. Građani Uniju prepoznaju kao najvećeg stranog donatora Crnoj Gori ali i kao zajednicu sa kojom Crna Gora treba da ima najjače političke, ekonomske i trgovačke veze.

 

“Činjenica da danas imamo rekordno visok nivo javne podrške integraciji Crne Gore u EU jasno nam govori da građani prepoznaju i cijene značaj i iskrenost podrške EU u ovim teškim vremenima. Izuzetno me obradovalo saznanje da je istraživanje pokazalo da bi, u slučaju raspisivanja referenduma, više od 85% građana glasalo za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Ovaj podatak je ubjedljivo svjedočanstvo o stepenu povjerenja koje crnogorski građani imaju u EU i snazi njihove želje da postanu dio ujedinjene Evrope. To je snažna poruka svim relevantnim državnim akterima da građani od njih očekuju da rade zajedno i premoste razlike kako bi Crna Gora mogla sprovesti ključne reforme i zauzeti svoje pravo mjesto u EU,” kazala je šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori ambasadorka Oana Kristina Popa.

Građani kao najveću prepreku članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji vide široko rasprostranjenu korupciju, ekonomsku situaciju u zemlji i široko rasprostranjen organizovani kriminal. Većina ispitanika smatra da članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji ne može nanijeti štetu državnim interesima, a njih preko 50% smatra da će članstvo donijeti mnogo više koristi nego štete. Da će Crna Gora ispuniti kriterijume za članstvo u uniji do 2025. godine vjeruje 43,2% ispitanika, dok njih 31, 2% ne zna odgovor na to pitanje a 13,2% vjeruje da Crna Gora ne može ispuniti postavljene kriterijume.

 

Glavna pregovaračica, Zorka Kordić je poručila da želja građana da Crna Gora bude dio evropske porodice vezuje cjelokupno crnogorsko društvo. Istakla je da je integracija u EU najsveobuhvatniji i najkompleksniji reformski proces države u novijoj istoriji i dodala da proces vodi Vlada u ime cijelog društva, ali se on tiče svih građana i upravo zato zahtijeva njihovu kvalitetnu i punu informisanost, kao i aktivno učešće i podršku.

“Ovoliki stepen podrške javnosti daje podstrek aktivnostima Vlade u ostvarenju strateškog cilja – da Crna Gora bude 28. članica EU. To predstavlja snažnu motivaciju za naš pregovarački tim, ali i sve druge aktere našeg društva, da se još aktivnije angažujemo na sprovođenju reformi koje će osigurati da Crna Gora bude sljedeća članica EU”, rekla je Kordić.

Ona je poručila da će se u narednom periodu pojačati aktivnosti koje će doprinijeti sadržajnijem informisanju, povećanju interesovanja i većeg učešća građana u samom procesu.

 

Crnogorski građani većinski smatraju da su dobro informisani o Evropskoj uniji, njenim politikama i institucijama kao i o samom procesu pristupanja. Takođe raste i poznavanje fondova koji su Crnoj Gori na raspolaganju tokom procesa pristupanja. DeFacto Consultancy je istraživanje uradila na reprezentativnom uzorku od 1006 ispitanika u periodu između 15. novembra i 11. decembra protekle godine.

EU INFO CENTAR

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Istraživanje javnog mnjenja o podršci EU integracijama – glavna pregovaračica Zorka Kordić

Istraživanje javnog mnjenja o podršci EU integracijama- Oana Kristina Popa šefica Delegacije EU u CG

Istraživanje javnog mnjenja o podršci EU integracijama – Olivera Komar DeFacto Consultancy

Istraživanje javnog mnjenja o podršci EU integracijama – KADROVI

 

Saopštenja

Brisel: Crnoj Gori oko 413 miliona eura iz Plana rasta za uvećanje stope ekonomskog...

0
„Vlada Crne Gore je snažno opredijeljena da, zajedno sa Evropskom komisijom, kroz instrument Plana rasta, radi na planiranju i praćenju sprovođenja reformi, koje će...

Gorčević sa Lindkvistom: Naši evropski planovi su ambiciozni, ali realni

0
Ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević, razgovarala je sa ambasadorom Republike Finske, Niklasom Lindkvistom. Ministarka je zahvalila na dosadašnjoj podršci Finske u ispunjavanju obaveza na putu pristupanja EU, uz...

Delegacija Vlade Crne Gore na sastanku u Briselu sa predstavnicima EK o Novom planu...

0
Delegacija Vlade Crne Gore, koju će činiti potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj, kao i ministri evropskih poslova, finansija i energetike i...

Uspješna prekogranična saradnja između Crne Gore i Srbije traje već 15 godina

0
Crna Gora i Srbija već 15 godina uspješno sarađuju u okviru programa prekogranične saradnje uz podršku Evropske unije i ta saradnja će se nastaviti...

Reforme ključne za podršku EU kroz Plan rasta

0
Novi Plan rasta za Zapadni Balkan predviđa dvostruko uvećanje sredstva Evropske unije za države u procesu pristupanja tokom narednom četvorogodišnjeg perioda, a od Crne...