Naslovnica Info Press info Vlada imenovala šest pregovarača za klastere

Vlada imenovala šest pregovarača za klastere

U skladu sa Novom metodologijom pristupnih pregovora s EU, Vlada Crne Gore je imenovala šest pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, za šest tematskih klastera u okviru kojih su svrstana 33 pregovaračka poglavlja.

Prema Odluci o uspostavljanju pregovaračke strukture, imenovani pregovarači čine Pregovarački tim kojim rukovodi glavni pregovarač. To tijelo je zaduženo  za  stručni  i  tehnički  nivo  pregovora  sa  institucijama i državama članicama Evropske unije, po svim poglavljima pregovora – pravne tekovine Evropske unije, a u skladu  sa smjernicama za vođenje pregovora koje usvaja Vlada.

Pregovarački tim razmatra i utvrđuje predloge strateških dokumenata od značaja za pregovarački proces Crne Gore sa Evropskom unijom i za svoj rad odgovara Vladi.

Mr Bojan Božović, državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova je imenovan za pregovarača za Klaster 1- Temeljna prava koji obuhvata poglavlja 23, 24, 5- Javne nabavke, 18 – Statistika, 32 – Finansijski nadzor, kao i za oblast Ekonomski kriterijumi, Funkcionisanje demokratskih institucija i Reforma javne uprave.

Dr Goran Jovetić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja,  pregovarač je za Klaster 2 – Unutrašnje tržište. Ovaj klaster obuhvata 9 pregovaračkih poglavlja (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 28) koja se odnose na slobodu pružanja usluga, slobodu kretanja roba, radnika, kapitala, ali takođe i poglavlja koja se bave pitanjima intelektualne svojine, konkurencije, zaštite potrošača i zdravlja, prava privrednih društava i finansijskih usluga.

Dr Bojana Bošković, državna sekretarka u Ministarstvu finansija, biće pregovaračica za Klaster 3 – Konkurentnost i inkluzivni rast koji obuhvata poglavlja 10 – Informatičko društvo i mediji, 16 – Konkurencija, 17 – Ekonomska i monetarna politika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 25 – Nauka i istraživanje, 26 – Obrazovanje i kultura i 29 – Carinska unija.

Mr Nenad Vitomirović, državni sekretar u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je imenovan za pregovarača Klastera 4- Zelena agenda i održiva povezanost, koji čine poglavlja 14, 15, 21 i 27 koja se odnose na saobraćajnu politiku, energetiku, trans-evropske mreže i životnu sredinu i klimatske promjene.

Andrija Delić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vodiće Klaster 5 – Resursi, poljoprivreda i kohezija, koji obuhvata poglavlja 11, 12, 13, 22 i 33, koja se odnose na poljoprivredu i ruralni razvoj, bezbjednost hrane, veterinarstvo i fotosanitarnu politiku, ribarstvo, regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata i finansijske i budžetske odredbe.

Ambasador Milisav Raspopović biće pregovarač za Klaster 6 –  Vanjski odnosi, koji čine poglavlja 30- Vanjski odnosi i 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika.

Vlada je prošle sedmice obrazovala i radne grupe za pregovaračka poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

Radna grupa za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava imaće 45 članova/ca, od kojih 3 predstavnika/ce iz nevladinog sektora. Za šeficu Radne grupe je imenovana Jelena Grdinić, generalna direktorica u Ministarstvu pravde.

Radna grupa za poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost imaće 29 članova/ca, od kojih 2 predstavnika/ce iz nevladinog sektora. Šefica Radne grupe će biti Jovana Mijović, državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Nakon konsultacija sa nadležnim institucijama i sprovedenim javnim pozivom nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ca za članove/ice radnih grupa za 33 pregovaračka poglavlja, Ministarstvo evropskih poslova je pristupilo inoviranju  sastava svih pregovaračkih radnih grupa, čije usvajanje se očekuje početkom februara. Takođe, uskoro se očekuje i formiranje Savjeta za vladavinu prava u čiji će rad biti uključen jedan predstavnik NVO sektora.

Inoviranje ukupne strukture za pregovore, doprinijeće boljoj i efikasnijoj koordinaciji obaveza iz pregovaračkog procesa, što će osigurati da se u punom kapacitetu brže, kvalitetnije i odgovornije ispune preostale obaveze i obezbijede opipljivi rezultati  i vidljiv napredak u interesu svih građana i građanki Crne Gore.

Saopštenja

U Baru održana konferencija „Podrška EU razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća“

0
Konferencija „Podrška EU razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća“ održana je u Baru, u organizaciji Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva ekonomskog razvoja i Opštine Bar....

Poziv za iskazivanje interesovanja za učešće u ocjenjivanju predloga projekata

0
Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije, kao Ugovorno tijelo, raspisalo je poziv za iskazivanje interesovanja za učešće u ocjenjivanju predloga projekata primljenih u okviru...

MEP potpisalo ugovore o finansiranju projekata 13 nevladinih organizacija

0
Trinaest projekata nevladinih organizacija biće podržano sa 76,868 hiljada eura od strane Ministarstva evropskih poslova. Tim povodom, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, potpisala je...

Za šest mjeseci usvojen veliki broj zakonskih i strateških dokumenata koji Crnu Goru približavaju...

0
„Tokom prve polovine 2024. godine, donijet je veliki broj zakonskih i strateških dokumenata kojima se crnogorski propisi u velikoj mjeri približavaju evropskim. Na taj...

Održan info dan projekta EmBRACE: Prilika za saradnju preduzeća iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine...

0
U Podgorici je održan info dan povodom predstavljanja projekta EmBRACE (Enhancing MSEs sustainaBle gRowth And CompEtitiveness) usmjerenog na podsticanje saradnje mikro i malih preduzeća...