Naslovnica Info Press info Vlada imenovala šest pregovarača za klastere

Vlada imenovala šest pregovarača za klastere

U skladu sa Novom metodologijom pristupnih pregovora s EU, Vlada Crne Gore je imenovala šest pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, za šest tematskih klastera u okviru kojih su svrstana 33 pregovaračka poglavlja.

Prema Odluci o uspostavljanju pregovaračke strukture, imenovani pregovarači čine Pregovarački tim kojim rukovodi glavni pregovarač. To tijelo je zaduženo  za  stručni  i  tehnički  nivo  pregovora  sa  institucijama i državama članicama Evropske unije, po svim poglavljima pregovora – pravne tekovine Evropske unije, a u skladu  sa smjernicama za vođenje pregovora koje usvaja Vlada.

Pregovarački tim razmatra i utvrđuje predloge strateških dokumenata od značaja za pregovarački proces Crne Gore sa Evropskom unijom i za svoj rad odgovara Vladi.

Mr Bojan Božović, državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova je imenovan za pregovarača za Klaster 1- Temeljna prava koji obuhvata poglavlja 23, 24, 5- Javne nabavke, 18 – Statistika, 32 – Finansijski nadzor, kao i za oblast Ekonomski kriterijumi, Funkcionisanje demokratskih institucija i Reforma javne uprave.

Dr Goran Jovetić, državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja,  pregovarač je za Klaster 2 – Unutrašnje tržište. Ovaj klaster obuhvata 9 pregovaračkih poglavlja (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 28) koja se odnose na slobodu pružanja usluga, slobodu kretanja roba, radnika, kapitala, ali takođe i poglavlja koja se bave pitanjima intelektualne svojine, konkurencije, zaštite potrošača i zdravlja, prava privrednih društava i finansijskih usluga.

Dr Bojana Bošković, državna sekretarka u Ministarstvu finansija, biće pregovaračica za Klaster 3 – Konkurentnost i inkluzivni rast koji obuhvata poglavlja 10 – Informatičko društvo i mediji, 16 – Konkurencija, 17 – Ekonomska i monetarna politika, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 20 – Preduzetništvo i industrijska politika, 25 – Nauka i istraživanje, 26 – Obrazovanje i kultura i 29 – Carinska unija.

Mr Nenad Vitomirović, državni sekretar u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je imenovan za pregovarača Klastera 4- Zelena agenda i održiva povezanost, koji čine poglavlja 14, 15, 21 i 27 koja se odnose na saobraćajnu politiku, energetiku, trans-evropske mreže i životnu sredinu i klimatske promjene.

Andrija Delić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vodiće Klaster 5 – Resursi, poljoprivreda i kohezija, koji obuhvata poglavlja 11, 12, 13, 22 i 33, koja se odnose na poljoprivredu i ruralni razvoj, bezbjednost hrane, veterinarstvo i fotosanitarnu politiku, ribarstvo, regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata i finansijske i budžetske odredbe.

Ambasador Milisav Raspopović biće pregovarač za Klaster 6 –  Vanjski odnosi, koji čine poglavlja 30- Vanjski odnosi i 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika.

Vlada je prošle sedmice obrazovala i radne grupe za pregovaračka poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

Radna grupa za poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava imaće 45 članova/ca, od kojih 3 predstavnika/ce iz nevladinog sektora. Za šeficu Radne grupe je imenovana Jelena Grdinić, generalna direktorica u Ministarstvu pravde.

Radna grupa za poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost imaće 29 članova/ca, od kojih 2 predstavnika/ce iz nevladinog sektora. Šefica Radne grupe će biti Jovana Mijović, državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Nakon konsultacija sa nadležnim institucijama i sprovedenim javnim pozivom nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ca za članove/ice radnih grupa za 33 pregovaračka poglavlja, Ministarstvo evropskih poslova je pristupilo inoviranju  sastava svih pregovaračkih radnih grupa, čije usvajanje se očekuje početkom februara. Takođe, uskoro se očekuje i formiranje Savjeta za vladavinu prava u čiji će rad biti uključen jedan predstavnik NVO sektora.

Inoviranje ukupne strukture za pregovore, doprinijeće boljoj i efikasnijoj koordinaciji obaveza iz pregovaračkog procesa, što će osigurati da se u punom kapacitetu brže, kvalitetnije i odgovornije ispune preostale obaveze i obezbijede opipljivi rezultati  i vidljiv napredak u interesu svih građana i građanki Crne Gore.

Saopštenja

Gorčević sa Dvoržakom: Želimo Crnu Goru što prije u EU

0
„Crna Gora je u prethodna tri mjeseca potvrdila da je i najkompleksnije reforme moguće ispuniti, kada za to postoji odlučnost i posvećen rad. Želimo...

Prevođenje evropskog zakonodavstva najveći prevodilačko-pravni poduhvat u crnogorskoj istoriji

0
Novi zamajac koji je dobila evropska integracija Crne Gore ponovo je u fokus stavio i proces pripreme crnogorske verzije pravne tekovine Evropske unije, korpusa...

Gorčević sa Dimitrovim: Ukoliko nastavi započetom dinamikom Crna Gora može da postane sledeća članica...

0
„Prevazilaženje najvećih izazova i sprovođenje nakompleksnijih reformi u oblasti vladavine prava su prioritet ove Vlade, što potvrđujemo konkretnim rezultatima. Imenovanja u pavosuđu su bila...

Zenović: Realna očekivanja da Crna Gora 2028. bude članica EU

0
Crna Gora sada ima povoljnu političku i geostratešku dinamiku da bude prva naredna članica Evropske unije i to treba treba iskoristiti, istakao je glavni...

Gorčević sa Žugićem: Drago mi je da se Žabljak vrijedno priprema za članstvo u...

0
“Drago mi je što sam se danas na Žabljaku uvjerila da se ova opština vrijedno priprema za buduće članstvo u EU, kako kroz jačanje...