Naslovnica Info Press info Vladavina prava, socijalna politika i zaštita životne sredine u fokusu saradnje Vlade...

Vladavina prava, socijalna politika i zaštita životne sredine u fokusu saradnje Vlade i UNDP

UNDP i Ministarstvo evropskih poslova će nastaviti da njeguju uspješnu saradnju kroz jačanje administrativnih kapaciteta u kontekstu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, poruka je sa sastanka potpredsjednice Vlade i ministarke evropskih poslova Jovane Marović sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori Danielom Gašparikovom.

“Dosadašnja saradnja sa UNDP u oblastima koje pokrivaju poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 27 – Životna sredina i klimatske promjene bila je od velikog značaja za evropski put Crne Gore”, kazala je Marović i  izrazila uvjerenje da će se sadržajna saradnja nastaviti i u narednom periodu kroz različite programe podrške.

Ona je naglasila da su u narednom periodu pred Ministasrtvom evropskih poslova tri važna prioriteta koja podrazumijevaju osnaživanje kapaciteta Ministarstva, rekonstrukciju pregovaračke strukture shodno Novoj metodologiji i realizaciju obaveza po pojedinačnim poglavljima pravne tekovine, sa posebnim fokusom na vladavinu prava.

Na toj liniji, jasno je istakla da postoji politička volja svih ključnih aktera, a vidljivi rezultati u poglavljima 23 i 24 su zajednički imenitelj političke agende nove Vlade.

Stalna predstavnica UNDP Daniela Gašparikova je podsjetila da UNDP od samog početka pruža čvrstu podršku procesu EU integracija Crne Gore, kroz jačanje administrativnih kapaciteta u kontekstu procesa pristupanja EU.

“Možete računati na podršku UNDP i u ovoj posljednjoj, najzahtjevnijoj fazi, kada je potrebno pokazati konkretne rezultate, naročito na planu prevencije korupcije kroz prizmu reforme javne uprave, unapređenje ekoloških standarda, kao i ostvarivanja osnovnih prava, posebno u pogledu rodne ravnopravnosti. Petogodišnji programski okvir saradnje između UNDP-a i Crne Gore u potpunosti je usklađen sa Agendom odživog razvoja 2030 i prioritetima iz procesa pristupanja EU, i predviđa nastavak saradnje u dijelu jačanja institucionalnih kapaciteta, reformskih procesa i evropskih integracija. Uvjerena sam da će sistemski odgovor cjelokupnog društva i zajedničko djelovanje svih – institucija, civilnog sektora, partnera – doprinijeti  ispunjavanju predstojećih obaveza”, kazala je Gašparikova.

Kada je u pitanju jačanje kapaciteta, sagovornice su konstatovale da je dosadašnji projekat „Jačanje kapaciteta za koordinaciju i vođenje procesa pristupanja EU“ dao nesumnjiv doprinos pregovaračkom procesu, a posebno jer ljudska dimenzija, u krajnjem, predstavlja najvažniju komponentu daljeg napretka Crne Gore na putu evropske integracije.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Saopštenja

Odobreno 67 projekata u okviru Prvog poziva programa Interreg IPA ADRION

0
Na VIII sastanku Odbora za nadgledanje IPA Jadransko-jonskog programa (Interreg IPA ADRION), koji je 19-20. februara 2024. godine održan u Zagrebu, za finansiranje je...

Odobreno prvih 9 projekata u okviru Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – BiH –...

0
Na sastanku Odbora za nadgledanje Interreg VI-A IPA programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027, održanom 16. februara 2024. godine, odobreno...

Sjutra trinaesti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije

0
Trinaesti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije održaće se u srijedu, 21. februara 2024. godine u Podgorici, u hibridnom...

Gorčević sa Trokazom: Podrška francuske evropskoj integraciji Crne Gore

0
Crna Gora ima nedvosmislenu i jasnu podršku Francuske kada je u pitanju evropska integracija, što pokazuje i činjenica da je ova država imenovala specijalnog...

0
Čime se bavite? Osnovne i postdiplomske specijalističke studije na Biotehničkom fakultetu završila sam prosječnom ocjenom „A“, u Podgorici 2014. godine. Magistarski rad odbranila sam...