Naslovnica Info Press info Vladavina prava, socijalna politika i zaštita životne sredine u fokusu saradnje Vlade...

Vladavina prava, socijalna politika i zaštita životne sredine u fokusu saradnje Vlade i UNDP

UNDP i Ministarstvo evropskih poslova će nastaviti da njeguju uspješnu saradnju kroz jačanje administrativnih kapaciteta u kontekstu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, poruka je sa sastanka potpredsjednice Vlade i ministarke evropskih poslova Jovane Marović sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori Danielom Gašparikovom.

“Dosadašnja saradnja sa UNDP u oblastima koje pokrivaju poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 27 – Životna sredina i klimatske promjene bila je od velikog značaja za evropski put Crne Gore”, kazala je Marović i  izrazila uvjerenje da će se sadržajna saradnja nastaviti i u narednom periodu kroz različite programe podrške.

Ona je naglasila da su u narednom periodu pred Ministasrtvom evropskih poslova tri važna prioriteta koja podrazumijevaju osnaživanje kapaciteta Ministarstva, rekonstrukciju pregovaračke strukture shodno Novoj metodologiji i realizaciju obaveza po pojedinačnim poglavljima pravne tekovine, sa posebnim fokusom na vladavinu prava.

Na toj liniji, jasno je istakla da postoji politička volja svih ključnih aktera, a vidljivi rezultati u poglavljima 23 i 24 su zajednički imenitelj političke agende nove Vlade.

Stalna predstavnica UNDP Daniela Gašparikova je podsjetila da UNDP od samog početka pruža čvrstu podršku procesu EU integracija Crne Gore, kroz jačanje administrativnih kapaciteta u kontekstu procesa pristupanja EU.

“Možete računati na podršku UNDP i u ovoj posljednjoj, najzahtjevnijoj fazi, kada je potrebno pokazati konkretne rezultate, naročito na planu prevencije korupcije kroz prizmu reforme javne uprave, unapređenje ekoloških standarda, kao i ostvarivanja osnovnih prava, posebno u pogledu rodne ravnopravnosti. Petogodišnji programski okvir saradnje između UNDP-a i Crne Gore u potpunosti je usklađen sa Agendom odživog razvoja 2030 i prioritetima iz procesa pristupanja EU, i predviđa nastavak saradnje u dijelu jačanja institucionalnih kapaciteta, reformskih procesa i evropskih integracija. Uvjerena sam da će sistemski odgovor cjelokupnog društva i zajedničko djelovanje svih – institucija, civilnog sektora, partnera – doprinijeti  ispunjavanju predstojećih obaveza”, kazala je Gašparikova.

Kada je u pitanju jačanje kapaciteta, sagovornice su konstatovale da je dosadašnji projekat „Jačanje kapaciteta za koordinaciju i vođenje procesa pristupanja EU“ dao nesumnjiv doprinos pregovaračkom procesu, a posebno jer ljudska dimenzija, u krajnjem, predstavlja najvažniju komponentu daljeg napretka Crne Gore na putu evropske integracije.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Saopštenja

Marović i Grubišić: Ostvariti mjerljive rezultate iz vladavine prava

0
Hrvatska ostaje značajan partner Crnoj Gori u procesu evropske integracije u narednom periodu, poručeno je na sastanku potpredsjednice Vlade i ministarke evropskih poslova, Jovane Marović sa ambasadorom...

Marović sa Ajhorst: Crna Gora fokusirana na realizaciju prioriteta u oblasti vladavine prava

0
„Crna Gora je svjesna političkog momenta i stoga maksimalno fokusirana na realizaciju prioriteta u oblasti vladavine prava, bez prečica, uz očekivanje da će EU...

Razgovor predsjednika i članova Vlade sa studentima crnogorskih univerziteta

0
Povodom Desete godišnjice pristupnih pregovora s EU, Generalni sekretarijat Vlade i Ministarstvo evropskih poslova, organizuju razgovor predsjednika i članova Vlade sa studentima crnogorskih univerziteta pod...

Vlada usvojila Drugi prilog Izvještaju EK

0
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Drugi prilog Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2022. godinu. Prilog Izvještaju se, u skladu sa utvrđenom praksom,...

Preuzmite Viber stikere o evropskoj integraciji Crne Gore

0
Pregovori o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji građankama i građanima, a posebno mladima, često je nerazumljiv i previše tehnički proces. Prateći iz godine u...