10. Finansijski sporazum SOPEES 2015-2017 - Dopuna 1