21 XII 21 Zapisnik s plenarne sjednice Radne grupe za poglavlje 24 od 22. X 2021.