30 VII 21 Zapisnik s konstitutivne sjednice Radne grupe za poglavlje 23 od 21. i 23. VII 2021.